Kilka słów o meldunku oraz nadawaniu numeru PESEL dla cudzoziemców

 

 

W tym roku podmioty zatrudniające cudzoziemców stanęły przed wyzwaniem jakim jest uzyskanie dla nich numeru PESEL, w celu prawidłowego rozliczenia podatku dochodowego za 2019r. Myślimy być może nieco na wyrost, ale …. w styczniu 2020 roku prawdopodobnie pojawi się problem ze złożeniem dokumentów rozliczeniowych przy użyciu „ogólnych NIP’ów” czyli tzw. zer lub dziewiątek. Taka możliwość zostanie najprawdopodobniej zablokowana. Z drugiej strony Urzędy Skarbowe odmawiają nadawania cudzoziemcom numerów NIP argumentując to faktem, ze osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej identyfikuje się w kontaktach z administracją skarbową numerem PESEL. Z czego to wynika?

Faktycznie od jakiegoś czasu do kontaktów z US używamy PESELU. Podstawą prawną do tego jest art. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz.U. z 1995r. Nr 142, poz. 702 z póź. zm.) w brzmieniu:

 

„Art. 3. 1. Identyfikatorem podatkowym jest:

1) numer PESEL – w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług;

2) NIP – w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu, o którym mowa w art. 2.”

Tak więc osoba fizyczna nie będąca przedsiębiorcą musi mieć nadany numer PESEL. Jak więc możemy go uzyskać?

 

Jeśli dać wiarę temu co znajdziemy na OFICJALNEJ stronie Ministerstwa Cyfryzacji (https://obywatel.gov.pl/dokumenty-i-dane-osobowe/uzyskaj-numer-pesel-dla-cudzoziemcow) cudzoziemiec ma dwie możliwości:

– zameldować się na pobyt czasowy (o tym za chwilę);

– złożyć wniosek o nadanie numeru PESEL w jakimkolwiek urzędzie gminy.

 

To drugie rozwiązanie w rzeczywistości zaczyna sprawiać sporo kłopotów. Głównie w związku z obowiązkiem podania dokładnej podstawy prawnej żądania przez cudzoziemca nadanie tego numeru. Teoretycznie przywołany powyżej przepis może być taką podstawą, jednak dla urzędników (wielu) nie jest wystarczający. Niekiedy jako podstawę żądania wskazuje się potrzebę stworzenia profilu zaufanego w EPUAP. Też jest to jakieś rozwiązanie. Tylko co w sytuacji jeśli cudzoziemiec mimo wszystko nie stworzy sobie takiego profilu? Czy nie będzie postawiony zarzut „wyłudzenia” czynności urzędniczej?

Wydaje się, że jest tu pole do dyskusji i ewentualnych propozycji dla właściwych ministerstw. Może nie w zakresie zmian legislacyjnych ale bardziej zmian „praktyki” urzędniczej.

Tak więc drugie rozwiązanie. Meldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy, wtedy z urzędu nadawany jest numer PESEL osobie jego nie posiadającej. Zresztą przecież istnieje w dalszym ciągu obowiązek meldunkowy. Cudzoziemiec z kraju trzeciego zobowiązany jest zameldować się na pobyt czasowy w czwartym dniu pobytu w danej miejscowości jeżeli zamierza przebywać w Polsce dłużej niż 30 dni.

 

Jak się zameldować?

Na stronie https://obywatel.gov.pl/meldunek/zamelduj-sie-na-pobyt-czasowy-dla-cudzoziemcow jest to wyjaśnione krok po kroku. Nie trzeba być właścicielem lokalu, wystarczy przedłożyć dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu czyli umowę najmu lub użyczenia. Jednak i w tym przypadku urzędy niechętnie stosują właściwą procedurę. Zdarza się, że wymagają jednak obecności właściciela lokalu czy też jego zgody na meldunek. Natomiast cudzoziemiec z kraju trzeciego może mieć problemy przez brak meldunku. Problemy z uzyskaniem zezwolenia na pobyt czasowy (UW zaczynają wymagać potwierdzeń meldunku) czy wreszcie „problemy z prawem” bowiem za brak meldunku oni są karani karą grzywny.

 

Jak zatem widać nawet tak (na pierwszy rzut oka) prosta sprawa jak PESEL czy meldunek może być skomplikowana; a co dopiero procedury związane z zatrudnieniem cudzoziemców?

 

Piotr Malinowski

 

 

Dowiedz się więcej na ten temat na naszym szkoleniu „Zatrudnianie cudzoziemców”

 

Termin szkolenia: 16 IV 2019, godz. 9:00-16:00

Miejsce szkolenia:  Centrum Biznesu w Opolu przy ul. Wrocławskiej 133

Cena szkolenia: 499 zł netto/os., zniżka od drugiej osoby i naszych klientów 399 zł netto/os., 99,80 zł/os. z dofinansowaniem BUR 

 

Zobacz program szkolenia

 

Trener:

Piotr Malinowski – były inspektor PIP, prawnik, trener, doradca, przedsiębiorca. Specjalista z zakresu prawa: pracy, administracyjnego, karnego, dewizowego i ubezpieczeń społecznych. Ekspert w zakresie legalności zatrudnienia cudzoziemców. Brał udział w programie Komisji Europejskiej dotyczącym delegowania pracowników w ramach świadczenia usług na terytorium Unii Europejskiej. Był również członkiem Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi przy Wojewodzie Opolskim.

 

zapisz się

 

 

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Zadzwoń: +48 664 303 029 lub napisz: szkolenia@projektancikariery.pl

 

 

Nie zatrudniaj kota w worku czyli Personality6 i Motive8 – NOWE testy psychologiczne w rekrutacji

Podczas rozmowy rekrutacyjnej nie jesteś w stanie dowiedzieć się wszystkiego o pracowniku. Chcesz wiedzieć co go motywuje? Jaki jest naprawdę? Odpowiedzią na te potrzeby są Personality6 i Motive8.

czytaj dalej

„Akademia Młodego Lean Managera”

Kamila Figura 👩‍💼 pełniąca w naszej firmie stanowisko HR Manager z przyjemnością przyjęła zaproszenie jako członek jury do wzięcia udziału w finale konkursu na najlepszy projekt 🏆🤯 „Akademii Młodego Lean Managera”

czytaj dalej

Zatrudnianie cudzoziemców

16 IV 2019 w Centrum Biznesu Fundacji Rozwoju Śląska odbyło się szkolenie: „Zatrudnianie cudzoziemców”.

czytaj dalej

Jak bezpiecznie przetwarzać dane osobowe oraz skutecznie chronić tajemnice przedsiębiorstwa

Upływ niemal roku stosowania nowych przepisów z zakresu ochrony danych, to doskonała okazja do tego, żeby podsumować to, co wiemy i wskazać, jakie praktyki są dobre, a jakie wręcz przeciwnie.

czytaj dalej

Zmiany w prawie pracy 2019

21 lutego 2019 r. w Vanilla Restauracja Opole zorganizowaliśmy szkolenie: „Zmiany w prawie pracy 2019”. Celem szkolenia była aktualizacja wiedzy na temat prawa pracy, poprawa umiejętności poruszania się w przepisach dotyczących zatrudniania oraz możliwości optymalizacji kosztów pracowniczych.

czytaj dalej