Ładowanie Szkolenia

Branża:
Kursy zawodowe EBO

Cena:
0 zł

Czas trwania 48 h

Kontakt:
tel.: +48 694 444 656 | +48 881 960 440
kursy@harmoniazycia.org

Miejsce szkolenia:
woj. opolskie


Szkolenia

Bezpłatny kurs wózki widłowe z egzaminem UDT – FHŻ

Profil Uczestników

  • pełnoletni mieszkańcy woj. opolskiego
Profil

Metody prowadzenia szkolenia

  • zajęcia teoretyczne
  • indywidualne zajęcia praktyczne
Metody

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie z obsługi wózków widłowych, organizowane przez naszą partnerską organizację – Fundację Harmonia Życia. 

 

Kurs realizowany będzie dla 40 osób (4 grupy po 10 osób) w ramach projektu: Rozwój + zmiana= SUKCES lokalnej społeczności woj. opolskiego. Zajęcia rozpoczynają się w lipcu i uczestniczyć w nich mogą pełnoletni mieszkańcy Opolszczyzny.

 

Kurs zawodowy będzie się składał z zajęć teoretycznych i praktycznych, czas trwania ok. 48 godzin. Zajęcia praktyczne mają charakter indywidualny. Egzamin końcowy odbędzie się pod nadzorem Urzędu Dozoru Technicznego jako jednostki certyfikującej. 

 

Zainteresowane osoby prosimy o uzupełnienie formularza aplikacyjnego.

 

Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WO 2014-2020, ze środków Budżetu Państwa oraz ze środków Województwa Opolskiego”. Zadanie realizowane jest w ramach projektu nr RPOP.09.04.00-16-0001/20 pn. „Wsparcie kształcenia ustawicznego w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego”.