Ładowanie Szkolenia

Branża:
ISO, Zarządzanie

Cena:
do uzgodnienia

Czas trwania 1 dzień

Kontakt:
tel.: +48 782 106 874
szkolenia@projektancikariery.pl

Miejsce szkolenia:
do uzgodnienia


Szkolenia

Wymagania systemu zarządzania jakością według nowej normy ISO 9001:2015

Cel szkolenia

 • przypomnienie idei stosowania systemów zarządzania oraz płynące z nich korzyści dla firmy
 • zaznajomienie się z wymaganiami nowej normy ISO 9001 pod kątem jej praktycznego zastosowania w organizacji
 • poznanie kluczowych zmian w ISO 9001:2015
Cel

Profil Uczestników

 • osoby chcące przygotować się do wdrożenia systemu zarządzania jakością wg nowej normy
 • osoby chcące poznać nową normę ISO 9001 nie w teorii, a w praktyce
 • wszystkie osoby chcące wzbogacić swoją wiedzę o zagadnienia dotyczące systemu zarządzania jakością w organizacji
Profil

Korzyści dla uczestników

 • pozyskanie wiedzy o zmianach w nowej ISO 9001:2015
 • pozyskanie wiedzy o wdrożeniu systemu zarządzania wg nowej normy
 • rozwinięcie wiedzy z zakresu systemu zarządzania jakością wg ISO 9001
 • poznanie normy w praktyce dzięki wielu ćwiczeniom
Korzyści

Profil trenera

Posiada kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń oraz we wdrażaniu systemów zarządzania: jakością, środowiskowego oraz BHP zgodnie z normami ISO i OHSAS.  Absolwentka AGH, specjalizująca się w systemowym zarządzaniu środowiskiem. Prowadziła projekty doradcze, szkoleniowe i audity dla m. in. Cemex Polska sp. z o. o., Track Tec SA, PSE S.A., PGE S.A.

Profil trenera

Metody prowadzenia szkolenia

 • wykłady
 • ćwiczenia
 • case study
Metody

PLAN SZKOLENIA

 

MODUŁ I. Systemy zarządzania w organizacji

 

MODUŁ II. Podstawowe różnice między nowym i poprzednim wydaniem ISO 9001

 

MODUŁ III. Informacje wstępne o ISO 9001:2015

 • zasady zarządzania jakością
 • podejście procesowe
 • model PDCA
 • myślenie oparte na analizie ryzyka

 

MODUŁ IV. Interpretacja wymagań normy systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015

 • kontekst organizacji
  • zrozumienie organizacji i jej kontekstu
  • zrozumienie potrzeb i oczekiwań zainteresowanych stron
  • określenie zakresu systemu zarządzania jakością
  • system zarządzania jakością i jego procesy
 • przywództwo
  • przywództwo i zaangażowanie
  • orientacja na klienta
  • polityka jakości
  • role organizacyjne, odpowiedzialność i uprawnienia
 • planowanie
  • działania dotyczące zagrożeń i szans
  • cele jakości i planowanie ich realizacji
  • planowanie zmian
 • wsparcie
  • zasoby, wiedza organizacyjna
  • pomiary i ich identyfikowalność
  • kompetencje
  • świadomość
  • komunikacja
  • udokumentowane informacje
 • działania
  • planowanie i kontrola nad procesami
  • wymagania dotyczące produktów i usług
  • projektowanie i rozwój produktów i usług
  • kontrola zewnętrznego dostarczania procesów, wyrobów i usług
  • rozwój produktów i usług
  • produkcja towarów i świadczenie usług
  • wprowadzanie produktów i usług
  • wyroby i usługi niezgodne
 • ocena wydajności
  • monitorowanie, pomiary, analiza i ocena
  • zadowolenie klienta
  • audit wewnętrzny
  • przegląd zarządzania
 • doskonalenie
  • niezgodności i działania korygujące
  • ciągłe doskonalenie

 

MODUŁ V. Podsumowanie i wskazówki przydatne do prowadzenia systemu zarządzania jakością zgodnego z nową normą ISO 9001

 

Program szkolenia chroniony jest prawami autorskimi i nie może być wykorzystany ani rozpowszechniany bez zgody firmy Projektanci Kariery.