Ładowanie Szkolenia

Branża:
Medyczna

Cena:
do uzgodnienia

Czas trwania 2 dni

Kontakt:
tel.: +48 782 106 874
szkolenia@projektancikariery.pl

Miejsce szkolenia:
do uzgodnienia


Szkolenia

Zasady prowadzenia oraz audytowanie dokumentacji medycznej

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom niezbędnej wiedzy zarówno teoretycznej jak i praktycznej związanej z nowymi zasadami prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej.

Cel

Profil Uczestników

 • lekarze
 • ratownicy medyczni
 • położne
 • pielęgniarki
 • personel administracyjny placówki medycznej
Profil

Korzyści dla uczestników

 • wiedza z zakresu dokumentacji medycznej, która pozwoli na prawidłowe dokumentowanie przebiegu leczenia, co ma zasadnicze znaczenie przy rozliczaniu świadczeń oraz w obronie przed zarzutem popełnienia błędu medycznego
 • wiedza z zakresu zasad prowadzenia dokumentacji, która jest jednym z głównych elementów badania w procesie uzyskiwania certyfikatu ISO oraz innych akredytacji
Korzyści

Profil trenera

Trener z doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń dla jednostek medycznych.

Profil trenera

Metody prowadzenia szkolenia

 • wykład
 • prezentacja
 • analiza przypadku (case study)
 • symulacje
 • ćwiczenia praktyczne
 • dyskusja
Metody

PLAN SZKOLENIA

DZIEŃ I

MODUŁ I. Elektroniczna dokumentacja medyczna – akty prawne określające zakres i sposób prowadzenia dokumentacji medycznej w podmiotach leczniczych

 

MODUŁ II. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24/UE z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej – możliwości wyzwania dla polskiego sektora ochrony zdrowia

 

MODUŁ III. Nowe wytyczne ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia – jakie wymagania stawia to podmiotom leczniczym

 

MODUŁ IV. Wprowadzenie standaryzacji w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (z późn. zm.)

 • standaryzacja identyfikowalności pacjenta
 • standaryzacja identyfikacji personelu medycznego
 • standaryzacja skierowań
 • standaryzacja kodów jednostek chorobowych w dokumentacji medycznej
 • standaryzacja identyfikacji podmiotu leczniczego

 

MODUŁ V. Dokumenty medyczne – jakie nowe dokumenty medyczne wprowadza rozporządzenie o dokumentacji medycznej?

 • konieczne elementy zawarte w dokumentacji medycznej
 • dokumentacja medyczna w badaniach klinicznych
 • dokumentacja medyczna w medycynie pracy

 

MODUŁ VI. Bezpieczeństwo danych elektronicznych – wdrożenie systemowej ochrony danych cyfrowych w podmiocie leczniczym

 

MODUŁ VII. Bezpieczeństwo danych osobowych i danych wrażliwych pacjentów – jak zabezpieczać dane pacjentów?

 • warunki i okres przechowywania dokumentacji medycznej
 • udostępnianie dokumentacji medycznej
 • dokumentowanie zgód na leczenie

 

MODUŁ VIII. Autoryzowanie dokumentacji medycznej

 

MODUŁ IX. Zewnętrzne prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej –możliwości i przeszkody

 

MODUŁ X. Źródła finansowania informatyzacji podmiotu leczniczego

 

DZIEŃ II

MODUŁ I. Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej – podejście i rozwiązania praktyczne:

 • określenie indywidualnych potrzeb podmiotu leczniczego w zakresie wdrożenia elektronicznej dokumentacji medycznej
 • procesowe określenie etapów powstawania i prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej, optymalizacja istniejących procesów
 • dobór i selekcja dostawców rozwiązań informatycznych – optymalny system względem potrzeb
 • wdrożenie – planowanie ruchów oraz nadzór
 • zagrożenia i punkty krytyczne procesu wdrażania elektronicznej dokumentacji medycznej
 • wdrożenie systemowych rozwiązań obsługi systemu oraz nadzoru nad przetwarzaniem dokumentacji medycznej
 • audyt dokumentacji medycznej

 

MODUŁ II. Egzamin

 

Program szkolenia chroniony jest prawami autorskimi i nie może być wykorzystany ani rozpowszechniany bez zgody firmy Projektanci Kariery.

Oferty szkoleń