Kilka słów o meldunku oraz nadawaniu numeru PESEL dla cudzoziemców

 

W tym roku podmioty zatrudniające cudzoziemców stanęły przed wyzwaniem jakim jest uzyskanie dla nich numeru PESEL, w celu prawidłowego rozliczenia podatku dochodowego za 2019r. Myślimy być może nieco na wyrost, ale …. w styczniu 2020 roku prawdopodobnie pojawi się problem ze złożeniem dokumentów rozliczeniowych przy użyciu „ogólnych NIP’ów” czyli tzw. zer lub dziewiątek. Taka możliwość zostanie najprawdopodobniej zablokowana. Z drugiej strony Urzędy Skarbowe odmawiają nadawania cudzoziemcom numerów NIP argumentując to faktem, ze osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej identyfikuje się w kontaktach z administracją skarbową numerem PESEL. Z czego to wynika?

 

Faktycznie od jakiegoś czasu do kontaktów z US używamy PESELU. Podstawą prawną do tego jest art. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz.U. z 1995r. Nr 142, poz. 702 z póź. zm.) w brzmieniu:

 

„Art. 3. 1. Identyfikatorem podatkowym jest:

1) numer PESEL – w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług;

2) NIP – w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu, o którym mowa w art. 2.”

Tak więc osoba fizyczna nie będąca przedsiębiorcą musi mieć nadany numer PESEL. Jak więc możemy go uzyskać?

 

Jeśli dać wiarę temu co znajdziemy na OFICJALNEJ stronie Ministerstwa Cyfryzacji cudzoziemiec ma dwie możliwości:

  • zameldować się na pobyt czasowy (o tym za chwilę);
  • złożyć wniosek o nadanie numeru PESEL w jakimkolwiek urzędzie gminy.

 

To drugie rozwiązanie w rzeczywistości zaczyna sprawiać sporo kłopotów. Głównie w związku z obowiązkiem podania dokładnej podstawy prawnej żądania przez cudzoziemca nadanie tego numeru. Teoretycznie przywołany powyżej przepis może być taką podstawą, jednak dla urzędników (wielu) nie jest wystarczający. Niekiedy jako podstawę żądania wskazuje się potrzebę stworzenia profilu zaufanego w EPUAP. Też jest to jakieś rozwiązanie. Tylko co w sytuacji jeśli cudzoziemiec mimo wszystko nie stworzy sobie takiego profilu? Czy nie będzie postawiony zarzut „wyłudzenia” czynności urzędniczej?

 

Wydaje się, że jest tu pole do dyskusji i ewentualnych propozycji dla właściwych ministerstw. Może nie w zakresie zmian legislacyjnych ale bardziej zmian „praktyki” urzędniczej.

Tak więc drugie rozwiązanie. Meldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy, wtedy z urzędu nadawany jest numer PESEL osobie jego nie posiadającej. Zresztą przecież istnieje w dalszym ciągu obowiązek meldunkowy. Cudzoziemiec z kraju trzeciego zobowiązany jest zameldować się na pobyt czasowy w czwartym dniu pobytu w danej miejscowości jeżeli zamierza przebywać w Polsce dłużej niż 30 dni.

 

Jak się zameldować?

Na stronie jest to wyjaśnione krok po kroku. Nie trzeba być właścicielem lokalu, wystarczy przedłożyć dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu czyli umowę najmu lub użyczenia. Jednak i w tym przypadku urzędy niechętnie stosują właściwą procedurę. Zdarza się, że wymagają jednak obecności właściciela lokalu czy też jego zgody na meldunek. Natomiast cudzoziemiec z kraju trzeciego może mieć problemy przez brak meldunku. Problemy z uzyskaniem zezwolenia na pobyt czasowy (UW zaczynają wymagać potwierdzeń meldunku) czy wreszcie „problemy z prawem” bowiem za brak meldunku oni są karani karą grzywny.

 

Jak zatem widać nawet tak (na pierwszy rzut oka) prosta sprawa jak PESEL czy meldunek może być skomplikowana; a co dopiero procedury związane z zatrudnieniem cudzoziemców?

 

 

Dowiedz się więcej na ten temat na naszym szkoleniu „Zatrudnianie cudzoziemców”

 

Termin szkolenia: 16 IV 2019, godz. 9:00-16:00

Miejsce szkolenia:  Centrum Biznesu w Opolu przy ul. Wrocławskiej 133

Cena szkolenia: 499 zł netto/os., zniżka od drugiej osoby i naszych klientów 399 zł netto/os., 99,80 zł/os. z dofinansowaniem BUR 

 

Program szkolenia

 

Trener:

Były inspektor PIP, prawnik, trener, doradca, przedsiębiorca. Specjalista z zakresu prawa: pracy, administracyjnego, karnego, dewizowego i ubezpieczeń społecznych. Ekspert w zakresie legalności zatrudnienia cudzoziemców. Brał udział w programie Komisji Europejskiej dotyczącym delegowania pracowników w ramach świadczenia usług na terytorium Unii Europejskiej. Był również członkiem Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi przy Wojewodzie Opolskim.

 

zapisz się

 

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Zadzwoń: +48 664 303 029 lub napisz: szkolenia@projektancikariery.pl

Nabór do projektu szkoleniowego „Szkolenia dla mieszkańców Opolszczyzny szyte na ich miarę!”

Nasza partnerska organizacja – Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM prowadzi nabór do projektu „Szkolenia dla mieszkańców Opolszczyzny szyte na ich miarę!”, skierowanego do osób pełnoletnich zamieszkujących w województwie opolskim. 

czytaj dalej

Nabór do projektu szkoleniowego „Rozwój+ zmiana= SUKCES lokalnej społeczności woj. opolskiego!”

Nasza partnerska organizacja – Fundacja Harmonia Życia prowadzi nabór do projektu „Rozwój+ zmiana= SUKCES lokalnej społeczności woj. opolskiego!”, skierowanego do osób pełnoletnich zamieszkujących w województwie opolskim. 

czytaj dalej

Nabór do projektu szkoleniowego „Ruszaj w drogę postaw na rozwój!”

Nasza partnerska organizacja – Fundacja Rozwoju Regionów prowadzi nabór do projektu „Ruszaj w drogę postaw na rozwój!”, skierowanego do osób pełnoletnich zamieszkujących w województwie opolskim. 

czytaj dalej

Głosowanie mieszkańców Opolszczyzny na darmowe projekty szkoleniowe!

Ruszyło głosowanie na darmowe szkolenia w województwie opolskim w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego. Wspólnie z naszymi partnerskimi organizacjami przygotowaliśmy kilka darmowych projektów szkoleniowych, na które można oddać głos.

czytaj dalej

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego Państwa z dnia 12.03.2022r

czytaj dalej