Ładowanie Szkolenia

Branża:
Zarządzanie i kompetencje miękkie

Cena:
do ustalenia

Kontakt:
tel.: +48 782 106 874
szkolenia@projektancikariery.pl

Miejsce szkolenia:
do ustalenia


Szkolenia

Zaawansowane techniki negocjacyjne – negocjacje w środowisku wielokulturowym

Cel szkolenia

 • cele indywidualne i poznawcze
 • uświadomienie uczestnikom wiedzy dotyczącej obszaru negocjacji
 • pokazanie skuteczności wybranych technik prowadzenia negocjacji
 • podniesienie efektywności podejmowanych działań
 • nabycie umiejętności skutecznych negocjacji
Cel

Profil Uczestników

 • pracowników i zespołów prowadzących rozmowy, negocjacje
 • pracowników działów obsługi klienta, działów sprzedaży
 • przełożonych, zarządzających zespołem
Profil

Korzyści dla uczestników

 • nabycie i stosowanie umiejętności negocjacyjnych
 • osiąganie założonych celów
 • osiąganie korzyści dla firmy z zachowaniem etyki
 • wzrost ilości i jakości negocjowanych kontraktów
 • zadowolenie klientów
Korzyści

Profil trenera

Trener i specjalista z zakresu negocjacji i mediacji.

Profil trenera

Metody prowadzenia szkolenia

 • przystępne, interaktywne przekazanie treści merytorycznych
 • opis i wyjaśnienie konkretnej techniki czy metody
 • praktyczne trenowanie poznanych technik
 • wspólna analiza przypadków
 • tematyczne gry i zajęcia grupowe wspomagane przez trenera
 • zadania indywidualne wspomagane przez trenera
Metody

PLAN SZKOLENIA

 

DZIEŃ I

Moduł I.  Przygotowanie do rozmowy negocjacyjnej – jak skutecznie przygotować się do rozmowy?

 • zasady określenia swoich alternatyw w rozmowie, warunków brzegowych (iso – idealne, średnie, ostateczne)
 • techniki określania sposobów prowadzania rozmowy przy zastosowaniu narzędzi negocjatora
 • sposoby poznania preferencji, sił i priorytetów partnera negocjacji
  metody przygotowania do prowadzenia rozmów

Moduł II.  Perswazyjny model prezentacji – jak skutecznie prezentować swoje stanowisko/ofertę podczas rozmowy?

 • przedstawienie perswazyjnego modelu prezentacji
 • technika budowania argumentu w oparciu o przykłady z życia
 • strategia kształtowania przewagi informacyjnej w rozmowie
 • źródła argumentacji
 • wybrane techniki perswazyjne

Moduł III.  Techniki negocjacyjne i sposoby reakcji – co można stosować podczas rozmów?

 • techniki eskalacji stosowane w rozmowach
 • techniki wykorzystane w początkowej i końcowej fazie negocjacji
 • techniki prezentacji produktu, instytucji
 • techniki autoprezentacji
 • techniki manipulacji psychologicznych

 

DZIEŃ I I

Moduł IV.  Strategie prowadzenia negocjacji – jak mogą być prowadzone rozmowy?

 • strategie dominacji, uległości, wycofania, kompromisu, kooperacji
 • strategia wygrany – przegrany, przegrany – wygrany, wygrany – wygrany
 • elastyczność jako kategoria i gwarancja skuteczności w negocjacjach
 • standard „elastyczna postawa w negocjacjach”

Moduł V. Przełamywanie impasu w rozmowach – jak sobie radzić w trudnych momentach podczas rozmów?

 • zasady reagowania na groźbę stosowaną podczas rozmów negocjacyjnych
 • rozpoznawanie impasu i sytuacji patowych
 • poznanie technik przełamywania impasu w rozmowach
 • nauka stawiania pytań diagnozujących przyczyny odmowy

Moduł VI. Strategia reakcji na manipulację – jak sobie radzić z manipulacją?

 • popularne techniki manipulacji
 • sposoby reagowania na manipulację

Moduł VII. Finalizacja negocjacji

 • techniki finalizacji rozmów
 • analiza osiągnięcia założonych celów

Oferty szkoleń