Ładowanie Szkolenia

Branża:
Prawo pracy

Cena:
599 zł/os.
zniżka dla drugiej osoby, stałych klientów i członków OKAP
499 zł/os.
*ceny brutto

Czas trwania
1 dzień

Kontakt:
tel.: +48 694 660 312
szkolenia@projektancikariery.pl

Miejsce szkolenia:
Centrum Biznesu
ul. Wrocławska 133, 45-837 Opole

Termin:
2017-03-02 / w godz. 9:00 - 16:00


Szkolenia

Zmiany w przepisach dotyczących zatrudnienia pracowników w roku 2017 – od zatrudnienia cudzoziemców po APT

Cel szkolenia

Nabycie wiedzy i umiejętności poruszania się w przepisach dotyczących zatrudniania obcokrajowców.

Cel

Profil Uczestników

 • agencje zatrudnienia
 • firmy zatrudniające obcokrajowców
 • kadra kierownicza i pracownicy działów kadr, płac i księgowości
Profil

Korzyści dla uczestników

 • uzyskanie i uaktualnienie wiedzy na temat zatrudniania obcokrajowców w związku ze zmianami w przepisach
Korzyści

Profil trenera

Dawid Seifert – właściciel agencji zatrudnienia, która zajmuje się leasingiem pracowniczym osób z Ukrainy. Jest członkiem komisji ds. spraw swobodnego przepływu osób w UE przy Komisji Europejskiej w Brukseli, Prezesem Ogólnopolskiego Konwentu Agencji Pracy, związany z międzynarodowym rynkiem pracy od roku 2000. Specjalizuje się w tematyce prawa pracy, pracy tymczasowej, transgranicznego świadczenia usług i delegowania pracowników oraz zatrudniania cudzoziemców.

 

Marta Zięba-Szklarska – Interim Manager w obszarze Doradztwa i Rozwoju Biznesu – Księgowość, Podatki, Kadry i Płace, Współpraca z osobami Niepełnosprawnymi, Planowanie Finansowe oraz Prawo i Administracja. Ekspert w zakresie Transgranicznego Zatrudnienia – delegowanie pracowników z Polski do innych krajów oraz legalizacja zatrudnienia cudzoziemców w Polsce. Współpracuje z firmami na terenie Polski, krajów UE oraz USA, Rosji, Nepalu, Indii i Kambodży. Aktualnie prowadzi własną Firmę Consultingową.

Profil trenera

Metody prowadzenia szkolenia

 • wykład
 • ćwiczenia
Metody

PLAN SZKOLENIA

 

MODUŁ I. Regulacje i zasady obowiązujące w 2016

 • wjazd cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wiz oraz w ruchu bezwizowym – wydawanie zaproszeń na przyjazd cudzoziemców do Polski
 • udzielanie zezwoleń na pobyt czasowy
  • w związku z wykonywaniem w Polsce pracy lub prowadzeniem działalności gospodarczej
  • w celu kształcenia się na studiach lub podjęcia nauki
  • dla członków rodzin obywateli polskich oraz cudzoziemców
  • ze względu na inne okoliczności
 • udzielanie zezwoleń na pobyt stały
 • udzielanie zezwoleń na pobyt rezydenta długoterminowego unii europejskiej
 • dokumenty wydawane cudzoziemcom i obywatelom Unii Europejskiej
 • legalizacja pobytu obcokrajowca w Polsce i koszty z tym związane
 • jakie są zasady uzyskiwania wiz jednolitych (Schengen), a jakie wiz krajowych?
 • konsekwencje zatrudnienia cudzoziemca bez wymaganego zezwolenia na pracę
 • schematy możliwych procesów zatrudnienia i pobytu cudzoziemców w Polsce
 • procedury kontrolne PIP oraz Straży Granicznej

 

MODUŁ II. Regulacje od 2017 r. – typy zezwoleń i regulacje

 • wpływ wdrożenia dyrektywy 2014/36 na przepisy w Polsce od 1.01.2017
 • nowelizacja ustawy o cudzoziemcach z dnia 12 grudnia 2013 r.
 • nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 • ważna zmiana! praca krótkoterminowa zamiast oświadczeń – zasady
 • ważna zamiana! praca sezonowa dla 3 sektorów gospodarki
 • czy osoba fizyczna będzie mogła zapraszać cudzoziemców do pracy?
 • kryteria dla firm – kto nie będzie mógł zapraszać pracowników? zasady i ograniczenia
 • procedura występowania o pracowników, weryfikacja ich kwalifikacji, nowe zasady, eliminacja nadużyć
 • tłumaczenie dokumentów, czy konieczne? nowe regulacje
 • umowy cywilnoprawne vs umowy o pracę – ograniczenia oraz preferowane rozwiązania dla pracodawców w ustawie
 • nadużycia w wydawaniu oświadczeni vs nowe regulacje – obowiązki informacyjne i obieg dokumentów w pracy sezonowej i pracy krótkoterminowej
 • możliwe powody odmów wydawania pozwoleń na pracę krótkoterminową i sezonową
 • test rynku pracy, kiedy zatrudniający nie ma obowiązku prosić PUP o test rynku pracy? jakie województwo wybrać do prowadzenia działalności?
 • miejsce zamieszkania, a meldunek obcokrajowca – zasady i praktyka w 2016 i 2017

 

MODUŁ III. Nowe Regulacje od 2017 r. – zmiany dla Agencji Pracy Tymczasowej

 • projekt ustawy o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw
 • ustalanie wymiaru urlopu dla pracowników tymczasowych
 • ograniczenie kierowania pracowników do jednego pracodawcy użytkownika do okresu 18 miesięcy – rozwiązania
 • dodatkowe koszty dla APT – zasiłek macierzyński
 • stosowanie umów cywilnoprawnych w kontekście zrównania ich w obowiązkach z umowami o prace tymczasową
 • odpowiedzialność agencji i nowe sankcje do 100 tys. zł
 • uprawnienie i dodatkowe świadczenia dla pracownic w ciąży – zasiłki
 • dodatkowe wymogi dla agencji, kontrole odprowadzania składek i inne
 • zabezpieczenia finansowe, gwarancja bankowa na 150 tys. zł
 • sankcje dla pomiotów zagranicznych świadczących pracę w Polsce
 • nowe obowiązki oraz sankcje dla pracodawców użytkowników
 • przepisy – okresy przejściowe i data wejścia nowych przepisów

 

 

Program szkolenia chroniony jest prawami autorskimi i nie może być wykorzystany ani rozpowszechniany bez zgody firmy Projektanci Kariery.