Usługi, które mogą otrzymać dofinansowanie w BUR

 

Możliwość otrzymania dofinansowania na szkolenia dla swoich pracowników jest niewątpliwie ogromną szansą dla sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Wiele mówi się o potrzebie ciągłego rozwoju kompetencji pracowników i samodoskonaleniu przez zwiększanie wiedzy. Dzięki Europejskiemu Funduszowi Społecznemu (EFS) i Bazie Usług Rozwojowych (BUR) są na to środki. Na jakie usługi możemy liczyć?

 

Za usługę szkoleniową uznaje się działanie prowadzące do nabycia, wzrostu lub potwierdzenia wiedzy lub szeroko rozumianych kompetencji. BUR oferuje następujące formy:

  • Szkolenia – formy kształcenia dla osób dorosłych dążące do zwiększenia jasno określonych kompetencji.
  • E-learning – kursy i szkolenia prowadzone przy wsparciu nowoczesnych technologii informacyjnych. Ta forma dydaktyczna obejmuje drobne wspomaganie procesu nauczania (udostępnianie plików, czat, platformy on-line) oraz bardziej zintegrowane metody (materiały szkoleniowe, gry, symulacje).
  • Studia podyplomowe – forma szkolenia, której realizacja może przebiegać wyłącznie w ośrodkach określonych w ustawie „Prawo o szkolnictwie wyższym”. Realizacja studiów podyplomowych trwa co najmniej 2 semestry.
  • Egzamin – usługa mająca na celu obiektywną ocenę kompetencji zdającego z danego obszaru wiedzy. Charakteryzuje się jasnymi oraz obiektywnymi kryteriami oceny oraz równym traktowaniem wszystkich uczestników.
  • Usługa o charakterze zawodowym – polega na wspomaganiu działań prowadzących do zwiększenia poziomu kwalifikacji użytkowników. Finalizowana jest otrzymaniem certyfikatu lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie.

books-classroom-close-up-289737

Więcej o BUR

Oprócz usług szkoleniowych za pośrednictwem BUR można poszukiwać usług doradczych. Mają one umożliwiać zwiększenie, nabycie lub utrzymanie kompetencji społecznych klientów. Baza Usług Rozwojowych oferuje:

  • Doradztwo – forma profesjonalnego udzielania porad mających na celu wsparcie działań przedsiębiorstwa.
  • Coaching – usługa prowadząca do pobudzenia uczestnika do samodzielnego rozwoju.
  • Mentoring – usługa opierająca się na specyficznej relacji uczeń-mistrz. Dąży do realizacji zawodowego potencjału uczestnika, w oparciu o jego istniejące kompetencje.

 

Aby uzyskać dofinansowanie usługa musi być spójna z działaniami firmy. Ma wspierać realizację celów przedsiębiorstwa albo zwiększać kompetencje pracowników. Refundacji nie podlegają szkolenia, których realizacja wynika z odrębnych przepisów prawa, czyli o usługi potwierdzające uprawnienia do wykonywania danego stanowiska czy szkolenia BHP.

 

Nasza firma także oferuje szkolenia i doradztwo za pośrednictwem BUR. Dzięki temu możesz otrzymać do 80 % dofinansowania na nasze usługi!

 

Nasza oferta w BUR

 

 

szkolenia_RGB__200x200_light

Skontaktuj się z nami!
+48 694 660 312
szkolenia@projektancikariery.pl

 

Zapraszamy na szkolenie „Jak bezpiecznie przetwarzać w firmie dane osobowe w świetle RODO”

Celem szkolenia jest poznanie praktycznych sposobów na dostosowanie swojego przedsiębiorstwa do wymagań prawnych pod względem RODO, pozyskanie wiedzy na temat bezpiecznego przetwarzania danych osobowych zgodnie z wymaganiami pod względem RODO, uniknięcie kar i poznanie konsekwencji nieodpowiedniego przetwarzania danych.

czytaj dalej

Zyskowna obsługa klienta

Każdy moment, element Twojego biznesu sprzedaje. Twój klient ma swoje oczekiwania, a ty musisz je widzieć i dostarczać im najlepszych doświadczeń. Jednym słowem musisz dotrzymać obietnicy.

czytaj dalej

Zapraszamy na szkolenie „Zyskowna obsługa klienta”

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji pracowników w zakresie obsługi klienta oraz świadczenia usług, zwiększenie poziomu lojalności i dobrego samopoczucia klientów oraz podniesienie zysku poprzez dyskretną i szybką sprzedaż.

czytaj dalej

Zmiany w prawie pracy 2019

Prawo pracy bywa dla pracodawców materią niezwykle skomplikowaną. Odnalezienie się w gąszczu obowiązujących przepisów przysparza wielu kłopotów zarówno samym pracodawcą, jak i wykwalifikowanym kadrowym i księgowym.

czytaj dalej

Zapraszamy na szkolenie „Zmiany w prawie pracy 2019”

Celem szkolenia jest aktualizacja wiedzy na temat prawa pracy, poprawa umiejętności poruszania się w przepisach dotyczących zatrudniania oraz możliwości optymalizacji kosztów pracowniczych. 

czytaj dalej