Ładowanie Szkolenia

Branża:
ochrona środowiska

Cena:
do ustalenia

Czas trwania 1 dzień

Kontakt:
tel.: +48 694 660 312
szkolenia@projektancikariery.pl

Miejsce szkolenia:
Opole


Szkolenia

EKO-przedsiębiorstwo – wymagania i zastosowanie obowiązków z zakresu ochrony środowiska

Cel szkolenia

 • Zapoznanie uczestników z wymaganiami prawnymi w zakresie środowiskowym
 • Zdobycie umiejętności wypełniania sprawozdań m.in. dotyczących opłat, odpadów, opakowań
 • Poznanie obowiązków z zakresu ochrony środowiska w Twojej firmie
Cel

Profil Uczestników

 • Firmy chcące uzyskać wiedzę o obowiązkach wynikających z litery prawa ochrony środowiska
 • Pracownicy zainteresowani ochroną środowiska
 • Osoby odpowiadające za działania firmy podlegające ustawom o ochronie środowiska
Profil

Korzyści dla uczestników

 • praktyczna wiedza o prawie ochrony środowiska
 • wiele ćwiczeń utrwalających zdobyte informacje
 • Umiejętność przeniesienia zdobytej wiedzy do działalności firmy np. sprawozdawczości
Korzyści

Profil trenera

Absolwentka Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie na kierunku inżynieria środowiska, specjalizacji systemowe zarządzanie środowiskiem oraz studiów podyplomowych zarządzanie bhp na Politechnice Krakowskiej. Zajmuje się wdrożeniami i prowadzeniem szkoleń z zakresu systemów zarządzania jakością, środowiskowego, bhp. Prowadziła projekty doradcze, szkoleniowe i audity dla m. in. Cemex Polska sp. z o. o.,, PSE S.A., PGE S.A.. Posiada praktyczną wiedzę z przepisów prawa ochrony środowiska, zdobytą podczas wielu wdrożeń systemów zarządzania i studiów.

Profil trenera

Metody prowadzenia szkolenia

 • wykłady
 • ćwiczenia
 • dyskusja
Metody

MODUŁ I.  Podstawowe informacje

 • Podstawowa terminologia środowiskowa. Zasada zrównoważonego rozwoju
 • Źródła prawa w Polsce
 • Ochrona środowiska w Konstytucji RP

MODUŁ II.  Prawo ochrony środowiska

 • przeciwdziałanie zanieczyszczeniom,
 • zgłoszenia instalacji,
 • rodzaje pozwoleń środowiskowych i ogólne warunki ich uzyskania,
 • opłaty za korzystanie ze środowiska oraz opłaty podwyższone,
 • ważne terminy,
 • kary administracyjne,
 • organy administracyjne zajmujące się sprawami środowiskowymi,
 • powiązane rozporządzenia.

MODUŁ III. ODPADY

 • kody odpadów, czyli jak oznakować odpady?
 • kiedy odpady należy traktować jako niebezpieczne?
 • karty przekazania odpadów KPO,
 • karty ewidencji odpadów KEO,
 • kiedy można prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów?
 • zbiorcze zestawienie danych o odpadach,
 • przechowywanie odpadów,
 • gospodarowanie olejami odpadowymi,
 • ważne terminy,
 • przepisy karne i administracyjne kary pieniężne,
 • powiązane rozporządzenia.

MODUŁ IV. Prawo wodne

 • kiedy należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne?
 • przepisy karne,
 • warunki zrzutu ścieków przemysłowych,
 • powiązane rozporządzenia.

MODUŁ V. ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY

 • obowiązki użytkownika sprzętu,
 • przepisy karne i kary pieniężne.

MODUŁ VI. BATERIE I AKUMULATORY

 • postępowanie ze zużytymi: bateriami i akumulatorami,
 • obowiązki i prawa użytkowników końcowych baterii i akumulatorów,
 • przepisy karne i kary pieniężne.

MODUŁ VII. OPAKOWANIA

 • obowiązki,
 • ważne terminy,
 • sprawozdawczość,
 • opłata produktowa,
 • BDO,
 • organizacje odzysku,
 • administracyjne kary pieniężne i przepisy karne,
 • powiązane rozporządzenia.

Program szkolenia chroniony jest prawami autorskimi i nie może być wykorzystany ani rozpowszechniany bez zgody firmy Projektanci Kariery

Oferty szkoleń