[ Aktualne ] Brzeskie Centrum Aktywizacji w BSSM

  W partnerstwie z Brzeskim Stowarzyszeniem Chorych na SM w Brzegu oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu realizujemy projekt, którego celem jest wzrost aktywności społeczno-zawodowej i przeciwdziałanie ubóstwu 40 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkujących 6 gmin z powiatu brzeskiego (Brzeg, Grodków, Lewin-Brzeski, Lubsza, Olszanka, Skarbimierz), poprzez prowadzenie kompleksowego programu aktywizacji społeczno-zawodowej dzięki realizacji usług […]

czytaj dalej


[ Aktualne ] Projekt stażowo-szkoleniowy „Pracuję w Polsce – wsparcie dla migrantów, imigrantów oraz osób bezrobotnych i biernych zawodowo w województwie opolskim”

Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i podniesienie kwalifikacji 60 osób powyżej 29 roku życia, pozostających bez pracy, zamieszkujących w woj. opolskim w powiatach: prudnickim, brzeskim, nyskim, głubczyckim i namysłowskim. Projekt realizowany jest od 1 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r.

czytaj dalej


[ Aktualne ] Koło ratunkowe – kompleksowy program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i nieaktywnych/biernych zawodowo z województwa śląskiego

Wspólnie z naszą partnerską organizacją Fundacją Rozwoju Regionów realizujemy projekt, którego celem jest jest zwiększenie aktywności zawodowej i podniesienie kwalifikacji 70 osób w wieku od 30 roku życia, pozostających bez pracy (bezrobotnych i nieaktywnych/biernych zawodowo) i zamieszkujących w województwie śląskim, prowadzące do podjęcia i utrzymania przez nich zatrudnienia.

czytaj dalej


[ Zakończone ] Projekt stażowo-szkoleniowy „Koło ratunkowe – kompleksowy program aktywizacji zawodowej osób z powiatu prudnickiego, brzeskiego, nyskiego, głubczyckiego i namysłowskiego”

Wspólnie z naszą partnerską organizacją Fundacją Rozwoju Regionów realizujemy projekt, którego celem jest zwiększenie aktywności zawodowej i podniesienie kwalifikacji 30 osób w wieku powyżej 30 roku życia, pozostających bez pracy (bezrobotnych, poszukujących pracy i nieaktywnych zawodowo) oraz zamieszkujących w województwie opolskim, prowadzące do podjęcia i utrzymania przez nich zatrudnienia.

czytaj dalej