Ładowanie Szkolenia

Branża:
Prawo pracy

Cena:
499 zł/os.
zniżka:
399 zł/os. dla drugiej osoby, stałych klientów
99,80 zł/os. z dofinansowaniem BUR
*ceny netto, promocje nie łączą się

Czas trwania
1 dzień

Kontakt:
tel.: 694 660 312, 77 546 71 38
szkolenia@projektancikariery.pl

Miejsce szkolenia:
Centrum Biznesu ul. Wrocławska 133, 45-837 Opole

Termin:
2019-06-24 / w godz. 9:00-16:00


Szkolenia

Kontrola PIP – jak bezstresowo przygotować do niej firmę

Cel szkolenia

 • przygotowanie przedsiębiorstwa do kontroli PIP
 • zapoznanie się z wymaganiami prawa pracy w dokumentacji pracowniczej
 • przeprowadzenie działań zbliżonych do kontroli Państwowej Inspekcji Pracy
Cel

Profil Uczestników

 • pracodawcy
 • osoby kierujące zakładem pracy
 • pracownicy działów kadr
Profil

Korzyści dla uczestników

 • otrzymanie informacji zwrotnej na temat przestrzegania prawa pracy
 • wskazanie tych elementów, które wymagają poprawy w przedsiębiorstwie
 • wiedza z zakresu wybranych elementów prawa pracy
Korzyści

Profil trenera

Były inspektor PIP, prawnik, trener, doradca, przedsiębiorca. Specjalista z zakresu prawa: pracy, administracyjnego, karnego, dewizowego i ubezpieczeń społecznych. Ekspert w zakresie legalności zatrudnienia cudzoziemców. Brał udział w programie Komisji Europejskiej dotyczącym delegowania pracowników w ramach świadczenia usług na terytorium Unii Europejskiej. Był również członkiem Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi przy Wojewodzie Opolskim.

Profil trenera

Metody prowadzenia szkolenia

 • wykład
 • symulacja działań zbliżonych do kontroli Państwowej Inspekcji Pracy
Metody

PLAN SZKOLENIA

 

MODUŁ I. Proces zatrudniania – zasady, błędy

 • etapy zawarcia stosunku pracy
 • forma umowy o pracę
 • kiedy warto stosować Umowa o Pracę na czas określony po zmianie przepisów?
 • zlecenie a umowa o pracę

 

MODUŁ II. Prowadzenie dokumentacji pracowniczej

 • zasady prowadzenia akt osobowych
 • co możemy przechowywać a czego nie?
 • prawidłowe prowadzenie ewidencji czasu pracy
 • inne dokumenty pracownicze

MODUŁ III. Czas pracy

 • podstawowe zasady dotyczące czasu pracy
 • systemy czasu pracy – krótka charakterystyka
 • nadgodziny – prawda i mit
 • praca w niedziele, święta i w nocy

 

MODUŁ IV. Urlopy wypoczynkowe – prawdy i mity

 • na godziny czy na dni?
 • wniosek?
 • odmowa udzielenia urlopu?
 • odwołanie z urlopu?
 • urlopy na żądanie – kiedy udzielać i czy koniecznie
 • urlop macierzyński, rodzicielski i ojcowski
 • zwolnienie z tytułu opieki nad dzieckiem do lat 14
 • (dodatkowe dni opieki na dziecko) – ustalenia pomiędzy pracownikiem i pracodawcą

 

MODUŁ V. Badania lekarskie i szkolenia BHP

 • czy badanie profilaktyczne jest zawsze obowiązkowe?
 • skierowanie na badanie – czemu jest ważne?
 • szkolenia BHP – kiedy trzeba?

 

MODUŁ VI. Odpowiedzialność materialna i porządkowa pracowników

 • czy badanie profilaktyczne jest zawsze obowiązkowe?
 • skierowanie na badanie – czemu jest ważne?
 • szkolenia BHP – kiedy trzeba?
 • odpowiedzialność materialna
 • szkoda wyrządzona pracodawcy
 • egzekwowanie odszkodowania od pracownika
 • odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi
 • tryb nakładania kar porządkowych

 

MODUŁ VII. Jak zwolnić pracownika?

 • zasady rozwiązywania stosunku pracy
 • wypowiedzenie
 • kiedy rozwiązanie bez wypowiedzenia?
 • kogo nie można zwolnić?

Oferty szkoleń