Ładowanie Szkolenia

Branża:
Medyczna, kompetencje miękkie

Cena:
do uzgodnienia

Czas trwania 2 dni

Kontakt:
tel.: +48 782 106 874
szkolenia@projektancikariery.pl

Miejsce szkolenia:
do uzgodnienia


Szkolenia

Profesjonalna obsługa pacjenta

Cel szkolenia

Rozwinięcie umiejętności  komunikacyjnych, w tym  asertywnych zachowań w kontakcie z pacjentem/klientem

 • radzenie sobie w sytuacjach stresu oraz konfliktu
 • poznanie typów osobowości pacjentów

Przyswojenie tych kompetencji jest podstawą do budowania poprawnych relacji z pacjentami.

Cel

Profil Uczestników

 • pielęgniarki i inne osoby pracujące w codziennym, zarówno  bezpośrednim jak i pośrednim kontakcie z pacjentem
 • rejestratorki/rejestratorzy
Profil

Korzyści dla uczestników

 • uczestnicy zapoznają się z fundamentalnymi zasadami  komunikacji międzyludzkiej
 • rozwiną umiejętności zachowań asertywnych
 • poznają typy osobowości i typy klientów
 • nauczą się kontrolować emocje i panować nad stresem
 • poznają style rozwiązywania konfliktów
Korzyści

Profil trenera

Trener i konsultant z zakresu budowania relacji i zarządzania emocjami

Profil trenera

Metody prowadzenia szkolenia

 • grupowa analiza przypadku (case study)
 • indywidualna analiza studium przypadku
 • symulacje
 • coaching zespołowy i w zespole
 • zadania praktyczne w podgrupach
 • zadania praktyczne indywidualne
 • dyskusje: moderowane, panelowe
 • inscenizacja i mini wykłady
 • analizy i zadania symulacyjne na podstawie
 • przedstawionych danych
 • techniki twórczego myślenia
 • kwestionariusze, testy
 • ice-breakery i energizery
Metody

 

PLAN SZKOLENIA

 

DZIEŃ I

MODUŁ I. Znaczenie jakości obsługi klienta/pacjenta – korzyści dla firmy i dla pracownika

 • Zdefiniowanie trudności w zaspakajaniu oczekiwań pacjentów/klientów a realiami pracy
 • Podstawowe potrzeby i wymagania pacjenta – motywy psychologiczne, jakimi kieruje się pacjent
  wybierając naszą placówkę
 • Pierwsze wrażenie:
  • kreowanie pozytywnego wizerunku instytucji
  • umiejętność wywierania dobrego wrażenia (zachowanie, ubiór, wygląd, postawa, itp.)
 • Budowanie zaufania czyli – jak nawiązać dobry kontakt (podejście do tematu z dwóch stron – od strony pacjenta i od strony służby zdrowia)
 • Zasady empatycznej obsługi pacjenta:
  • znaczenie emocji w precyzyjnej komunikacji
  • dostrojenie i prowadzenie w rozmowie

 

MODUŁ II. Efektywna komunikacja i sztuka prowadzenia rozmów

 • Aktywne słuchanie i rozpoznawanie potrzeb pacjentów – empatia
 • Empatia – jak lepiej rozumieć dzięki empatii i radzić sobie dzięki technikom asertywnym – umiejętności interpersonalne w kierowaniu rozmową
 • Budowanie precyzyjnych komunikatów i parafraza jako jedna z technik unikania konfliktów
 • Wypracowanie standardu rozmów w kontakcie z klientem, z uwzględnieniem specyfiki rozmów telefonicznych
 • Test grzeczności telefonicznej dla pracowników rejestracji


MODUŁ III. Style komunikowania się

 • Rozpoznanie swojego własnego wzorca komunikacyjnego: uległość, agresja, asertywność.
 • Asertywny komunikat jako sposób na unikanie nieporozumień
 • Asertywna obrona przed krytyką i agresywnym zachowaniem
 • Przekazywanie trudnych informacji
 • Asertywność w kontaktach z pacjentem – przekonujący język ciała – ćwiczenie postawy, głosu, gestów i min
 • Przećwiczenie asertywnych komunikatów ułatwiających porozumiewanie się
  z pacjentem/klientem.

 

MODUŁ IV. Typy klientów i zastosowanie odpowiedniej techniki prowadzenia rozmów

 • Trudny klient oraz reklamacje i zażalenia jako okazja do podniesienia efektywności
 • Dobór strategii prowadzenia rozmowy zależnie od typu klienta/pacjenta: agresywnego, ciężko chorego, zamkniętego, gadatliwego

 

MODUŁ V. Podsumowanie omawianych obszarów

 

DZIEŃ II

MODUŁ I. Emocje i stres – jak sobie z nimi radzić

 • natura stresu – eustres i dystres
 • badanie własnego poziomu stresu oraz podatności na stres
 • radzenie sobie w sytuacjach stresujących – techniki poznawcze i relaksacyjne
 • praca w zespole a komfort i efektywność pracy – wsparcie czy dodatkowy stres
 • przećwiczenie technik radzenia sobie ze stresem

 

MODUŁ II. Źródła powstawania konfliktów w kontakcie z pacjentem/klientem

 • zdefiniowanie przyczyn konfliktów – analiza przykładowych skarg pacjentów oraz wykorzystanie doświadczeń uczestników
 • praktyczne wypracowanie schematów postępowania
 • rozpoznanie własnego preferowanego stylu rozwiązywania konfliktów (test)

 

MODUŁ III. Wypalenie zawodowe jako konsekwencja stylu życia związanego z presją czasu, odpowiedzialnością i ilością informacji

 • indywidualny plan zastosowania po szkoleniu nabytych umiejętności oraz rozwoju własnych kompetencji w zakresie obsługi klienta/pacjenta

 

Program szkolenia chroniony jest prawami autorskimi i nie może być wykorzystany ani rozpowszechniany bez zgody firmy Projektanci Kariery.