Usługi, które mogą otrzymać dofinansowanie w BUR

 

Możliwość otrzymania dofinansowania na szkolenia dla swoich pracowników jest niewątpliwie ogromną szansą dla sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Wiele mówi się o potrzebie ciągłego rozwoju kompetencji pracowników i samodoskonaleniu przez zwiększanie wiedzy. Dzięki Europejskiemu Funduszowi Społecznemu (EFS) i Bazie Usług Rozwojowych (BUR) są na to środki. Na jakie usługi możemy liczyć?

 

Za usługę szkoleniową uznaje się działanie prowadzące do nabycia, wzrostu lub potwierdzenia wiedzy lub szeroko rozumianych kompetencji. BUR oferuje następujące formy:

  • Szkolenia – formy kształcenia dla osób dorosłych dążące do zwiększenia jasno określonych kompetencji.
  • E-learning – kursy i szkolenia prowadzone przy wsparciu nowoczesnych technologii informacyjnych. Ta forma dydaktyczna obejmuje drobne wspomaganie procesu nauczania (udostępnianie plików, czat, platformy on-line) oraz bardziej zintegrowane metody (materiały szkoleniowe, gry, symulacje).
  • Studia podyplomowe – forma szkolenia, której realizacja może przebiegać wyłącznie w ośrodkach określonych w ustawie „Prawo o szkolnictwie wyższym”. Realizacja studiów podyplomowych trwa co najmniej 2 semestry.
  • Egzamin – usługa mająca na celu obiektywną ocenę kompetencji zdającego z danego obszaru wiedzy. Charakteryzuje się jasnymi oraz obiektywnymi kryteriami oceny oraz równym traktowaniem wszystkich uczestników.
  • Usługa o charakterze zawodowym – polega na wspomaganiu działań prowadzących do zwiększenia poziomu kwalifikacji użytkowników. Finalizowana jest otrzymaniem certyfikatu lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie.

books-classroom-close-up-289737

Więcej o BUR

Oprócz usług szkoleniowych za pośrednictwem BUR można poszukiwać usług doradczych. Mają one umożliwiać zwiększenie, nabycie lub utrzymanie kompetencji społecznych klientów. Baza Usług Rozwojowych oferuje:

  • Doradztwo – forma profesjonalnego udzielania porad mających na celu wsparcie działań przedsiębiorstwa.
  • Coaching – usługa prowadząca do pobudzenia uczestnika do samodzielnego rozwoju.
  • Mentoring – usługa opierająca się na specyficznej relacji uczeń-mistrz. Dąży do realizacji zawodowego potencjału uczestnika, w oparciu o jego istniejące kompetencje.

 

Aby uzyskać dofinansowanie usługa musi być spójna z działaniami firmy. Ma wspierać realizację celów przedsiębiorstwa albo zwiększać kompetencje pracowników. Refundacji nie podlegają szkolenia, których realizacja wynika z odrębnych przepisów prawa, czyli o usługi potwierdzające uprawnienia do wykonywania danego stanowiska czy szkolenia BHP.

 

Nasza firma także oferuje szkolenia i doradztwo za pośrednictwem BUR. Dzięki temu możesz otrzymać do 80 % dofinansowania na nasze usługi!

 

Nasza oferta w BUR

 

 

szkolenia_RGB__200x200_light

Skontaktuj się z nami!
+48 694 660 312
szkolenia@projektancikariery.pl

 

Zapraszamy na szkolenie „Zmiany w prawie pracy 2019”

Celem szkolenia jest aktualizacja wiedzy na temat prawa pracy, poprawa umiejętności poruszania się w przepisach dotyczących zatrudniania oraz możliwości optymalizacji kosztów pracowniczych. 

czytaj dalej

Baza Usług Rozwojowych – możliwości dla sektora MŚP

Jesteś właścicielem mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa? Twoja firma działa na terenie województwa opolskiego? Chciałbyś zwiększyć kompetencje swoich pracowników?

czytaj dalej

Nabór do projektu stażowo-szkoleniowego w Małopolsce

Jesteś po 30-tce i nie możesz znaleźć pracy? Chciałbyś podjąc się stażu zawodowego? A może potrzebujesz przygotować pracownika i przyjąć go na staż?

czytaj dalej

Nabór do projektu stażowo-szkoleniowego w woj. opolskim

Poszukujesz płatnego stażu zawodowego? Chcesz zwiększyć swoje kompetencje? A może chciałbyś zatrudnić kogoś na staż?

czytaj dalej

Jak taniej wyszkolić pracowników?

Innowacyjny biznes nie istnieje bez aktualizacji wiedzy. Baza Usług Rozwojowych jest ogromną szansą dla przedsiębiorców na to by wyszkolić pracowników.

czytaj dalej