Ładowanie Szkolenia

Branża:
Medyczna, Kompetencje miękkie

Cena:
Za jedną osobę to koszt rzędu 599 zł ( za szkolenie otwarte, on- line)

Czas trwania:
30.01, 13.02, 12.03

Kontakt:
tel.: +48 782 106 874

Termin:
od 2024-01-01
do 2024-03-16
/ w godz.


Szkolenia

Efektywna komunikacja w zespole medycznym

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest rozwinięcie umiejętności komunikacyjnych przekładających się na efektywną i satysfakcjonującą współpracę w zespole.

Uczestnicy i uczestniczki szkolenia będą mieli okazję zwiększyć swoją wiedzę na temat tego:

 • co wyróżnia efektywne zespoły i jak wygląda ich komunikacja,
 • jakie są podstawowe pułapki komunikacji zespołowej,
 • jak przekazywać informacje i wyrażać siebie by być dobrze zrozumianym,
 • jak słuchać by rozumieć i móc efektywnie współdziałać,
 • jak asertywnie reagować na trudności we współpracy,
 • jak budować przyjazną i życzliwą atmosferę w zespole.

Szkolenie bazować będzie na czteropoziomowym modelu komunikacji F. S. von Thuna oraz na teorii asertywności wywodzącej się z analizy transakcyjnej Erica Berna.

Cel

Profil Uczestników

Personel medyczny: w tym pielęgniarki i położne|

Profil

Profil trenera

Trener i konsultant z zakresu kompetencji społecznych.

Profil trenera

Metody prowadzenia szkolenia

Szkolenie ma charakter warsztatowy – miniwykłady trenerskie będą wstępem do dyskusji grupowych oraz ćwiczeń i symulacji nastawionych na rozwój umiejętności praktycznych.

Metody

PLAN SZKOLENIA:

 

Moduł I. Komunikacja w zespole

 • Kiedy grupa staje się zespołem?
 • Czym różnią się efektywne zespoły od przeciętnych?
 • Cele i zadania zespołów medycznych

Moduł II. Specyfika komunikacji w zespołach medycznych

 • Cele komunikacji w zespole
 • Podstawowe błędy i zakłócenia komunikacji w zespole
 • Specyfika komunikacji w zespołach medycznych

Moduł III. Czteropoziomowy model komunikacji F. S. von Thuna

 • Dlaczego słyszymy to, co chcemy usłyszeć?
 • Jak zwiększyć szansę na to, by ludzie usłyszeli to, co chcemy powiedzieć?
 • Profilaktyka drobnych nieporozumień w pracy zespołowej

Moduł I. Słuchanie jako podstawowa umiejętność komunikacyjna

 • Poziomy słuchania: od ignorowania do słuchania empatycznego
 • Czynniki utrudniające odbiór informacji
 • Słuchanie empatyczne jako narzędzie budowania i wzmacniania relacji

Moduł II. Asertywne wyrażenie siebie

 • Postawy życiowe wg. analizy transakcyjnej: asertywność, uległość, agresja, manipulacja
 • Asertywne wyrażanie potrzeb i stawianie granic
 • Asertywna informacja zwrotna

Moduł III. Podsumowanie szkolenia

 • Konstruktywna komunikacja jako narzędzie budowania przyjaznej atmosfery pracy
 • Sztuka doceniania się
 • Budowanie osobistych planów rozwoju umiejętności komunikacyjnych

Program szkolenia chroniony jest prawami autorskimi i nie może być wykorzystany ani rozpowszechniany bez zgody firmy Projektanci Kariery.