Ładowanie Szkolenia

Branża:
Prawo pracy

Cena:
do ustalenia

Czas trwania 1 dzień

Kontakt:
tel.: +48 782 106 874
szkolenia@projektancikariery.pl

Miejsce szkolenia:
do ustalenia


Szkolenia

Dlaczego warto skorzystać z agencji zatrudnienia i czy opłaca się zatrudniać obcokrajowców – regulacje prawne i praktyka

Cel szkolenia

  • przedstawienie najlepszych rozwiązań przy zatrudnianiu pracowników
  • wskazanie nowych możliwości przy zatrudnianiu cudzoziemców
  • informacje o optymalizacji kosztów zatrudniania
  • zaprezentowanie nowych możliwości w outsourcingu
  • omówienie konsekwencji błędnych rozwiązań w zarządzaniu kadrami
Cel

Profil Uczestników

  • kierownicy
  • dyrektorzy
  • właściciele i udziałowcy firm
Profil

Korzyści dla uczestników

  • utrwalenie wiadomości
  • zapoznanie się z najlepszymi praktykami
  • zwrócenie uwagi na zagrożenia
  • możliwość zapoznania się z nowymi możliwościami na rynku pracy
Korzyści

Profil trenera

Trener i praktyk prowadzący agencję zatrudnienia, posiadający doświadczenie w prawie i procedurach APT oraz zatrudnianiu cudzoziemców, ze znajomością legalności zatrudnienia oraz innych zagadnień z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Profil trenera

Metody prowadzenia szkolenia

  • prezentacja
  • wykład
  • ćwiczenia
  • dyskusja
Metody

PLAN SZKOLENIA

 

MODUŁ I.  Agencja zatrudnienia – zasady i mocne strony w zarządzaniu personelem

  • zadania przejmowane przez agencję
  • zlecanie procesów rekrutacyjnych
  • czas wykonywania zadań –oszczędności w organizacji
  • oszczędności na świadczeniach pozapłacowych, administracji, etc.
  • elastyczność zatrudnienia i korzyści z tego wynikające
  • oszczędności wynikające z zarządzania urlopami
  • ograniczone ryzyko przy wyrządzeniu szkód przez pracownika tymczasowego
  • brak odpowiedzialności pracodawcy użytkownika ze względu na typ umowy posiadany przez pracownika tymczasowego
  • oszczędność czasu personelu wewnętrznego

 

MODUŁ II. Optymalizacja kosztów zatrudnienia

  • podstawowe koszty zatrudniania pracownika
  • pozostałe zobowiązania pracodawcy na rzecz pracownika
  • możliwości ograniczenia kosztów zatrudnienia
  • zmiany w organizacji w celu ograniczania kosztów zatrudnienia
  • odpowiedzialność agencji za szkody wyrządzone przez pracownika
  • zwolnienia, urlopy w APT

 

MODUŁ III. Zmiany w prawie

  • umowy na czas określony
  • umowy cywilnoprawne czy umowa o prace?

 

MODUŁ IV. Umowy z pracownikiem tymczasowym oraz kontrahentem

  • umowy o prace i zlecenie
  • umowa z kontrahentem, jej elementy

 

MODUŁ V. Zatrudnianie cudzoziemców

  • wymogi formalne przy zatrudnianiu obcokrajowców
  • zgłoszenia chęci zatrudniania obcokrajowców z wybranych państw do Powiatowych Urzędów Pracy
  • zezwolenia na pracę
  • źródła pozyskiwania obcokrajowców na rynku polskim
  • szanse i zagrożenia przy zatrudnianiu obcokrajowców
  • zasady i przykłady kontroli przy zatrudnianiu cudzoziemców
  • wykroczenia oraz konsekwencje prawne i finansowe wynikające z popełnianych błędów przy zatrudnianiu pracowników tymczasowych i obcokrajowców

 

Program szkolenia chroniony jest prawami autorskimi i nie może być wykorzystany ani rozpowszechniany bez zgody firmy Projektanci Kariery.