Ładowanie Szkolenia

Branża:
administracja danych

Cena:
599

Czas trwania 1 dzień

Kontakt:
tel.: +48 694 660 312
szkolenia@projektancikariery.pl

Miejsce szkolenia:
Opole


Szkolenia

Przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO

Cel szkolenia

 • Wdrażanie systemów przechowania danych zgodnych z RODO
 • Zwiększenie bezpieczeństwa przechowywanych informacji
 • Zabezpieczanie firmy przed konsekwencjami uchybień związanych z przetwarzaniem danych osobowych
 • Poprawne rozliczenie przechowywanych danych osobowych oraz szacowanie ryzyka zgodnie z wymogami RODO
 • Formułowanie i aktualizacja obowiązku informacyjnego
Cel

Profil Uczestników

 • Osoby przetwarzające dane osobowe
 • Inspektorzy
 • Kierownicy
Profil

Korzyści dla uczestników

 • Aktualizacja wiedzy dotyczącej działań na danych osobowych
 • Zapoznanie się z ustawą o ochronie danych osobowych
 • Zdolność dostosowywania aktualnych systemów przechowywania informacji do wymogów RODO
 • Zwiększenie świadomości na temat zagrożeń związanych z działaniami na danych osobowych
 • Szybsza i bardziej świadoma implementacja oraz wdrożenie w nowe metody zarządzania danymi osobowymi
 • Znajomość dokumentacji związanej z RODO
Korzyści

Profil trenera

Marek Rogóz – Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz studiów podyplomowych o specjalnościach e-biznes, zarządzanie firmą, audyt wewnętrzny, innowacyjne zarządzanie badaniami naukowymi oraz technologie multimedialne i grafika komputerowa. Inspektor Danych Osobowych oraz certyfikowany Audytor.

Profil trenera

Metody prowadzenia szkolenia

 • Wykład
 • Ćwiczenia
 • Case study
Metody

MODUŁ I. Wstęp

 • Wstęp, źródła prawa i zasadnicze zmiany przepisów o ochronie danych osobowych
 • Zakres zastosowania RODO
 • Dopuszczalność przetwarzania danych osobowych – podstawy prawne i analiza pojęć
 • Przetwarzanie i zbieranie danych zgodnie z prawem

MODUŁ II. Przetwarzanie danych osobowy zgodne z RODO

 • Zasady przetwarzania danych osobowych
 • Legalność przetwarzania danych osobowych
 • Obowiązek informacyjny wobec osoby, której dane przetwarzamy
 • Dokumentacja ochrony danych osobowych w kontekście rozliczalności

MODUŁ III. Administracja danymi osobowymi

 • Udostępnienie danych osobowych innym podmiotom
 • Zapewnienie możliwości realizacji uprawnień osobie, której dane dotyczą
 • Powierzenie przetwarzania danych osobowych firmie zewnętrznej
 • Nowe obowiązki administratora danych osobowych
 • Obowiązek dokonywania oceny planowanego przedsięwzięcia


MODUŁ IV.
Wymagania dotyczące przetwarzania danych osobowych

 • Obowiązek uwzględniania ochrony danych w fazie projektowania
 • Obowiązek wdrożenia środków zapewniających zbieranie wyłącznie tych danych osobowych, które są niezbędne do osiągnięcia konkretnego celu
 • Obowiązek notyfikacyjny
 • Inspektor Ochrony Danych
 • Zasady rozliczności i szacowania ryzyka
 • Sankcje za naruszenie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych

  Program szkolenia chroniony jest prawami autorskimi i nie może być wykorzystany ani rozpowszechniany bez zgody firmy Projektanci Kariery

Oferty szkoleń