Ładowanie Szkolenia

Branża:
Zarządzanie, Prawo pracy

Cena:
599 zł/os.
zniżka dla drugiej osoby, stałych klientów i członków OKAP
499 zł/os.
*ceny brutto

Czas trwania
1 dzień

Kontakt:
tel.: +48 694 660 312
szkolenia@projektancikariery.pl

Miejsce szkolenia:
Centrum Biznesu
ul. Wrocławska 133, 45-837 Opole

Termin:
2017-04-20 / w godz. 9:00 - 16:00


Szkolenia

Czas pracy 2017 – warsztaty dla brygadzistów i kierowników

Cel szkolenia

 • przedstawienie najlepszych rozwiązań przy planowaniu czasu pracy
 • zapoznanie z najnowszymi regulacjami prawnymi
 • zaprezentowanie najlepszych praktyk
 • zasygnalizowanie zagrożeń w przypadku nieprawidłowości w planowaniu czasu pracy
Cel

Profil Uczestników

 • kierownicy działów
 • brygadziści
 • liderzy zmian
 • osoby planujące i rozliczające czas pracy
 • osoby planowane na kierowników/liderów lub brygadzistów
Profil

Korzyści dla uczestników

 • utrwalenie wiadomości
 • zapoznanie się z najlepszymi praktykami
 • zwrócenie uwagi na zagrożenia
 • ułatwienie przyszłego planowania harmonogramów czasu pracy
Korzyści

Profil trenera

Marta Zięba-Szklarska – Interim Manager w obszarze Doradztwa i Rozwoju Biznesu – Księgowość, Podatki, Kadry i Płace, Współpraca z osobami Niepełnosprawnymi, Planowanie Finansowe oraz Prawo i Administracja. Ekspert w zakresie Transgranicznego Zatrudnienia – delegowanie pracowników z Polski do innych krajów oraz legalizacja zatrudnienia cudzoziemców w Polsce. Współpracuje z firmami na terenie Polski, krajów UE oraz USA, Rosji, Nepalu, Indii i Kambodży. Aktualnie prowadzi własną Firmę Consultingową.

 

Dawid Seifert – właściciel agencji zatrudnienia, która zajmuje się leasingiem pracowniczym osób z Ukrainy. Jest członkiem komisji ds. spraw swobodnego przepływu osób w UE przy Komisji Europejskiej w Brukseli, Prezesem Ogólnopolskiego Konwentu Agencji Pracy, związany z międzynarodowym rynkiem pracy od roku 2000. Specjalizuje się w tematyce prawa pracy, pracy tymczasowej, transgranicznego świadczenia usług i delegowania pracowników oraz zatrudniania cudzoziemców.

Profil trenera

Metody prowadzenia szkolenia

 • prezentacja
 • wykład
 • ćwiczenia
 • dyskusje
Metody

PLAN SZKOLENIA

 

MODUŁ I. Planowanie, ustalanie i rozliczanie

 • wymiar czasu pracy
 • rozliczenie czasu pracy (niepełny miesiąc i ustanie stosunku pracy, okres rozliczeniowy)
 • planowanie godzin pracy (ze względu na długość okresu rozliczeniowego oraz określony system czasu pracy)
 • systemy czasu pracy

 

MODUŁ II. Odpoczynki dobowe i tygodniowe

 • przerwy wliczane do czasu pracy
 • dyżur i przestój w pracy
 • odpoczynek w danym systemie czasu pracy i planowanie odpoczynku tygodniowego
 • czy wszystkim należy się odpoczynek dobowy
 • podróż służbowa a dobowy odpoczynek i powrót do pracy po podróży
 • jak i kiedy równoważyć naruszony dobowy odpoczynek

 

MODUŁ III. Harmonogramy czasu pracy

 • tworzenie harmonogramów czasu pracy (obowiązki i prawa)
 • okres harmonogramów – kiedy i na ile, kiedy ogłaszać
 • zmiana harmonogramu czasu pracy – procedura i zasady
 • ewidencja czasu pracy

 

MODUŁ IV. Praca w soboty, niedziele i święta oraz w godzinach nadliczbowych

 • uprawnienia pracowników
 • praca w święto przypadająca w dniu wolnym
 • praca w dni wolne, niedziele i święta
 • praca w godzinach nadliczbowych
 • rozliczanie:
  • oddawanie czasu wolnego,
  • wypłata dodatku za nadgodziny,
  • ustalenie „normalnego wynagrodzenia” za pracę,
  • dodatki za godziny nadliczbowe, rekompensata pracy w dniu wolnym
  • udzielenie dnia wolnego a liczba przepracowanych godzin
  • rozliczanie nadgodzin niepełnoetatowców

 

MODUŁ V. Odpowiedzialność za nieprawidłowości

 • wykroczenia z zakresu czasu pracy oraz konsekwencje prawne i finansowe wynikające z popełnianych błędów przy rozliczaniu czasu pracy
 • wykroczenia i przestępstwa
 • odpowiedzialność osobista, a odpowiedzialność za nieprawidłowości
 • terminy

 

MODUŁ VI. Planowanie czasu pracy we współpracy z Agencją Pracy

 • różnice w prawie pracy pomiędzy agencją pracy a typowym pracownikiem
 • wykorzystanie elastycznych form zatrudnienia w zarządzaniu firmą
 • koszty pracowników tymczasowych i ich wykorzystanie w firmie
 • zawieranie umów z agencją oraz harmonogram zamówień
 • zatrudnianie cudzoziemców procedury i planowanie

 

Program szkolenia chroniony jest prawami autorskimi i nie może być wykorzystany ani rozpowszechniany bez zgody firmy Projektanci Kariery.

Oferty szkoleń