Ładowanie Szkolenia

Branża:
Zarządzanie i kompetencje miękkie

Cena:
do uzgodnienia

Czas trwania 1 dzień

Kontakt:
tel.: +48 782 106 874
szkolenia@projektancikariery.pl

Miejsce szkolenia:
do uzgodnienia


Szkolenia

Zarządzanie emocjami

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zwiększenie wykorzystania potencjału inteligencji emocjonalnej uczestników poprzez doskonalenie kompetencji związanych z:

 • rozpoznawaniem emocji
 • rozumieniem emocji
 • wykorzystaniem ich we wspieraniu podejmowanych działań
 • zarządzaniem swoimi stanami emocjonalnymi i emocjami zespołu

Szkolenie oparte jest na koncepcji inteligencji emocjonalnej P. Salovey’a, J.Mayer’a, D.

Cel

Profil Uczestników

 • kadra kierownicza
 • przedsiębiorcy
Profil

Korzyści dla uczestników

 • zwiększenie świadomości w obszarze emocji własnych i podległych pracowników
 • wzbudzanie i utrzymywanie pożądanych emocji, obniżanie poziomu napięcia
 • poprawa własnego nastroju oraz budowania pozytywnej atmosfery wokół siebie
 • zwiększenie efektywności podejmowanych działań
 • budowanie lepszych relacji z otoczeniem
 • budowanie odporności psychicznej, poczucia sprawstwa i własnej wartości
Korzyści

Profil trenera

Trener i konsultant z zakresu budowania relacji i  zarządzania emocjami

Profil trenera

Metody prowadzenia szkolenia

 • grupowa analiza przypadku (case study)
 • indywidualna analiza studium przypadku
 • symulacje
 • zadania praktyczne w podgrupach
 • zadania praktyczne indywidualne
 • dyskusje: moderowane, nie moderowane,
 • mini – wykład
 • kwestionariusze, testy
 • ćwiczenia regulujące poziom energii i relacje w grupie
Metody

PLAN SZKOLENIA

 

MODUŁ I . Inteligencja emocjonalna

 • model inteligencji emocjonalnej P. Salovey’a, J.Mayer’a, D. Caruso; 4 kompetencje
 • rozpoznawanie emocji
 • uniwersalne reguły i prawa emocji
 • po co rozwijać kompetencje związane z zarządzaniem emocjami – emocje w organizacjach

 

MODUŁ II. Wzorce reakcji emocjonalnych

 • trójkąt reakcji emocjonalnych – koncepcja Sandler
 • autodiagnoza wzorca emocjonalnego
 • potencjał i słabe strony każdego ze stylów
 • wypracowanie sposobów poszerzania repertuaru zachowań w obrębie stylu

 

MODUŁ III. Emocje jako jeden z elementów reakcji stresowej

 • stres – psychologiczne koncepcje zjawiska
 • autodiagnoza w zakresie stresorów i reakcji stresowych
 • cykl skutecznego radzenia sobie ze stresem
 • koncepcja odporności psychicznej

 

MODUŁ IV. Wypalenie zawodowe jako konsekwencja stylu życia związanego z presją czasu, odpowiedzialnością i ilością informacji.

 

MODUŁ V. Podsumowanie
Zebranie refleksji i stworzenie własnego planu antystresowego

 

Program szkolenia chroniony jest prawami autorskimi i nie może być wykorzystany ani rozpowszechniany bez zgody firmy Projektanci Kariery.

Oferty szkoleń