Ładowanie Szkolenia

Branża:
Zarządzanie

Cena:

Czas trwania 2 dni

Kontakt:
tel.: +48 782 106 874
szkolenia@projektancikariery.pl


Szkolenia

Zarządzanie projektami z wykorzystaniem standardów PRINCE2

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom wiedzy z zakresu prowadzenia projektów metodą Prince2

Cel

Profil Uczestników

 • kadra menedżerska wyższego i średniego szczebla zaangażowana w proces nadzoru i wsparcia projektu
 • uczestnicy zespołów projektowych
 • osoby odpowiedzialne za zarządzanie projektami
 • osoby, które chcą zdobyć wiedzę na temat zarządzania projektami i chcą poznać standard Prince2
Profil

Korzyści dla uczestników

 • zdobycie wiedzy z metodyki i terminologii PRINCE2
 • zdobycie wiedzy w zakresie działań w pełnym cyklu życia projektu – od fazy przedprojektowej do zamknięcia projektu
 • uzyskanie wiedzy na temat procesu zarządzania projektem, z zakresu zarządzania ryzykiem, jakością i zmianami
 • poznanie procesów PRINCE2
 • zdobycie wiedzy jak dostosować metodykę PRINCE2 do projektu i organizacji
Korzyści

Profil trenera

Z wykształcenia HR manager, pedagog, train the trainer, dyplomowany coach. Pracuje w oparciu o standardy i zasady etyczne Izby Coachingu, której w Opolu jest dyrektorem. Prowadząc szkolenia, coaching specjalizuje się w wydobywaniu wewnętrznego potencjału, automotywacji oraz w budowaniu poczucia pewności siebie. W swojej pracy stosuje RTZ, Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach.

Profil trenera

Metody prowadzenia szkolenia

 • wykład
 • prezentacja
 • ćwiczenia praktyczne
 • dyskusja
Metody

PLAN SZKOLENIA

 

DZIEŃ I

MODUŁ I. Czym jest zarządzanie projektami? Podstawowe informacje o PRINCE2

 • dlaczego warto stosować metodykę zarządzania projektami, korzyści wynikające ze stosowania PRINCE 2, terminologia, ćwiczenie praktyczne „Dobre projekty”

 

MODUŁ II. Struktura metodyki, model PRINCE2

 • ogólny zarys PRINCE 2, model procesowy projektu

 

MODUŁ III. Cykl życia projektu

 • opis cyklu życia projektu, ćwiczenie „Życie projektu”

 

MODUŁ IV. Organizacja, założenia projektu

 • komponenty i techniki PRINCE 2, użycie komponentów i technik w procesach, ćwiczenie „Założenia projektu”

 

MODUŁ V. Inicjowanie, planowanie projektu

 • czym jest inicjowanie, planowanie Jakości, planowanie projektu, ćwiczenie „Jakość w projekcie”

 

MODUŁ VI. Etapy zarządcze projektu

 • poziomy zarządzania, ćwiczenie „Wszyscy zainteresowani”

 

 

DZIEŃ II

MODUŁ I. Produkty projektu

 • cztery produkty planowania opartego na produktach, ćwiczenie „Procesy i produkty projektu”

 

MODUŁ II. Elementy sterowania

 • cel sterowania, przygotowanie projektu, kontrola postępów, ćwiczenie „Steruj projektem”

 

MODUŁ III. Uzasadnienie biznesowe projektu

 • czym jest i co powinno zawierać uzasadnienie biznesowe projektu, ćwiczenie „Opracowanie uzasadnienia biznesowego”

 

MODUŁ IV. Zagrożenia i zarządzanie ryzykiem

 • cykl zarządzania ryzykiem, budżetowanie na potrzeby zarządzania ryzykiem, ćwiczenie „Profil ryzyka”

 

MODUŁ V. Zarządzanie strategiczne projektem

 • role w zespole zarządzania projektem, zarządzanie dokumentacją projektu – ćwiczenie „Organizowanie Zespołu Zarządzania Projektem”

 

MODUŁ VI. Proces zamykania projektu

 • podsumowanie

 

MODUŁ VII. Egzamin*

Oferty szkoleń