Ładowanie Szkolenia

Branża:
Medyczna

Cena:
350 zł/osoba

Czas trwania:
10h

Kontakt:
tel.: +48 664 303 029
szkolenia@projektancikariery.pl

Miejsce szkolenia:
stacjonarnie

Termin:
od 2024-05-18
do 2026-05-18
/ w godz.


Szkolenia

Pierwsza pomoc czyli przedmedyczne czynności ratunkowe

Cel szkolenia

 • Pozyskanie wiedzy praktycznej i teoretycznej w zakresie pierwszej pomocy
 • Przygotowanie do szybkiego i skutecznego reagowania w nagłych sytuacjach medycznych
 • Uzyskanie pewności siebie w udzielaniu pomocy w sytuacjach nagłych
 • Minimalizacja skutków urazów
Cel

Profil Uczestników

 • Opiekunowie i rodzice
 • Przedstawiciele różnych zawodów
 • Pracownicy instytucji publicznych
Profil

Profil trenera

 • Trener posiadający doświadczenie zawodowe i wiedzę teoretyczną z zakresu pierwszej pomocy
Profil trenera

Metody prowadzenia szkolenia

 • przystępne, interaktywne przekazanie treści merytorycznych
 • opis i wyjaśnienie konkretnej techniki czy metody
 • praktyczne trenowanie poznanych technik
 • wspólna analiza przypadków
 • zajęcia grupowe wspomagane przez trenera
 • zadania indywidualne
Metody

PLAN SZKOLENIA:

Moduł I. Teoria

 • Pojęcie pierwszej pomocy, stanu zagrożenia zdrowotnego i łańcucha ratunkowego|
 • Podstawy prawne udzielania pierwszej pomocy
 • System ratownictwa medycznego w Polsce i powiadamianie ratunkowe
 • Środki ochrony osobistej i apteczka pierwszej pomocy
 • Ocena przytomności, ocena oddechu, ocena krążenia
 • Zasady prowadzenia resuscytacji krążeniowo- oddechowej ( RKO) u osób dorosłych
 • Prowadzenia resuscytacji krążeniowo – oddechowej ( RKO) u osób dorosłych z
  zastosowaniem automatycznego elektronicznego defibrylatora ( AED)
 • Resuscytacja krążeniowo – oddechowa u dzieci i noworodków
 • Stany utraty świadomości u osób dorosłych i u dzieci
 • Zachłyśnięcia i zadławienia u dzieci i dorosłych
 • Pozycja bezpieczna

Moduł II. Praktyka

 • Ocena przytomności, ocena oddechu, ocena krążenia
 • Zasady prowadzenia resuscytacji krążeniowo – oddechowej ( RKO) u osób dorosłych
 • Prowadzenie resuscytacji krążeniowo- oddechowej (RKO) u osób dorosłych z
  zastosowaniem automatycznego elektronicznego defibrylatora (AED)
 • Resuscytacja krążeniowo – oddechowa u dzieci i noworodków
 • Zachłyśnięcia i zadławienie u dzieci i noworodków
 • Pozycja bezpieczna

Korzyści dla uczestników

 • Zdobycie niezbędnej wiedzy z zakresu pierwszej pomocy
 • Poprawa bezpieczeństwa w miejscu pracy
 • Zwiększenie pewności siebie

Oferty szkoleń