Coaching

Coaching to proces, polegający na wzmacnianiu i udoskonalaniu działań. Jest ukierunkowany na pokonywanie problemów, czy też trudności, a przede wszystkim na wprowadzanie zmian, których celem jest osiągnięcie zamierzonego efektu.

 

Podstawą takiej formy pracy jest wzajemne zaufanie i nawiązanie dobrych stosunków pomiędzy Tobą, a Twoim coachem. Decydując się na coaching będziesz w centrum wydarzeń i będziesz autorem celu, który pomożemy Ci wyznaczyć. W tej relacji naszą rolą z kolei, będzie towarzyszenie Ci w drodze do celu, poprzez zastosowanie odpowiednich narzędzi, właściwym przygotowaniu merytorycznym i wykorzystaniu najbardziej efektownych technik. Oferowany przez nas coaching jest indywidualny i dostępny w trzech możliwych rodzajach.

 

45

Life

Coaching Life jest adresowany do każdego kto chce się doskonalić, osiągać sukcesy i rozwiązywać problemy. Podczas sesji skupimy się na Twoim rozwoju osobistym, kształtowaniu celów, postaw i zachowań, które chcesz poprawić, lub z którymi nie osiągasz takich wyników jakich oczekujesz. Coaching life obejmuje m.in. plany życiowe, wizję w życiu, kreatywność, wolność finansową, organizację, relacje, radzenie sobie ze stresem. Stworzymy Ci okazję do wglądu w siebie, aby zidentyfikować obszary, w których nawet niewielkie zmiany mogą znacząco wpłynąć na poprawę jakości Twojego życia.

48

Business

Coaching Business jest adresowany do kadry zarządzającej, liderów, menedżerów oraz przedsiębiorców. Coaching biznesowy będzie indywidualnym wsparciem Twoich zdolności przywódczych w osiąganiu celów biznesowych. Stworzymy okazję do lepszego przyjrzenia się Twojej sytuacji, poszerzenia perspektyw, dzięki czemu dostrzeżesz szereg nowych możliwości oraz rozwiązań. Zakres coachingu biznesowego dotyczy takich zagadnień jak:  współpraca, komunikacja, podejmowanie decyzji, efektywność czy kształtowanie relacji z pracownikami. Cele coachingu powinny być tak formułowane, żeby pokazywały konkretne efekty biznesowe, jakie ma przynieść rozwijanie u Ciebie powyższych kompetencji.

45

Career

Coaching Career jest adresowany do osób, które planują swój rozwój zawodowy, myślą o zmianie zawodu lub specjalizacji, zastanawiają się nad zmianą pracy, czy tez dla osób powracających po długiej przerwie do pracy. Coaching kariery stwarza Ci okazję do sprecyzowania celów zawodowych i sposobów ich realizacji. Pozwala uświadomić sobie oczekiwania, co do rozwoju swojej kariery. Pomożemy Ci skonfrontować się ze swoimi przekonaniami, które Cię niepotrzebnie ograniczają, wzmocnimy Twoje zaangażowanie i motywację.

 

 

ikonka-konsulting-hr-bold-szary

 

Niezależnie w którym kierunku podąża Twój rozwój pamiętaj, że w coachingu to Ty poszukujesz i odkrywasz swoje zasoby, kompetencje i możliwości, a następnie sam dokonujesz pożądanych przez siebie zmian. My tylko Ci to umożliwiamy.

 

skontaktuj się z nami