Ładowanie Szkolenia

Branża:
Medyczna, Kompetencje miękkie

Cena:
do uzgodnienia

Czas trwania 1 dzień

Kontakt:
tel.: +48 782 106 874
szkolenia@projektancikariery.pl

Miejsce szkolenia:
do uzgodnienia


Szkolenia

Efektywna komunikacja w zespole medycznym

Cel szkolenia

 • rozwinięcie umiejętności komunikacyjnych, w tym asertywnych zachowań
 • poznanie swojego stylu zachowania
 • rozwijanie umiejętności rozwiązywania konfliktów
 • rozwijanie świadomości i umiejętności radzenia sobie z emocjami w trudnych, interpersonalnych sytuacjach
Cel

Profil Uczestników

 • personel medyczny – w tym pielęgniarki i położne
Profil

Korzyści dla uczestników

 • zapoznanie się z fundamentalnymi zasadami komunikacji międzyludzkiej
 • rozwinięcie umiejętności zachowań asertywnych
 • poznanie typów osobowości i typów klientów
 • nauczenie się kontrolowania emocji i panowania nad stresem
 • poznanie stylów rozwiązywania konfliktów
Korzyści

Profil trenera

Trener i konsultant z zakresu kompetencji społecznych.

Profil trenera

Metody prowadzenia szkolenia

Szkolenie ma charakter warsztatowy – położony nacisk na wypracowywanie rozwiązań przez uczestników, dzielenie się wiedzą i praktyczne ćwiczenia poznanych technik.

Metody

PLAN SZKOLENIA

 

MODUŁ I. Komunikacja w zespole

 • kiedy grupa staje się zespołem
 • komunikacja w zespole
 • czym różnią się efektywne zespoły od przeciętnych
 • cele i zadania zespołów medycznych

 

MODUŁ II. Narzędzia skutecznej komunikacji

 • zasady przekazywania informacji
 • aktywne słuchanie (narzędzia wspierające odbiór przekazu)
 • rola pytań w komunikacji
 • informacja zwrotna

 

MODUŁ III. Style zachowań

 • czym są style zachowań
 • jakiego stylu najczęściej używam? – autodiagnoza w zakresie dominującego stylu
 • umiejętność rozpoznawania stylów zachowań
 • efektywna komunikacja z poszczególnymi stylami zachowań

 
MODUŁ IV. Trudne sytuacje we współpracy

 • zdefiniowanie zachowań utrudniających współpracę w zespole
 • wypracowanie wskazówek, zasad radzenie sobie z utrudniającymi współpracę zachowaniami

 

MODUŁ V. Emocje

 • jak ja reaguję w trudnych sytuacjach? wzorce reakcji emocjonalnych
 • ABCD emocji – jak rodzą się emocje? jak nimi zarządzać?
 • jak zmienić swój stan emocjonalny? – poznawcze strategie zmiany oceny sytuacji

 

Program szkolenia chroniony jest prawami autorskimi i nie może być wykorzystany ani rozpowszechniany bez zgody firmy Projektanci Kariery.