Ładowanie Szkolenia

Branża:
Zarządzanie i kompetencje miękkie

Cena:
do ustalenia

Czas trwania 2 dni

Kontakt:
tel.: +48 782 106 874
szkolenia@projektancikariery.pl

Miejsce szkolenia:
do ustalenia


Szkolenia

Jak skutecznie pokonać stres i kontrolować swoje emocje, czyli jak być szczęśliwym w stresującym świecie

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zwiększenie wykorzystania potencjału inteligencji emocjonalnej uczestników poprzez doskonalenie kompetencji związanych z:

 • rozpoznawaniem emocji
 • rozumieniem emocji
 • wykorzystaniem ich we wspieraniu podejmowanych działań
 • zarządzaniem swoimi stanami emocjonalnymi i emocjami zespołu

Szkolenie oparte jest na koncepcji inteligencji emocjonalnej P. Salovey’a, J.Mayer’a, D.

Cel

Profil Uczestników

 • kadra kierownicza
 • przedsiębiorcy
Profil

Korzyści dla uczestników

 • zwiększenie świadomości w obszarze emocji własnych i podległych pracowników
 • wzbudzanie i utrzymywanie pożądanych emocji, obniżanie poziomu napięcia
 • poprawa własnego nastroju oraz budowania pozytywnej atmosfery wokół siebie
 • budowanie lepszych relacji z otoczeniem
 • budowanie odporności psychicznej, poczucia sprawstwa i własnej wartości
Korzyści

Profil trenera

Trener i konsultant z zakresu budowania relacji i zarządzania emocjami. 

Profil trenera

Metody prowadzenia szkolenia

 • grupowa analiza przypadku (case study)
 • indywidualna analiza studium przypadku
 • symulacje
 • zadania praktyczne w podgrupach
 • zadania praktyczne indywidualne
 • dyskusje: moderowane, nie moderowane,
 • mini – wykład
 • kwestionariusze, testy
 • ćwiczenia regulujące poziom energii i relacje w grupie
Metody

PLAN SZKOLENIA

 

DZIEŃ I

MODUŁ I . Inteligencja emocjonalna

 • model inteligencji emocjonalnej P. Salovey’a, J.Mayer’a, D. Caruso; 4 kompetencje
 • rozpoznawanie emocji
 • uniwersalne reguły i prawa emocji
 • po co rozwijać kompetencje związane z zarządzaniem emocjami – emocje
  w organizacjach

 

MODUŁ II. Wzorce reakcji emocjonalnych

 • trójkąt reakcji emocjonalnych – koncepcja Sandler
 • autodiagnoza wzorca emocjonalnego
 • potencjał i słabe strony każdego ze stylów
 • wypracowanie sposobów poszerzania repertuaru zachowań w obrębie stylu

                                                                                  
MODUŁ III. Emocje jako jeden z elementów reakcji stresowej

 • stres – psychologiczne koncepcje zjawiska
 • autodiagnoza w zakresie stresorów i reakcji stresowych
 • cykl skutecznego radzenia sobie ze stresem
 • koncepcja odporności psychicznej

 

MODUŁ IV. Metody radzenia sobie ze stresem

 • prezentacja sposobów ukierunkowanych na sytuację,  reakcję i symptomy

 

DZIEŃ II

MODUŁ I. Poznawcze metody radzenia sobie ze stresem

 • ABCD emocji– poznawczy mechanizm powstawania emocji
 • zmiana irracjonalnych przekonań
 • techniki poznawcze obniżania napięcia w sytuacji stresowej

 

MODUŁ II. Asertywność

 • trzy style zachowań: agresywny, uległy i asertywny
 • postawa asertywna
 • techniki asertywne
 • trening technik asertywnych na przykładach uczestników

 

MODUŁ III. Trening antystresowy pielęgniarki

 • moja postawa wobec odpoczynku, relaksacji
 • trening koncentracji uwagi
 • wizualizacja
 • trening Jacobsona
 • trening autogenny Schultza

 

MODUŁ IV. Wypalenie zawodowe jako konsekwencja stylu życia związanego
z presją czasu, odpowiedzialnością i ilością informacji.

 

MODUŁ V. Podsumowanie

 • zebranie refleksji i stworzenie własnego planu antystresowego

 

Program szkolenia chroniony jest prawami autorskimi i nie może być wykorzystany ani rozpowszechniany bez zgody firmy Projektanci Kariery.

Oferty szkoleń