Ładowanie Szkolenia

Branża:
Zarządzanie i kompetencje miękkie

Cena:
do ustalenia

Kontakt:
tel.: +48 782 106 874
szkolenia@projektancikariery.pl

Miejsce szkolenia:
do ustalenia


Szkolenia

Budowanie zespołu

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest wzrost kompetencji uczestników w zakresie budowania zespołu.

Cel

Profil Uczestników

 • kadra menadżerska średniego
  i wyższego szczebla
 • przedsiębiorcy
Profil

Korzyści dla uczestników

 • poszerzenie wiedzy na temat efektywności zespołów
 • uświadomienie czynników wpływających na efektywność zespołu
 • zdefiniowanie zachowań pożądanych i niepożądanych (pracowników i szefów) w efektywnym zespole
 • rozwijanie umiejętności rozwiązywania konfliktów
Korzyści

Profil trenera

Trener i konsultant z zakresu kompetencji menedżerskich i budowania zespołu.

Profil trenera

Metody prowadzenia szkolenia

 • grupowa analiza przypadku (case study)
 • symulacje
 • narzędzia coachingowe
 • zadania praktyczne w podgrupach
 • zadania praktyczne indywidualne
 • dyskusje: moderowane, nie moderowane,
 • scenki
 • mini – wykład
 • techniki twórczego myślenia
Metody

PLAN SZKOLENIA

 

DZIEŃ I

MODUŁ I. Grupa a zespół

 • kiedy grupa staje się zespołem
 • kiedy warto budować zespół, a kiedy pracować z grupą
 • czynniki wpływające na efektywność zespołów

 

MODUŁ II. Zachowania sprzyjające i  utrudniające pracę w zespole

 • postawy i zachowania w efektywnych i nieefektywnych zespołach
 • modelowanie pozytywnych zachowań
 • jak radzić sobie z zachowaniami destrukcyjnymi w zespole
 • rola szefa zespołu

 

 

DZIEŃ II

MODUŁ I. Konflikty w zespole

 • różnorodność zespołu a konflikty
 • przyczyny konfliktów w zespole
 • dynamika konfliktu
 • style reagowania na konflikt
 • konsekwencje konfliktów w zespole

 

MODUŁ II. Rozwiązywanie konfliktów

 • efektywna komunikacja w sytuacji konfliktu
 • model negocjacji win win
 • model mediacji

Oferty szkoleń