Zarządzanie personelem

Jeżeli szukasz sposobu na optymalizację struktury lub środowiska organizacyjnego, którym zarządzasz, możesz liczyć na naszą wiedzę i doświadczenie. Pozwolimy Ci poznać i w pełni wykorzystać możliwości Twoich pracowników, niezależnie czy chcesz wesprzeć pojedynczych specjalistów czy całe zespoły. Sprawne zarządzanie personelem w Twojej firmie, może być kluczem do sukcesu oraz motorem napędzającym wzrost konkurencyjności. Dzięki nam zwiększysz wydajność pracy w swojej firmie, ujednolicisz zasady w procesach kadrowych, poprawisz współpracę pomiędzy działami oraz w szczególności pomiędzy pracownikami od stanowisk podstawowych, przez specjalistów, aż do kierowników i dyrektorów.

45

Z nami:

  • opracujesz zasady rekrutacji i selekcji oraz określisz kompetencje poszukiwanych kandydatów
  • zoptymalizujesz bieżące procesy kadrowe
  • zoptymalizujesz efektywność czasu pracy (dostarczymy Ci danych o niezbędnej liczbie pracowników potrzebnych do wykonywania określonych obowiązków)
  • podejmiesz fundamentalne decyzje dotyczące optymalnego obsadzenia poszczególnych stanowisk pracy w poszczególnych działach Twojej organizacji
  • zbadasz satysfakcję swoich pracowników
  • opracujesz system motywacyjny i system ocen
  • przeprowadzisz audyt personalny

 

48

Skontaktuj się z nami, aby wspólnie opracować system zarządzania personelem w Twojej organizacji. Każdy element procesu dostosujemy indywidualnie do Twoich potrzeb.

 

12 Jak tego dokonamy? Najpierw wspólnie przeanalizujemy Twoje potrzeby i określimy cele, które chcesz osiągnąć. Zbadamy całą podległą Ci strukturę, mając na uwadze jej efektywność i środowisko w którym ona operuje. Badanie będzie dotyczyło grup, ale również indywidualnych stanowisk pracy, które nam wskażesz. Wspólnie przyjrzymy się funkcjom, rolom i odpowiedzialności powierzanej Twoim pracownikom.

Wykorzystamy do tego celu szereg narzędzi psychometrycznych, badając ich kompetencje, osobowość, inteligencję oraz predyspozycje sprzyjające danym stanowiskom pracy. Narzędzia dobierzemy indywidualnie do Twoich potrzeb. Zdiagnozujemy również relacje pomiędzy podległymi Ci pracownikami, które mają wpływ na wydajność ich pracy oraz mogą powodować stres lub konflikty. Następnie przeprowadzimy warsztaty i szkolenia dla Twoich pracowników, które nie tylko w teorii, ale przede wszystkim w praktyce przygotują ich do zmian. Na koniec dostarczymy Ci raport oraz pomożemy monitorować wdrażanie nowej polityki dla jak najlepszej efektywności.

 

ikonka-konsulting-hr-bold-szary

 

Możesz zdecydować się na współpracę w indywidualnym obszarze, który może wymagać zmian lub zdecydować się na kompleksową usługę. 

 

skontaktuj się z nami