Zmiany w prawie pracy 2019

 

Prawo pracy bywa dla pracodawców materią niezwykle skomplikowaną. Odnalezienie się w gąszczu obowiązujących przepisów przysparza wielu kłopotów zarówno samym pracodawcą, jak i wykwalifikowanym kadrowym i księgowym. Sprostanie wszystkim wymaganiom regulacji prawa pracy wymaga stałej aktualizacji oraz uporządkowania wiedzy z tego zakresu, czemu służyć ma szkolenie „Zmiany w prawie pracy 2019”.

 

Przygotowane przez firmę Projektanci Kariery szkolenie pozwoli uporządkować dotychczasową wiedzę z zakresu prawa pracy, zwróci uwagę na  najczęściej powtarzane błędy i wskaże ciekawe rozwiązania, które pozwolą lepiej poruszać się w meandrach procesu zatrudnienia, kwestiach czasu pracy, dokumentacji pracowniczej czy urlopów. Poruszone zostaną tematy od zawsze trudne, a jednak nieodzowne dla pracodawcy tj. rozwiązanie stosunku pracy. Omówienie wielu zagadnień z zakresu prawa pracy w przystępny sposób da uczestnikom szkolenia szansę wyboru najlepszych rozwiązań dla swoich firm, tak aby zatrudnienie pracowników przynosiło korzyści, a prześladujące pracodawców mity zostały raz na zawsze obalone.

 

Kompleksowe szkolenie nie może obyć się bez omówienia obowiązujących od 1 stycznia 2019 roku zmian w zakresie prawa pracy. Każdy, kto chce bowiem prawidłowo zatrudniać i rozliczać pracowników musi posiąść aktualną wiedzę i umiejętności jej zastosowania w praktyce. Nikomu kto ma styczność z obsługą kadrową nie trzeba wyjaśniać jak ważne jest przestrzeganie przepisów, dla zapewnienia spokoju i stabilności firmy.

 

Zastosowana podczas szkolenia formuła, zbliżona do prowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy kontroli, przygotuje przedsiębiorców, kadrowe i księgowych do sprostania wszelkim nieoczekiwanym sytuacjom i problemom mogącym się pojawiać w ich firmach w związku z zatrudnianiem pracowników.

 

Dla dopełnienia szkolenia poruszone zostaną również zagadnienia z zakresu ochrony danych osobowych. Temat aktualnie równie popularny, co niepokojący. Omówienie nowych przepisów oraz wymaganych dokumentów pomoże każdemu pracodawcy przybliżyć i oswoić temat regulacji RODO.

 

Szeroki zakres szkolenia proponowanego przez firmę Projektanci Kariery pozwoli zarówno tym początkującym, jak i tym bardziej zaawansowanym na opanowanie zawiłych procedur i przepisów prawa pracy, dla osiągnięcia swobody i wysokiego komfortu zatrudniania pracowników.

 

Karolina Chojnowska – prawnik

Zatrudnianie cudzoziemców

16 IV 2019 w Centrum Biznesu Fundacji Rozwoju Śląska odbyło się szkolenie: „Zatrudnianie cudzoziemców”.

czytaj dalej

Kilka słów o meldunku oraz nadawaniu numeru PESEL dla cudzoziemców

Prosta sprawa jak PESEL czy meldunek może być skomplikowana; a co dopiero procedury związane z zatrudnieniem cudzoziemców?

czytaj dalej

Jak bezpiecznie przetwarzać dane osobowe oraz skutecznie chronić tajemnice przedsiębiorstwa

Upływ niemal roku stosowania nowych przepisów z zakresu ochrony danych, to doskonała okazja do tego, żeby podsumować to, co wiemy i wskazać, jakie praktyki są dobre, a jakie wręcz przeciwnie.

czytaj dalej

Zmiany w prawie pracy 2019

21 lutego 2019 r. w Vanilla Restauracja Opole zorganizowaliśmy szkolenie: „Zmiany w prawie pracy 2019”. Celem szkolenia była aktualizacja wiedzy na temat prawa pracy, poprawa umiejętności poruszania się w przepisach dotyczących zatrudniania oraz możliwości optymalizacji kosztów pracowniczych.

czytaj dalej

Zyskowna obsługa klienta 13 III 2019

13 III 2019 w Centrum Biznesu Fundacji Rozwoju Śląska zorganizowaliśmy szkolenie: „Zyskowna obsługa klienta”. Celem szkolenia było podniesienie kwalifikacji pracowników w zakresie obsługi klienta oraz świadczenia usług, poznanie technik sprzedaży oraz nabycie wiedzy przez uczestników o tym jak określać grupę docelową i oczekiwania klientów, dyskretnie i szybko sprzedawać a przy tym zapewnić dobre samopoczucie klientów.

czytaj dalej