Projekt stażowy „Reintegracja społeczno – zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminach Piwniczna – Zdrój, Krynica – Zdrój i Muszyna”

 

Nasza partnerska organizacja Fundacja Rozwoju Regionów realizuje projekt, którego celem jest reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób pozostających bez pracy, wymagających aktywizacji społecznej, z gmin Krynica-Zdrój, Piwniczna-Zdrój i Muszyna. Projekt skierowany do osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem na mocy art. 7 ustawy o pomocy społecznej. Projekt realizowany jest od 1 września 2016 roku i potrwa do 31 sierpnia 2019 roku.

 

ikonka-innowacje-blekit

Uczestnicy otrzymają wsparcie poprzez: 

  • identyfikację indywidualnych potrzeb i diagnoza możliwości uczestników
  • pośrednictwo pracy
  • poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne
  • trening kompetencji i umiejętności społecznych
  • szkolenia
  • 6 miesięczne staże
  • coaching

 

Uczestnicy otrzymują zwrot kosztów dojazdu, stypendium szkoleniowe, stypendium stażowe i zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną. Udział w projekcie jest bezpłatny, finansowany z RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, finansowany ze środków budżetu państwa oraz ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

Więcej informacji na stronie internetowej. 

 

KONTAKT: frr-LOGO

Paulina Lisowska 

+48 608 341 318

plisowska@f-rr.org