Ładowanie Szkolenia

Branża:
Zarządzanie i kompetencje miękkie

Cena:
do ustalenia

Kontakt:
tel.: +48 782 106 874
szkolenia@projektancikariery.pl

Miejsce szkolenia:
do ustalenia


Szkolenia

Dlaczego im się nie chce? – czyli sztuka motywowania jako ogromny atut skutecznego menadżera

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest poznanie zasad skutecznego motywowania pracowników do działania oraz rozwinięcie umiejętności skutecznego motywowania innych.

Cel

Profil Uczestników

Kadra menadżerska średniego i wyższego szczebla

Profil

Korzyści dla uczestników

 • zdobycie wiedzy na temat dobrych praktyk w motywowaniu pracowników
 • nauczenie się skutecznie komunikować
  w kontekście motywowania innych
 • nauczenie się jak mądrze skonstruować cele zespołu i jak mądrze je zakomunikować
 • nauczenie się jak utrzymywać odpowiedni poziom motywacji pracowników
 • nauczenie się jak tworzyć zespół zadaniowy, aby była w nim odpowiednia atmosfera i chęć do wspólnej wytężonej pracy
Korzyści

Profil trenera

Trener i konsultant z zakresu rozwoju umiejętności osobistych w pracy.

Profil trenera

Metody prowadzenia szkolenia

 • grupowa analiza przypadku (case study)
 • indywidualna analiza studium przypadku
 • symulacje
 • coaching zespołowy i w zespole
 • zadania praktyczne w podgrupach
 • zadania praktyczne indywidualne
 • dyskusje: moderowane, panelowe
 • inscenizacja i mini wykłady
 • analizy i zadania symulacyjne na podstawie przedstawionych danych
 • techniki twórczego myślenia
 • kwestionariusze, testy
 • ice-breakery i energizery
Metody

PLAN SZKOLENIA

 

DZIEŃ I

MODUŁ I. Po pierwsze komunikacja, po drugie komunikacja, po trzecie komunikacja

 • motywowanie z komunikacją w obie strony: mówienie i uważne słuchanie
 • kontraktowanie i kontaktowanie się w trakcie realizacji zadania
 • bycie „czytelnym” i czytanie intencji innych osób

 

MODUŁ II. Motywowanie zwykłych ludzi do niezwykłych zadań

 • budowanie mądrych celów
 • mądre przestawianie celów
 • wspólne ustalanie sposobów realizacji


MODUŁ III.  Potrzeby i możliwości motywowanych

 • diagnoza potrzeb pracowników związanych z realizacją zadań
 • analiza możliwości pracowników związanych z realizacją zadań
 • dbanie o rozwój pracownika podczas realizacji zadania

 

DZIEŃ II
MODUŁ I. Motywacja nie trwa wiecznie

 • motywowanie siebie samego do motywowania innych
 • podtrzymywanie motywacji do działania
 • wskazywanie korzyści osobistych każdego z motywowanych

 

MODUŁ II. Zespół, atmosfera, współpraca

 • przynależność do grupy a motywacja do osiągnięć
 • budowanie zespołu a poziom dążenia do współpracy przy realizacji zadania
 • etyczne współzawodnictwo

 

MODUŁ III. Czy jestem szefem jakiego sam chciałbym mieć?

 • elitarność zespołu z jakim pracujesz
 • elitarność zadania i korzyści z wykonania zadania
 • elitarność szefa z jakim pracuje Twój zespół

Oferty szkoleń