Ładowanie Szkolenia

Branża:
Medyczna, kompetencje miękkie

Cena:
za jedną osobę to koszt rzędu 599 zł ( za szkolenie otwarte, on- line)

Czas trwania:
29. 01, 12.02, 11.03

Kontakt:
tel.: +48 782 106 874

Termin:
od 2024-01-01
do 2024-03-31
/ w godz.


Szkolenia

Komunikacja w profesjonalnej obsłudze pacjenta

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest rozwinięcie umiejętności komunikacyjnych przydatnych przy profesjonalnej obsłudze klienta placówek medycznych.

Uczestnicy i uczestniczki szkolenia będą mieli okazję zwiększyć swoją wiedzę na temat tego:

 • jak budować zaufanie w relacjach z klientem,
 • jak rozpoznawać potrzeby i oczekiwania klientów,
 • jak adekwatnie reagować na różne typy zachowań klientów,
 • jak asertywnie reagować na krytykę i sytuacje trudne,
 • jak prowadzić życzliwe i satysfakcjonujące dla obu stron rozmowy z klientami,
 • jak budować radzić sobie z emocjami i chronić się przed nadmiernym stresem.

Szkolenie bazować będzie na teorii asertywności wywodzącej się z analizy transakcyjnej Erica Berna.

Cel

Profil Uczestników

 • pielęgniarki i inne osoby pracujące w codziennym, zarówno bezpośrednim jak i pośrednim kontakcie z pacjentem
 • rejestratorki/rejestratorzy
Profil

Profil trenera

Trener i konsultant z zakresu budowania relacji i zarządzania emocjami.

Profil trenera

Metody prowadzenia szkolenia

Szkolenie ma charakter warsztatowy – miniwykłady trenerskie będą wstępem do dyskusji grupowych oraz ćwiczeń i symulacji nastawionych na rozwój umiejętności praktycznych.

Metody

 

PLAN SZKOLENIA:

 

MODUŁ I. Specyfika obsługi klienta w placówkach medycznych

 • Potrzeby i oczekiwania pacjentów
 • Cele i zakres obsługi klienta w placówkach medycznych
 • Budowanie pozytywnych relacji z pacjentem jako element procesu zdrowienia i czynnik zwiększający komfort pracy personelu placówki

MODUŁ II. Budowanie zaufania w relacjach z klientami

 • Pierwszy kontakt – budowanie fundamentów dobrej relacji
 • Zasady budowania partnerskich relacji
 • Rola empatii w obsłudze klienta placówek medycznych

MODUŁ III. Słuchanie i rozpoznawanie potrzeb pacjentów

 • Poziomy słuchania: od ignorowania do słuchania empatycznego
 • Aktywne słuchanie jako narzędzie rozpoznawania potrzeb i obsługi pacjenta
 • Parafraza i różne typy pytań w służbie lepszego zrozumienia potrzeb

MODUŁ I. Różne typy postaw klientów i potrzeby z nich wynikające

 • Trudny klient czy trudna sytuacja
 • Postawy życiowe wg. analizy transakcyjnej: asertywność, uległość, agresja, manipulacja
 • Adekwatne reagowanie na najczęściej pojawiające się wzorce zachowań

MODUŁ II. Asertywność w obsłudze klienta placówek medycznych

 • Asertywna odpowiedź na krytykę
 • Asertywna reakcja na roszczenia i oczekiwania
 • Asertywne przekazywanie informacji trudnych
 • Asertywne wspieranie osób w kryzysie

 
MODUŁ III. Dbanie o siebie i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

 • Radzenie sobie z emocjami w sytuacjach trudnych
 • Wzajemne wspieranie się i rola zespołu w przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu
 • Work-life balans w życiu pracownika placówki medycznej

 

Program szkolenia chroniony jest prawami autorskimi i nie może być wykorzystany ani rozpowszechniany bez zgody firmy Projektanci Kariery.

Oferty szkoleń