Projekt stażowy „Reintegracja/Aktywizacja – wsparcie dla osób bezrobotnych i biernych zawodowo z Małopolski”

 

Nasza partnerska organizacja Fundacja Rozwoju Regionów realizuje projekt, którego celem jest zwiększenie aktywności zawodowej i podniesienie kwalifikacji 24 osób w wieku powyżej 30 lat, pozostających bez pracy (bezrobotnych i biernych zawodowo) i zamieszkujących w województwie małopolskim, prowadzące do podjęcia i utrzymania przez nich zatrudnienia. Projekt realizowany jest od 1 października 2016 roku i potrwa do 30 listopada 2017 roku.

ikonka-innowacje-blekit

Uczestnicy otrzymają wsparcie poprzez: 

  • kompleksowe i indywidualne doradztwo zawodowe
  • indywidualne poradnictwo psychologiczne
  • szkolenia zakończone certyfikacją
  • 3 miesięczne staże z gwarancją zatrudnienia

 

Uczestnicy otrzymują zwrot kosztów dojazdu, stypendium szkoleniowe, stypendium stażowe. Udział w projekcie jest bezpłatny, finansowany z RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, finansowany ze środków budżetu państwa oraz ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

Więcej informacji na stronie internetowej. 

 

KONTAKT: frr-LOGO

Paulina Lisowska 

+48 608 341 318

plisowska@f-rr.org