Ładowanie Szkolenia

Branża:
Kursy zawodowe EBO

Cena:
0 zł

Czas trwania 35 h

Kontakt:
tel.: +48 694 444 656 | +48 881 960 440
kursy@harmoniazycia.org

Miejsce szkolenia:
opolskie


Szkolenia

Bezpłatny kurs z podestów ruchomych przejezdnych z egzaminem UDT – FHŻ

Profil Uczestników

  • pełnoletni mieszkańcy woj. opolskiego
Profil

Metody prowadzenia szkolenia

  • zajęcia teoretyczne
  • zajęcia praktyczne
Metody

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie z podestów ruchomych przejezdnych, organizowane przez naszą partnerską organizację – Fundację Harmonia Życia. 

 

Szkolenie realizowane będzie dla 40 osób (4 grupy po 10 osób) w ramach projektu: Rozwój + zmiana= SUKCES lokalnej społeczności woj. opolskiego. W zajęciach uczestniczyć mogą pełnoletni mieszkańcy Opolszczyzny. Zajęcia pierwszej grupy rozpoczynają się w lipcu 2022. 

 

Szkolenie z podestów ruchomych przejezdnych będzie obejmowało zajęcia teoretyczne i praktyczne, czas trwania ok. 35 h. Egzamin końcowy odbędzie się pod nadzorem Urzędu Dozoru Technicznego jako jednostki certyfikującej.

 

Zainteresowane osoby prosimy o uzupełnienie formularza aplikacyjnego.

 

Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WO 2014-2020, ze środków Budżetu Państwa oraz ze środków Województwa Opolskiego”. Zadanie realizowane jest w ramach projektu nr RPOP.09.04.00-16-0001/20 pn. „Wsparcie kształcenia ustawicznego w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego”.