Ładowanie Szkolenia

Branża:
Medyczna

Cena:
590 zł/osoba

Czas trwania:
40h

Kontakt:
tel.: +48 664 303 029
szkolenia@projektancikariery.pl

Miejsce szkolenia:
online lub stacjonarnie

Termin:
od 2024-06-05
do 2024-06-11
/ w godz.


Szkolenia

Opiekun osób starszych i osób niepełnosprawnych: opieka geriatryczna- długoterminowa

Cel szkolenia

 • Pozyskanie wiedzy z zakresu opieki nad osobami starszymi
 • Nauka podstawowych czynności opiekuńczych
 • Zagadnienia związane ze zdrowiem i chorobami wieku starczego
 • Umiejętność radzenia sobie z różnymi wyzwaniami opiekuńczymi
Cel

Profil Uczestników

 • Osoby posiadające odpowiednie cechy i umiejętności, aby skutecznie opiekować się osobami starszymi
 • Pielęgniarki, ratownicy medyczni, opiekun medyczny
Profil

Profil trenera

 • Trener posiadający doświadczenie zawodowe i wiedzę teoretyczną z zakresu opieki nad osobą starszą

 

Profil trenera

Metody prowadzenia szkolenia

 • przystępne, interaktywne przekazanie treści merytorycznych
 • opis i wyjaśnienie konkretnej techniki czy metody
 • praktyczne trenowanie poznanych technik
 • wspólna analiza przypadków
 • zajęcia grupowe wspomagane przez trenera
 • zadania indywidualne
Metody

PLAN SZKOLENIA:

Moduł I. Gerontologia i psychologia rozwoju człowieka dorosłego

 • Choroby wieku podeszłego
 • Fizjologiczne aspekty
 • Psychologia wieku starczego

Moduł II. Rola i zadania opiekuna osoby starszej|

 • Przepisy BHP w opiece osób starszych
 • Etyka pracy opiekuna osoby starszej
 • Komunikacja z osobą starszą
 • Rozpoznanie problemów opiekuńczych osoby starszej
 • Wykonywanie czynności pielęgnacyjno – higienicznych
 • Zasady prawidłowego żywienia i wydalania
 • Zasady udzielania pierwszej pomocy przed medycznej i akty prawne
 • Zastosowanie transferów w opiece osób starszych
 • Wsparcie i aktywizacja osoby niesamodzielnej
 • Zabiegi lecznicze – podawanie leków, inhalacje

Korzyści dla uczestników

 • zdobycie specjalistycznej wiedzy z zakresu opieki nad osobami starszymi
 • rozwinięcie umiejętności w obszarze opieki nad osobami starszymi
 • pogłębienie swojej wiedzy na temat procesu starzenia się i związanych z nim wyzwań

Oferty szkoleń