Ładowanie Szkolenia

Branża:
Prawo pracy

Cena:
do ustalenia

Czas trwania 1 dzień

Kontakt:
tel.: +48 782 106 874
szkolenia@projektancikariery.pl

Miejsce szkolenia:
do ustalenia


Szkolenia

Dlaczego warto skorzystać z agencji zatrudnienia i czy opłaca się zatrudniać obcokrajowców – regulacje prawne i praktyka

Cel szkolenia

 • przedstawienie najlepszych rozwiązań przy zatrudnianiu pracowników
 • wskazanie nowych możliwości przy zatrudnianiu cudzoziemców
 • informacje o optymalizacji kosztów zatrudniania
 • zaprezentowanie nowych możliwości w outsourcingu
 • omówienie konsekwencji błędnych rozwiązań w zarządzaniu kadrami
Cel

Profil Uczestników

 • kierownicy
 • dyrektorzy
 • właściciele i udziałowcy firm
Profil

Korzyści dla uczestników

 • utrwalenie wiadomości
 • zapoznanie się z najlepszymi praktykami
 • zwrócenie uwagi na zagrożenia
 • możliwość zapoznania się z nowymi możliwościami na rynku pracy
Korzyści

Profil trenera

Trener i praktyk prowadzący agencję zatrudnienia, posiadający doświadczenie w prawie i procedurach APT oraz zatrudnianiu cudzoziemców, ze znajomością legalności zatrudnienia oraz innych zagadnień z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Profil trenera

Metody prowadzenia szkolenia

 • prezentacja
 • wykład
 • ćwiczenia
 • dyskusja
Metody

PLAN SZKOLENIA

 

MODUŁ I.  Agencja zatrudnienia – zasady i mocne strony w zarządzaniu personelem

 • zadania przejmowane przez agencję
 • zlecanie procesów rekrutacyjnych
 • czas wykonywania zadań –oszczędności w organizacji
 • oszczędności na świadczeniach pozapłacowych, administracji, etc.
 • elastyczność zatrudnienia i korzyści z tego wynikające
 • oszczędności wynikające z zarządzania urlopami
 • ograniczone ryzyko przy wyrządzeniu szkód przez pracownika tymczasowego
 • brak odpowiedzialności pracodawcy użytkownika ze względu na typ umowy posiadany przez pracownika tymczasowego
 • oszczędność czasu personelu wewnętrznego

 

MODUŁ II. Optymalizacja kosztów zatrudnienia

 • podstawowe koszty zatrudniania pracownika
 • pozostałe zobowiązania pracodawcy na rzecz pracownika
 • możliwości ograniczenia kosztów zatrudnienia
 • zmiany w organizacji w celu ograniczania kosztów zatrudnienia
 • odpowiedzialność agencji za szkody wyrządzone przez pracownika
 • zwolnienia, urlopy w APT

 

MODUŁ III. Zmiany w prawie

 • umowy na czas określony
 • umowy cywilnoprawne czy umowa o prace?

 

MODUŁ IV. Umowy z pracownikiem tymczasowym oraz kontrahentem

 • umowy o prace i zlecenie
 • umowa z kontrahentem, jej elementy

 

MODUŁ V. Zatrudnianie cudzoziemców

 • wymogi formalne przy zatrudnianiu obcokrajowców
 • zgłoszenia chęci zatrudniania obcokrajowców z wybranych państw do Powiatowych Urzędów Pracy
 • zezwolenia na pracę
 • źródła pozyskiwania obcokrajowców na rynku polskim
 • szanse i zagrożenia przy zatrudnianiu obcokrajowców
 • zasady i przykłady kontroli przy zatrudnianiu cudzoziemców
 • wykroczenia oraz konsekwencje prawne i finansowe wynikające z popełnianych błędów przy zatrudnianiu pracowników tymczasowych i obcokrajowców

 

Program szkolenia chroniony jest prawami autorskimi i nie może być wykorzystany ani rozpowszechniany bez zgody firmy Projektanci Kariery.

Oferty szkoleń