Usługi, które mogą otrzymać dofinansowanie w BUR

 

Możliwość otrzymania dofinansowania na szkolenia dla swoich pracowników jest niewątpliwie ogromną szansą dla sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Wiele mówi się o potrzebie ciągłego rozwoju kompetencji pracowników i samodoskonaleniu przez zwiększanie wiedzy. Dzięki Europejskiemu Funduszowi Społecznemu (EFS) i Bazie Usług Rozwojowych (BUR) są na to środki. Na jakie usługi możemy liczyć?

 

Za usługę szkoleniową uznaje się działanie prowadzące do nabycia, wzrostu lub potwierdzenia wiedzy lub szeroko rozumianych kompetencji. BUR oferuje następujące formy:

  • Szkolenia – formy kształcenia dla osób dorosłych dążące do zwiększenia jasno określonych kompetencji.
  • E-learning – kursy i szkolenia prowadzone przy wsparciu nowoczesnych technologii informacyjnych. Ta forma dydaktyczna obejmuje drobne wspomaganie procesu nauczania (udostępnianie plików, czat, platformy on-line) oraz bardziej zintegrowane metody (materiały szkoleniowe, gry, symulacje).
  • Studia podyplomowe – forma szkolenia, której realizacja może przebiegać wyłącznie w ośrodkach określonych w ustawie „Prawo o szkolnictwie wyższym”. Realizacja studiów podyplomowych trwa co najmniej 2 semestry.
  • Egzamin – usługa mająca na celu obiektywną ocenę kompetencji zdającego z danego obszaru wiedzy. Charakteryzuje się jasnymi oraz obiektywnymi kryteriami oceny oraz równym traktowaniem wszystkich uczestników.
  • Usługa o charakterze zawodowym – polega na wspomaganiu działań prowadzących do zwiększenia poziomu kwalifikacji użytkowników. Finalizowana jest otrzymaniem certyfikatu lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie.

books-classroom-close-up-289737

Więcej o<strong> </strong>BUR

Oprócz usług szkoleniowych za pośrednictwem BUR można poszukiwać usług doradczych. Mają one umożliwiać zwiększenie, nabycie lub utrzymanie kompetencji społecznych klientów. Baza Usług Rozwojowych oferuje:

  • Doradztwo – forma profesjonalnego udzielania porad mających na celu wsparcie działań przedsiębiorstwa.
  • Coaching – usługa prowadząca do pobudzenia uczestnika do samodzielnego rozwoju.
  • Mentoring – usługa opierająca się na specyficznej relacji uczeń-mistrz. Dąży do realizacji zawodowego potencjału uczestnika, w oparciu o jego istniejące kompetencje.

 

Aby uzyskać dofinansowanie usługa musi być spójna z działaniami firmy. Ma wspierać realizację celów przedsiębiorstwa albo zwiększać kompetencje pracowników. Refundacji nie podlegają szkolenia, których realizacja wynika z odrębnych przepisów prawa, czyli o usługi potwierdzające uprawnienia do wykonywania danego stanowiska czy szkolenia BHP.

 

Nasza firma także oferuje szkolenia i doradztwo za pośrednictwem BUR. Dzięki temu możesz otrzymać do 80 % dofinansowania na nasze usługi!

 

<strong>Nasza oferta w BUR</strong>

 

 

szkolenia_RGB__200x200_light

Skontaktuj się z nami!
+48 694 660 312
szkolenia@projektancikariery.pl

 

Zatrudnianie cudzoziemców

16 IV 2019 w Centrum Biznesu Fundacji Rozwoju Śląska odbyło się szkolenie: „Zatrudnianie cudzoziemców”.

czytaj dalej

Kilka słów o meldunku oraz nadawaniu numeru PESEL dla cudzoziemców

Prosta sprawa jak PESEL czy meldunek może być skomplikowana; a co dopiero procedury związane z zatrudnieniem cudzoziemców?

czytaj dalej

Jak bezpiecznie przetwarzać dane osobowe oraz skutecznie chronić tajemnice przedsiębiorstwa

Upływ niemal roku stosowania nowych przepisów z zakresu ochrony danych, to doskonała okazja do tego, żeby podsumować to, co wiemy i wskazać, jakie praktyki są dobre, a jakie wręcz przeciwnie.

czytaj dalej

Zmiany w prawie pracy 2019

21 lutego 2019 r. w Vanilla Restauracja Opole zorganizowaliśmy szkolenie: „Zmiany w prawie pracy 2019”. Celem szkolenia była aktualizacja wiedzy na temat prawa pracy, poprawa umiejętności poruszania się w przepisach dotyczących zatrudniania oraz możliwości optymalizacji kosztów pracowniczych.

czytaj dalej

Zyskowna obsługa klienta 13 III 2019

13 III 2019 w Centrum Biznesu Fundacji Rozwoju Śląska zorganizowaliśmy szkolenie: „Zyskowna obsługa klienta”. Celem szkolenia było podniesienie kwalifikacji pracowników w zakresie obsługi klienta oraz świadczenia usług, poznanie technik sprzedaży oraz nabycie wiedzy przez uczestników o tym jak określać grupę docelową i oczekiwania klientów, dyskretnie i szybko sprzedawać a przy tym zapewnić dobre samopoczucie klientów.

czytaj dalej