Usługi, które mogą otrzymać dofinansowanie w BUR

 

Możliwość otrzymania dofinansowania na szkolenia dla swoich pracowników jest niewątpliwie ogromną szansą dla sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Wiele mówi się o potrzebie ciągłego rozwoju kompetencji pracowników i samodoskonaleniu przez zwiększanie wiedzy. Dzięki Europejskiemu Funduszowi Społecznemu (EFS) i Bazie Usług Rozwojowych (BUR) są na to środki. Na jakie usługi możemy liczyć?

 

Za usługę szkoleniową uznaje się działanie prowadzące do nabycia, wzrostu lub potwierdzenia wiedzy lub szeroko rozumianych kompetencji. BUR oferuje następujące formy:

  • Szkolenia – formy kształcenia dla osób dorosłych dążące do zwiększenia jasno określonych kompetencji.
  • E-learning – kursy i szkolenia prowadzone przy wsparciu nowoczesnych technologii informacyjnych. Ta forma dydaktyczna obejmuje drobne wspomaganie procesu nauczania (udostępnianie plików, czat, platformy on-line) oraz bardziej zintegrowane metody (materiały szkoleniowe, gry, symulacje).
  • Studia podyplomowe – forma szkolenia, której realizacja może przebiegać wyłącznie w ośrodkach określonych w ustawie „Prawo o szkolnictwie wyższym”. Realizacja studiów podyplomowych trwa co najmniej 2 semestry.
  • Egzamin – usługa mająca na celu obiektywną ocenę kompetencji zdającego z danego obszaru wiedzy. Charakteryzuje się jasnymi oraz obiektywnymi kryteriami oceny oraz równym traktowaniem wszystkich uczestników.
  • Usługa o charakterze zawodowym – polega na wspomaganiu działań prowadzących do zwiększenia poziomu kwalifikacji użytkowników. Finalizowana jest otrzymaniem certyfikatu lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie.

books-classroom-close-up-289737

Więcej o<strong> </strong>BUR

Oprócz usług szkoleniowych za pośrednictwem BUR można poszukiwać usług doradczych. Mają one umożliwiać zwiększenie, nabycie lub utrzymanie kompetencji społecznych klientów. Baza Usług Rozwojowych oferuje:

  • Doradztwo – forma profesjonalnego udzielania porad mających na celu wsparcie działań przedsiębiorstwa.
  • Coaching – usługa prowadząca do pobudzenia uczestnika do samodzielnego rozwoju.
  • Mentoring – usługa opierająca się na specyficznej relacji uczeń-mistrz. Dąży do realizacji zawodowego potencjału uczestnika, w oparciu o jego istniejące kompetencje.

 

Aby uzyskać dofinansowanie usługa musi być spójna z działaniami firmy. Ma wspierać realizację celów przedsiębiorstwa albo zwiększać kompetencje pracowników. Refundacji nie podlegają szkolenia, których realizacja wynika z odrębnych przepisów prawa, czyli o usługi potwierdzające uprawnienia do wykonywania danego stanowiska czy szkolenia BHP.

 

Nasza firma także oferuje szkolenia i doradztwo za pośrednictwem BUR. Dzięki temu możesz otrzymać do 80 % dofinansowania na nasze usługi!

 

<strong>Nasza oferta w BUR</strong>

 

 

szkolenia_RGB__200x200_light

Skontaktuj się z nami!
+48 694 660 312
szkolenia@projektancikariery.pl

 

Nie zatrudniaj kota w worku czyli Personality6 i Motive8 – NOWE testy psychologiczne w rekrutacji

Podczas rozmowy rekrutacyjnej nie jesteś w stanie dowiedzieć się wszystkiego o pracowniku. Chcesz wiedzieć co go motywuje? Jaki jest naprawdę? Odpowiedzią na te potrzeby są Personality6 i Motive8.

czytaj dalej

„Akademia Młodego Lean Managera”

Kamila Figura 👩‍💼 pełniąca w naszej firmie stanowisko HR Manager z przyjemnością przyjęła zaproszenie jako członek jury do wzięcia udziału w finale konkursu na najlepszy projekt 🏆🤯 „Akademii Młodego Lean Managera”

czytaj dalej

Zatrudnianie cudzoziemców

16 IV 2019 w Centrum Biznesu Fundacji Rozwoju Śląska odbyło się szkolenie: „Zatrudnianie cudzoziemców”.

czytaj dalej

Kilka słów o meldunku oraz nadawaniu numeru PESEL dla cudzoziemców

Prosta sprawa jak PESEL czy meldunek może być skomplikowana; a co dopiero procedury związane z zatrudnieniem cudzoziemców?

czytaj dalej

Jak bezpiecznie przetwarzać dane osobowe oraz skutecznie chronić tajemnice przedsiębiorstwa

Upływ niemal roku stosowania nowych przepisów z zakresu ochrony danych, to doskonała okazja do tego, żeby podsumować to, co wiemy i wskazać, jakie praktyki są dobre, a jakie wręcz przeciwnie.

czytaj dalej