Ładowanie Szkolenia

Branża:
Zarządzanie

Cena:
1799

Czas trwania 2 dni

Kontakt:
tel.: +48 694 660 312
szkolenia@projektancikariery.pl

Miejsce szkolenia:
Opole


Szkolenia

Zarządzanie 3.0 z elementami przywództwa sytuacyjnego i zastosowaniem metodyk Agile

Cel szkolenia

 • Rozwój umiejętności stawiania wyzwań innym osobom oraz bycia dla innych źródłem inspiracji
 • Poprawa umiejętności dopasowania zadań i stylu kierowania do etapu rozwoju podwładnego
 • Doskonalenie umiejętności rozwoju kompetencji i potencjału pracownika czyniąc z początkujących pracowników ekspertów
 • Poprawa umiejętności promowania cennych postaw i „talentów” w organizacji
 • Poznanie własnego stylu przywództwa, talentów menedżerskich i obszarów wymagających rozwoju
Cel

Profil Uczestników

 • Menedżerowie i liderzy działający projektowo
Profil

Korzyści dla uczestników

 • Wzrost efektywności działań menedżerskich
 • Zwiększenie samodzielności i kompetencji pracowników
 • Poprawę satysfakcji z pracy zarówno pracowników (podwładnych), jak i przełożonych, m.in. poprzez poprawę relacji pracownik – przełożony, dzięki uzgodnieniu jej zasad a także elastycznemu, stale dopasowywanemu kierowaniu zespołami
 • Zwiększenie skuteczności adaptacji nowych pracowników
 • Poprawa komunikacji w firmie na linii menedżerowie – ich zespoły, dzięki regularnym, opartym o uzgodnione zasady spotkań
 • Szybsze i skuteczniejsze wdrożenie Przywództwa Sytuacyjnego SLII® w firmie
 • Integrację metod agile z sprawdzonymi technikami zarządzania i podejściem do leadershipu
 • Szybsze przyswajanie przez organizację nowych kompetencji (uczenie się w organizacji)
Korzyści

Profil trenera

Certyfikowany menedżer projektów HR i trener biznesu, psycholog biznesu. Coach ACC w standardzie ICF (International Coaching Federation). Dyrektor zarządzająca w firmie consultingowej, zajmującej się systemowymi rozwiązaniami HR-owymi dla biznesu. Posiada 16 letnie doświadczenie w prowadzeniu zespołów funkcjonalnych i projektowych. Większość z nich zarządzanych jest zwinnie, głównie zaś scrumowo. Autorka kilku publikacji z zakresu ZZL, głównie coachingu.

Profil trenera

Metody prowadzenia szkolenia

 • Wykład interaktywny
 • Gry i ćwiczenia
 • Dyskusja
 • Prace grupowe
 • Role play
 • Studia przypadku
 • Test stylu przywództwa
Metody

PLAN SZKOLENIA:

MODUŁ I. Przywództwo sytuacyjne

 • Podstawowe założenia i wartości przywództwa sytuacyjnego
 • Obszary kompetencji przywódcy sytuacyjnego – diagnoza, elastyczność, porozumienie z pracownikiem co do stylu przywództwa (współpraca dla wyników)
 • Charakterystyka czterech podstawowych stylów przywództwa (instruowanie, konsultowanie, wspieranie i delegowanie)
 • Diagnoza własnego stylu przywództwa – test menedżerski
 • Różnice i podobieństwa między stylami

                                                                                                                                

MODUŁ II. Etap rozwoju pracownika a styl kierowania

 • Etapy rozwoju pracownika
 • Czym się charakteryzują pracownicy na każdym etapie ścieżki
 • Ćwiczenia na rozpoznawanie/diagnozę etapu rozwoju pracownika w danym zadaniu
 • Silne strony i oczekiwania pracowników na różnych etapach rozwoju

 

MODUŁ III. Sytuacyjne motywowanie i delegowanie zadań

 • Zastosowanie przywództwa sytuacyjnego w delegowaniu zadań (stosownie do różnego etapu rozwoju pracownika w danym zadaniu i różnego poziomu motywacji):
  • delegowanie zadań w oparciu o etap rozwoju pracownika
  • złote prawa i zasady delegowania
  • rozmowa delegująca
 • Metody ustalania celów
 • Ćwiczenia typu role play rozmów delegujących

 

MODUŁ IV. Empowerment zespołów

 • Empowerment kontra delegacja
 • Wyznaczenie odpowiednich osób i zespołów
 • Kształtowanie zaufania, szacunku i odpowiedzialności w zespole
 • Praca na studiach przypadku

 

MODUŁ V. Narzędzia pracy przywódcy:

 • Motywacyjne: nagrody wewnętrzne, zróżnicowanie, techniki kreatywne, jednominutowy „feedback”, spotkania typu „stand up”
 • Rozwoju pracowników/ kompetencji
 • Samoorganizowania się zespołów
 • Tworzenia struktur
 • Ustanawiania reguł
 • Ulepszania wszystkiego – spotkanie typu retro
 • Zarządzania zmianą

 

MODUŁ VI: Udzielanie informacji zwrotnej i jej rola

 • Reguły konstruktywnej informacji zwrotnej
 • Pochwały, uwagi i reprymendy w zarządzaniu sytuacyjnym
 • Tajniki zarządzania sytuacyjnego
 • Ćwiczenia przekazywania informacji zwrotnej zgodnie z dobrymi praktykami i etapem rozwoju pracownika

 

MODUŁ VII. Definiowanie ograniczeń

 • Wspólny cel
 • Lista kontrolna celów zwinnych
 • Komunikowanie celów
 • Przyzwolenie tworzenia autonomicznych celów zespołowi
 • Godzenie swoich celów z celem swojego zespołu
 • Opracowywanie umowy społecznej
 • Ochrona wspólnych zasobów

 

Program szkolenia chroniony jest prawami autorskimi i nie może być wykorzystany ani rozpowszechniany bez zgody firmy Projektanci Kariery

Oferty szkoleń