Ładowanie Szkolenia

Branża:
Medyczna

Cena:
350 zł/ osoba

Czas trwania:
10h

Kontakt:
tel.: +48 664 303 029
szkolenia@projektancikariery.pl

Miejsce szkolenia:
stacjonarnie w Opolu lub online

Termin:
od 2024-06-15
do 2024-06-27
/ w godz.


Szkolenia

Opieka nad pacjentem z raną odleżynową i owrzodzeniem nowotworowym

Cel szkolenia

 • Pozyskanie wiedzy z zakresu opieki nad pacjentem z raną odleżynową i owrzodzeniem nowotworowym
 • Znajomość symptomów infekcji ran
 • Znajomość mechanizmu powstawania ran nowotworowych
Cel

Profil Uczestników

 • Pielęgniarki, ratownicy medyczni, opiekun medyczny
 • Opiekunowie osób chorych
Profil

Profil trenera

 • Trener posiadający doświadczenie zawodowe i wiedzę teoretyczną z zakresu ran odleżynowych i owrzodzeń nowotworowych
Profil trenera

Metody prowadzenia szkolenia

 • przystępne, interaktywne przekazanie treści merytorycznych
 • opis i wyjaśnienie konkretnej techniki czy metody
 • praktyczne trenowanie poznanych technik
 • wspólna analiza przypadków
 • zajęcia grupowe wspomagane przez trenera
 • zadania indywidualne
Metody

PLAN SZKOLENIA

Moduł I.  Mikrobiologiczny stan rany

 • Drogi przedostawania się drobnoustrojów do rany
 • Czynniki ryzyka wystąpienia infekcji
 • Kliniczne objawy infekcji rany

Moduł II. Symptomy infekcji ran w skali Delphi

 • Rana zagrożona infekcją
 • Rana Zainfekowana
 • Rana niezagrożona ryzykiem infekcji

Moduł III. Rany nowotworowe

 • Mechanizm powstawania ran nowotworowych
 • Systemy i metody leczenia
 • Problemy w opiece nad chorym z raną nowotworową
 • Patogeneza powstawania odleżyn

Korzyści dla uczestników

 • zdobycie wiedzy z zakresu opieki nad pacjentem z raną odleżynową i owrzodzeniem nowotworowymi
 • rozwinięcie umiejętności w obszarze symptomów infekcji ran
 • Znajomość czynników ryzyka wystąpienia infekcji ran

Oferty szkoleń