Ładowanie Szkolenia

Branża:
Prawo pracy

Cena:

Czas trwania 1 dzień

Kontakt:
tel.: +48 782 106 874
szkolenia@projektancikariery.pl


Szkolenia

Zatrudnianie cudzoziemców

Cel szkolenia

 • ugruntowanie wiedzy z zakresu zasad legalnego zatrudniania cudzoziemców wraz ze zmianami w tym zakresie
 • poznanie zasad wypełniania dokumentacji oraz rozwiązywania problemów mogących się pojawić w kontaktach z urzędami
Cel

Profil Uczestników

 • przedsiębiorcy
 • pracownicy działów kadrowych i płacowych
 • pracownicy księgowości
 • właściciele biur rachunkowych i ich pracownicy
 • doradcy podatkowi,
 • pracownicy agencji pracy tymczasowej
Profil

Korzyści dla uczestników

 • uzyskanie i uaktualnienie wiedzy na temat zatrudniania obcokrajowców w związku ze zmianami w przepisach
 • nabycie umiejętności poruszania się w przepisach i wypełniania dokumentacji dotyczących zatrudniania obcokrajowców
Korzyści

Profil trenera

Były inspektor PIP, prawnik, trener, doradca, przedsiębiorca. Specjalista z zakresu prawa: pracy, administracyjnego, karnego, dewizowego i ubezpieczeń społecznych. Ekspert w zakresie legalności zatrudnienia cudzoziemców. Brał udział w programie Komisji Europejskiej dotyczącym delegowania pracowników w ramach świadczenia usług na terytorium Unii Europejskiej. Był również członkiem Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi przy Wojewodzie Opolskim.

Profil trenera

Metody prowadzenia szkolenia

 • wykład
 • prezentacja
 • dyskusja
 • ćwiczenia
Metody

PLAN SZKOLENIA

 

MODUŁ I. Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce

 • ogólne zasady i grupy cudzoziemców
 • legalny pobyt i legalna praca

 

MODUŁ II. Dokumenty legalizujące pobyt cudzoziemca w Polsce

 • rodzaje dokumentów pobytowych
 • zasady starania się o wizę
 • zezwolenie na pobyt czasowy – wniosek, tryb postepowania – ćwiczenia

MODUŁ III. Oświadczenia o powierzeniu pracy po nowemu

 • nowe zasady rejestracji
 • jakie dokumenty należy załączyć?
 • najczęściej spotykane błędy
 • nowe dokumenty – ćwiczenia


MODUŁ IV. Zezwolenia na pracę

 • tryb postępowania
 • jakie dokumenty należy załączyć?
 • informacja starosty
 • ministerialny wykaz zawodów deficytowych – NOWOŚĆ
 • wypełnianie wniosku – ćwiczenia

 

MODUŁ V. Zezwolenie na pobyt i pracę

 • tryb postępowania
 • jakie dokumenty należy załączyć?
 • najczęściej spotykane błędy
 • nowe dokumenty – ćwiczenia

 

MODUŁ VI. Nowe zezwolenie wewnątrzkorporacyjne – Dyrektywa ICT – NOWOŚĆ

 

MODUŁ VII Audyt dokumentów pobytowo – zatrudnieniowych

 • najczęściej popełniane błędy
 • na co zwracać uwagę

 

MODUŁ VIII. Odpowiedzialność za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców

 • NOWE wykroczenia dotyczące naruszania przepisów dotyczących cudzoziemców
 • wyższe kary za nielegalne powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcom

 

MODUŁ IX. Obowiązki pracodawcy wobec instytucji prawnych

 

MODUŁ X. Projektowane zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców