Ładowanie Szkolenia

Branża:
Prawo pracy

Cena:
599 zł/os.
zniżka dla drugiej osoby, stałych klientów i członków OKAP
499 zł/os.
*ceny brutto

Czas trwania
1 dzień

Kontakt:
tel.: +48 694 660 312
szkolenia@projektancikariery.pl

Miejsce szkolenia:
Centrum Biznesu
ul. Wrocławska 133, 45-837 Opole

Termin:
2017-06-28 / w godz. 9:00-16:00


Szkolenia

Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach 2017 / 2018 – regulacje dla APT, outsourcing

Cel szkolenia

Nabycie wiedzy i umiejętności poruszania się w przepisach dotyczących zatrudniania obcokrajowców w związku z nowelizacją przepisów. 

Cel

Profil Uczestników

 • agencje zatrudnienia
 • firmy zatrudniające obcokrajowców
 • kadra kierownicza i pracownicy działów kadr, płac i księgowości
Profil

Korzyści dla uczestników

 • uzyskanie i uaktualnienie wiedzy na temat zatrudniania obcokrajowców w związku ze zmianami w przepisach
Korzyści

Profil trenera

Dawid Seifert – właściciel agencji zatrudnienia, która zajmuje się leasingiem pracowniczym osób z Ukrainy. Jest członkiem komisji ds. spraw swobodnego przepływu osób w UE przy Komisji Europejskiej w Brukseli, Prezesem Ogólnopolskiego Konwentu Agencji Pracy, związany z międzynarodowym rynkiem pracy od roku 2000. Specjalizuje się w tematyce prawa pracy, pracy tymczasowej, transgranicznego świadczenia usług i delegowania pracowników oraz zatrudniania cudzoziemców.

 

Piotr Malinowski – Inspektor Pracy w latach 2009 – 2017, specjalista w zakresie prawa, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zarządzania zespołami ludzkimi. Członek Wojewódzkiego Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi przy Wojewodzie Opolskim w latach 2015-2017, uczestnik Europejskiego Projektu „Delegowanie pracowników w ramach Unii Europejskiej”. Obecnie prowadzi własną firmę doradczo – szkoleniową, współpracuje z podmiotami gospodarczymi, kancelariami, biurami rachunkowymi, stowarzyszeniami. 

Profil trenera

Metody prowadzenia szkolenia

 • wykład
 • ćwiczenia
 • dyskusja
Metody

PLAN SZKOLENIA

 

MODUŁ I. Agencje pracy tymczasowej po nowemu

 • obowiązki informacyjne pracodawca użytkownik vs agencja – wynagrodzenia etc.
 • prowadzenie ewidencji pracowników APT – jakie dane ma zawierać?
 • zaświadczenia o okresie wykonywania pracy (umowa cywilnoprawna) – nowy wymóg
 • ograniczenie kierowania pracowników do jednego pracodawcy użytkownika do okresu 18 miesięcy: rozwiązania, data wejścia przepisów, liczenie okresu 36 miesięcy
 • obowiązek informowania o wynagrodzeniu oraz wewnętrznych regulacjach
 • komunikacja pracodawca i agencja w sprawie ustalania historii zatrudnienia pracowników – nowe wymogi
 • informowania pracowników APT o kontakcie do agencji – nowy wymóg
 • prowadzenie ewidencji osób wykonujących pracę tymczasową
 • informowanie pracowników APT o wejściu ustawy – nowy wymóg
 • stosowanie umów cywilnoprawnych w kontekście zrównania ich w obowiązkach z umowami o pracę tymczasową
 • odpowiedzialność agencji i nowe sankcje do 100 tys. zł
 • udostepnienia publicznym służbom danych finansowych APT
 • tłumaczenie umów dla obcokrajowców – nowe wymogi
 • sankcje dla pracodawcy użytkownika – nowe wymogi
 • cykliczne kontrole odprowadzania składek do ZUS – nowe wymogi
 • sankcje dla pomiotów zagranicznych świadczących pracę w Polsce – nowe wymogi
 • przepisy – okresy przejściowe i data wejścia nowych przepisów
 • nowe certyfikaty dla różnych typów agencji – 2 typy certyfikatów – obowiązek zmiany do 31.08.2017

 

MODUŁ II. Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców

 • zagadnienia wstępne – geneza projektu. 4 tryby uzyskiwania prawa do pobytu i pracy dla cudzoziemców
 • zezwolenia na pracę – co się zmieni?
 • zezwolenia na pracę sezonową: tryb wydania, rodzaje działalności gospodarczej, nowe dokumenty, procedura zmiany i przedłużenia zezwolenia
 • oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy po nowemu: nowe zasady rejestracji i „przedrejestracji”, nowe dokumenty
 • zmiany w wykroczeniach
 • inne „kosmetyczne” zmiany w zakresie zatrudniania cudzoziemców

 

MODUŁ III. Regulacje od 2017 r. – ustawa o promocji zatrudnienia 

 • wjazd cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wiz oraz w ruchu bezwizowym – wydawanie zaproszeń na przyjazd cudzoziemców do Polski
 • kryteria dla firm – kto nie będzie mógł zapraszać pracowników? zasady i ograniczenia
 • procedura występowania o pracowników, weryfikacja ich kwalifikacji, nowe zasady, eliminacja nadużyć
 • umowy cywilnoprawne vs umowy o pracę – ograniczenia oraz preferowane rozwiązania dla pracodawców w ustawie
 • nadużycia w wydawaniu oświadczeni vs nowe regulacje – obowiązki informacyjne i obieg dokumentów w pracy sezonowej i pracy krótkoterminowej
 • możliwe powody odmów wydawania pozwoleń na pracę sezonową i oświadczeń
 • miejsce zamieszkania, a meldunek obcokrajowca – zasady i praktyka w 2016 i 2017

 

MODUŁ IV. Outsourcing

 • pojęcie outsourcingu i jego „odmiany”
 • co korzystniejsze APT czy outsourcing?
 • ciemna strona outsorcingu
 • pytania i odpowiedzi
 • różnice w outsourcingu a agencją pracy, elementy w umowie

 

Program szkolenia chroniony jest prawami autorskimi i nie może być wykorzystany ani rozpowszechniany bez zgody firmy Projektanci Kariery.

Oferty szkoleń