Ładowanie Szkolenia

Branża:
Zarządzanie i kompetencje miękkie

Cena:
do ustalenia

Czas trwania 2 dni

Kontakt:
tel.: +48 782 106 8741
szkolenia@projektancikariery.pl

Miejsce szkolenia:
do ustalenia


Szkolenia

Zarządzanie czasem w organizacji, czyli „jak to zrobić w 40h?”

Cel szkolenia

Dotarcie do własnej strategii zarządzania czasem, a następnie dobranie narzędzi i technik, które pozwolą zwiększyć skuteczność, poprawić organizację i ułatwić „ogarnianie” codziennych obowiązków.

Cel

Profil Uczestników

pracownicy oraz kadra menedżerska średniego i wyższego szczebla

Profil

Korzyści dla uczestników

 • wyznaczanie celów i zadań
 • nadawanie priorytetów, ustalanie terminów realizacji
 • pracowanie z kalendarzem w sposób, który optymalizuje wykorzystywanie czasu
 • osiąganie rezultatów w sposób zgodny z oczekiwaniami przełożonych, ale też dający satysfakcję samemu pracownikowi
 • kształtowanie swojej efektywności i zarządzanie zadaniami w pracy indywidualnej i zespołowej
 • praktyczne wykorzystanie poznanych narzędzi podczas szkolenia i metod zarządzania sobą w czasie pracy
 • przyjmowanie odpowiedzialności za jakość podejmowanych celów i zadań – priorytetowanie
 • ograniczenie strat czasu na działania nieefektywne i niezaplanowane
Korzyści

Profil trenera

Trener i konsultant z zakresu budowania relacji, komunikacji i zarządzania czasem. 

Profil trenera

Metody prowadzenia szkolenia

 • grupowa analiza przypadku (case study)
 • indywidualna analiza studium przypadku
 • symulacje
 • coaching zespołowy i w zespole
 • zadania praktyczne w podgrupach
 • zadania praktyczne indywidualne
 • dyskusje: moderowane, panelowe
 • inscenizacja i mini wykłady
 • analizy i zadania symulacyjne na podstawie
 • przedstawionych danych
 • techniki twórczego myślenia
 • kwestionariusze, testy
 • ice-breakery i energizery
Metody

PLAN SZKOLENIA

 

MODUŁ I. Zegarek tyka – czym jest w rzeczywistości czas?

 • jak nasz mózg rozumie pojęcie czasu i co tego wynika?
 • dlaczego sprawy z listy zadań nie chcą ruszyć z miejsca?
 • test diagnostyczny: w jaki sposób zarządzam czasem i gdzie tkwi przyczyna moich problemów?

 

MODUŁ II. Jak skutecznie działać, czyli planowanie efektywnego tygodnia pracy

 • dlaczego każdy skuteczny pracownik powinien mieć właściwe cele?
 • warsztaty ustalania wykonalnych zawodowych celów
 • co robić, kiedy mamy do czynienia ze zmiennością zadań?
 • jak działać, kiedy płoną „pożary” i mamy pracę „na tak zwaną ostatnią chwilę”?
 • praca z kalendarzem, czyli radzenie sobie z nadmierną ilością obowiązków i niezaplanowanymi zadaniami

 

MODUŁ III. Jak skutecznie działać

 • skrzynka e-mail jako centrum zarządzania czasem
 • dwa sposoby tworzenia dziennych list zadań, które działają w praktyce, w tym metoda „Do it Tommorow”
 • warsztaty na rzeczywistych zadaniach pracowników: tworzenie wykonalnych list zadań
 • warsztaty: jak opanować skrzynkę e-mail, pliki, foldery i papierowe dokumenty?

 

MODUŁ IV. Planowanie zmian po szkoleniu

 • plan działania po szkoleniu: wdrożenie nowych zasad zarządzania czasem