Konsulting Modele kompetencyjne pozwalają usprawnić procesy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, co niewątpliwie przełoży się na efektywność procesów biznesowych w Twoim przedsiębiorstwie.
Umożliwimy Ci efektywne zarządzanie pracownikami w oparciu o obiektywną i rzetelną ocenę ich kompetencji. Spójność tych kompetencji z misją i wizją Twojej organizacji zagwarantuje odpowiedni ich poziom oraz pozwoli na rozwijanie zdolności odpowiednich ludzi na odpowiednim miejscu.

 

Zastosujemy modele kompetencyjne w następujących procesach w Twojej firmie:

  • w rekrutacji i selekcji pracowników
  • w planowaniu ścieżek karier
  • w systemach ocen okresowych
  • w opisach stanowisk i ich wartościowaniu
  • w działaniach rozwojowych dla pracowników, ich motywowaniu i wynagradzaniu

 

Pomożemy Ci szczegółowo dobrać i wyróżnić następujące kompetencje:

  1. kompetencje ogólnofirmowe – wymagane na wszystkich stanowiskach
  2. kompetencje menadżerskie – specyficzne dla kadry menadżerskiej
  3. kompetencje specjalistyczne- specyficzne dla danego obszaru