Ładowanie Szkolenia

Branża:
ISO, Zarządzanie

Cena:
do ustalenia

Czas trwania 1 dzień

Kontakt:
tel.: +48 694 660 312
szkolenia@projektancikariery.pl

Miejsce szkolenia:
do ustalenia


Szkolenia

Pełnomocnik systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001:2015

Cel szkolenia

 • wskazówki do wdrożenia i prowadzenia systemu – pisanie dokumentacji, nadzorowanie działań, przygotowanie do przeglądu zarządzania
 • zrozumienie idei stosowania systemów zarządzania oraz płynące z nich korzyści dla firmy
 • zaznajomienie się z wymaganiami normy ISO 9001:2015 pod kątem jej praktycznego zastosowania w organizacji
Cel

Profil Uczestników

 • osoby zainteresowane uzyskaniem lub rozszerzeniem swoich kompetencji w zakresie pełnienia funkcji Pełnomocnika SZ
 • osoby chcące poznać normę ISO 9001:2015 nie w teorii, a w praktyce
 • wszystkie osoby przygotowujące organizację do wdrożenia systemu zarządzania
Profil

Korzyści dla uczestników

 • zdobycie wiedzy z zakresu systemu zarządzania wg ISO 9001:2015
 • kwalifikacje do nadzorowania systemu zarządzania jakością
 • wiele ćwiczeń umożliwia zrozumienie ISO 9001:2015 w praktyce, nie w teorii
Korzyści

Profil trenera

Posiada kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń oraz we wdrażaniu systemów zarządzania: jakością, środowiskowego oraz BHP zgodnie z normami ISO i OHSAS.  Absolwentka AGH, specjalizująca się w systemowym zarządzaniu środowiskiem. Prowadziła projekty doradcze, szkoleniowe i audity dla m. in. Cemex Polska sp. z o. o., Track Tec SA, PSE S.A., PGE S.A.

Profil trenera

Metody prowadzenia szkolenia

 • wykłady
 • ćwiczenia – ISO 9001:2015 i auditowanie wewnętrzne w praktyce
 • case study
Metody

PLAN SZKOLENIA

 

MODUŁ I.  Systemy zarządzania w organizacji

 • rodzaje i idea systemów zarządzania
 • korzyści z posiadania systemów zarządzania w organizacji
 • model PDCA jako baza dla systemów zarządzania

 

MODUŁ II. Podstawowe wiadomości o nowym systemie zarządzania jakością

 • podobieństwa i różnice między ISO 9001:2008 a nowym wydaniem normy – w pigułce
 • normy odnoszące się do zarządzania jakością
 • myślenie oparte o analizę ryzyka

 

MODUŁ III.  Wdrożenie systemu zarządzania z punktu widzenia Pełnomocnika

 • wyznaczanie granicy systemu zarządzania w organizacji
 • określenie kontekstu organizacji oraz potrzeb i oczekiwań stron zainteresowanych
 • określenie procesów w SZJ
 • przywództwo najwyższego kierownictwa w systemie zarządzania
 • analiza ryzyka i szans w systemie zarządzania SZJ
 • komunikacja w systemie zarządzania
 • sposób wyznaczania celów i plan ich realizacji
 • wiedza organizacyjna
 • określenie zasobów, kompetencji, świadomości w SZ jakością
 • monitorowanie systemu zarządzania, analiza i ocena
 • planowanie auditów wewnętrznych
 • nadzorowanie działań korygujących
 • przygotowanie do przeglądu zarządzania, czyli możliwości doskonalenia działań firmy

 

MODUŁ IV. Udokumentowane informacje w systemie zarządzania jakością

 • udokumentowane informacje a dokumenty i zapisy
 • polityka jako deklaracja firmy – zasady pisania
 • wymagane udokumentowane informacje jako dowód prowadzenia i utrzymywania systemu zarządzania

 

MODUŁ V. Dostosowanie posiadanego systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001:2008 do wymagań normy ISO 9001:2015

 

MODUŁ VI. Certyfikacja systemu zarządzania jakością

 

Program szkolenia chroniony jest prawami autorskimi i nie może być wykorzystany ani rozpowszechniany bez zgody firmy Projektanci Kariery.

Oferty szkoleń