Ładowanie Szkolenia

Branża:
Zarządzanie

Cena:

Czas trwania 1 dzień

Kontakt:
tel.: +48 782 106 874
szkolenia@projektancikariery.pl

Miejsce szkolenia:
Opole


Szkolenia

Pełnomocnik systemu zarządzania BHP według normy OHSAS 18001:2007 / PN-N 18001:2004

Cel szkolenia

 • wskazówki do wdrożenia i prowadzenia systemu – pisanie dokumentacji, nadzorowanie działań, przygotowanie do przeglądu zarządzania
 • zrozumienie idei stosowania systemów zarządzania oraz płynące z nich korzyści dla firmy
 • zaznajomienie się z wymaganiami normy OHSAS 18001 pod kątem jej praktycznego zastosowania w organizacji
Cel

Profil Uczestników

 • osoby zainteresowane uzyskaniem lub rozszerzeniem swoich kompetencji w zakresie pełnienia funkcji Pełnomocnika SZ
 • osoby chcące poznać normę OHSAS 18001 nie w teorii, a w praktyce
 • wszystkie osoby przygotowujące organizację do wdrożenia systemu zarządzania
Profil

Korzyści dla uczestników

 • poznanie/ rozwinięcie wiedzy z zakresu systemu zarządzania wg OHSAS 18001
 • uzyskanie kwalifikacji do nadzorowania systemu zarządzania BHP
 • wiele ćwiczeń umożliwiających zrozumienie OHSAS 18001 w praktyce, nie w teorii
Korzyści

Profil trenera

Posiada kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń oraz we wdrażaniu systemów zarządzania: jakością, środowiskowego oraz BHP zgodnie z normami ISO i OHSAS.  Absolwentka AGH, specjalizująca się w systemowym zarządzaniu środowiskiem. Prowadziła projekty doradcze, szkoleniowe i audity dla m. in. Cemex Polska sp. z o. o., Track Tec SA, PSE S.A., PGE S.A.

Profil trenera

Metody prowadzenia szkolenia

 • wykłady
 • ćwiczenia – OHSAS 18001 i auditowanie wewnętrzne w praktyce
 • case study
Metody

PLAN SZKOLENIA

 

MODUŁ I. Systemy zarządzania w organizacji

 • rodzaje i idea systemów zarządzania
 • korzyści z posiadania systemów zarządzania w organizacji
 • model PDCA jako baza dla systemów zarządzania

 

MODUŁ II. Podstawowe informacje o OHSAS 18001

 • podobieństwa i różnice między OHSAS 18001 i PN-N 18001
 • kto powinien wdrożyć SZBHP wg OHSAS, a kto wg PN-N 18001?

 

MODUŁ III. Wdrożenie systemu zarządzania z punktu widzenia Pełnomocnika

 • integracja systemu zarządzania jakością, środowiskowego i BHP
 • wyznaczanie granicy systemu zarządzania BHP w organizacji
 • identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka zawodowego – metoda oceny ryzyka
 • współudział pracowników w prowadzeniu SZBHP
 • określenie zasobów, kompetencji, i poziomu świadomości w SZBHP
 • komunikacja w systemie zarządzania
 • plan reagowania na awarie wpływające na BHP
 • badanie wypadków przy pracy
 • monitorowanie poszczególnych części systemu zarządzania
 • planowanie auditów wewnętrznych
 • nadzorowanie działań korygujących i zapobiegawczych w SZBHP
 • przygotowanie do przeglądu zarządzania, czyli możliwości doskonalenia działań firmy

 

MODUŁ IV. Dokumentacja systemu zarządzania BHP

 • struktura dokumentacji wymaganej OHSAS 18001
 • polityka BHP – zasady pisania
 • cele odnoszące się do BHP i sposób ich ustanawiania
 • pisanie księgi systemu zarządzania BHP
 • wymagane procedury w SZBHP i przykłady pisania procedur
 • wymagane zapisy w SZBHP jako dowód prowadzenia i utrzymywania systemu zarządzania