Ładowanie Szkolenia

Branża:
ISO, Zarządzanie

Cena:

Czas trwania 2 dni

Kontakt:
tel.: +48 782 106 874
szkolenia@projektancikariery.pl

Miejsce szkolenia:
Opole


Szkolenia

Wymagania systemu zarządzania środowiskowego według nowej normy ISO 14001:2015

Cel szkolenia

 • przypomnienie idei stosowania systemów zarządzania oraz płynące z nich korzyści dla firmy
 • zaznajomienie się z wymaganiami nowej normy ISO 14001 pod kątem jej praktycznego zastosowania w organizacji
 • poznanie kluczowych zmian w ISO 14001:2015
Cel

Profil Uczestników

 • osoby chcące przygotować się do wdrożenia systemu zarządzania środowiskowego wg nowej normy
 • osoby chcące poznać nową normę ISO 14001 nie w teorii, a w praktyce
 • wszystkie osoby chcące wzbogacić swoją wiedzę o zagadnienia dotyczące systemu zarządzania środowiskowego w organizacji
Profil

Korzyści dla uczestników

 • pozyskanie wiedzy o zmianach w nowej ISO 14001:2015
 • pozyskanie wiedzy o wdrożeniu systemu zarządzania wg nowej normy
 • rozwinięcie wiedzy z zakresu systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001
 • poznanie normy w praktyce dzięki wielu ćwiczeniom
Korzyści

Profil trenera

Posiada kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń oraz we wdrażaniu systemów zarządzania: jakością, środowiskowego oraz BHP zgodnie z normami ISO i OHSAS.  Absolwentka AGH, specjalizująca się w systemowym zarządzaniu środowiskiem. Prowadziła projekty doradcze, szkoleniowe i audity dla m. in. Cemex Polska sp. z o. o., Track Tec SA, PSE S.A., PGE S.A.

Profil trenera

Metody prowadzenia szkolenia

 • wykłady
 • ćwiczenia
 • case study
Metody

PLAN SZKOLENIA

 

DZIEŃ I

MODUŁ I. Systemy zarządzania w organizacji

 

MODUŁ II. Podstawowe różnice między nowym i poprzednim wydaniem ISO 14001

 

MODUŁ III. Integracja systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001:2015
z systemem zarządzania jakością wg ISO 9001:2015

 

MODUŁ IV. Informacje wstępne o ISO 14001:2015

 • cel wdrożenia
 • warunki sukcesu
 • model PDCA
 • składowe normy
 • myślenie oparte na analizie ryzyka
 • nowe terminy – m.in. cykl życia

 

MODUŁ V. Interpretacja wymagań normy systemu zarządzania środowiskowego
ISO 14001:2015

 • kontekst organizacji
  • zrozumienie organizacji i jej kontekstu
  • zrozumienie potrzeb i oczekiwań zainteresowanych stron
  • określenie zakresu systemu zarządzania środowiskowego
  • system zarządzania środowiskowego
 • przywództwo
  • przywództwo i zaangażowanie
  • polityka środowiskowa
  • role, odpowiedzialność i uprawnienia

 

DZIEŃ II

MODUŁ I. Interpretacja wymagań normy systemu zarządzania środowiskowego
ISO 14001:2015 – część 2

 • planowanie
  • działania dotyczące zagrożeń i szans
  • potencjalne sytuacje awaryjne
  • aspekty środowiskowe
  • obowiązki zgodności
  • planowanie działań
  • cele środowiskowe i planowanie ich realizacji
 • wsparcie
  • zasoby
  • kompetencje
  • świadomość
  • komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna
  • udokumentowane informacje
 • działania
  • planowanie i kontrola nad działaniami operacyjnymi
  • gotowość i reagowanie na awarie
 • ocena wydajności/ wyników
  • monitorowanie, pomiary, analiza i ocena
  • ocena zgodności
  • audit wewnętrzny
  • przegląd zarządzania
 • doskonalenie
  • niezgodności i działania korygujące
  • ciągłe doskonalenie

 

MODUŁ II. Podsumowanie i wskazówki przydatne do prowadzenia systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z nową normą ISO 14001