Ładowanie Szkolenia

Branża:
ISO, Zarządzanie

Cena:
do uzgodnienia

Czas trwania 2 dni

Kontakt:
tel.: +48 694 660 312
szkolenia@projektancikariery.pl

Miejsce szkolenia:
do uzgodnienia


Szkolenia

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji według normy ISO/IEC 27001:2013

Cel szkolenia

 • zrozumienie idei stosowania systemów zarządzania oraz płynące z nich korzyści dla firmy
 • zaznajomienie się z wymaganiami normy ISO 27001 pod kątem jej praktycznego zastosowania w organizacji
 • poznanie technik auditowania systemu zarządzania według normy ISO 19011
  i tworzenia potrzebnych zapisów z auditu
Cel

Profil Uczestników

 • osoby chcące poznać normę ISO 27001 nie w teorii, a w praktyce
 • osoby zainteresowane uzyskaniem lub rozszerzeniem swoich kompetencji w zakresie auditowania wewnętrznego systemu zarządzania
 • wszystkie osoby chcące wzbogacić swoją wiedzę w zakresie prowadzenia audytów
Profil

Korzyści dla uczestników

 • poznanie/ rozwinięcie umiejętności z zakresu auditowania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji
 • kwalifikacje do prowadzenia oceny skuteczności wdrożenia ISO 27001 w firmie – auditu wewnętrznego
 • wiele ćwiczeń umożliwiających zrozumienie ISO 27001 i auditowania w praktyce
Korzyści

Profil trenera

Posiada kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń oraz we wdrażaniu systemów zarządzania: jakością, środowiskowego oraz BHP zgodnie z normami ISO i OHSAS.  Absolwentka AGH, specjalizująca się w systemowym zarządzaniu środowiskiem. Prowadziła projekty doradcze, szkoleniowe i audity dla m. in. Cemex Polska sp. z o. o., Track Tec SA, PSE S.A., PGE S.A.

Profil trenera

Metody prowadzenia szkolenia

 • wykłady
 • ćwiczenia – ISO 27001 i auditowanie wewnętrzne w praktyce
 • case study
Metody

PLAN SZKOLENIA

 

DZIEŃ I

MODUŁ I. Systemy zarządzania w organizacji

 • rodzaje i idea systemów zarządzania
 • korzyści z posiadania systemów zarządzania w organizacji
 • model PDCA jako baza dla systemów zarządzania

 

MODUŁ II. Podstawowe wiadomości o systemie zarządzania BI

 • informacja
 • bezpieczeństwo informacji
 • zarządzanie bezpieczeństwem informacji
 • normy odnoszące się do zarządzania bezpieczeństwem informacji

 

MODUŁ III. Interpretacja wymagań normy systemu zarządzania BI ISO 27001:2013

 • kontekst organizacji
  • zrozumienie organizacji i jej kontekstu
  • zrozumienie potrzeb i oczekiwań zainteresowanych stron
  • określenie zakresu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji
  • system zarządzania bezpieczeństwem informacji
 • przywództwo
  • przywództwo i zaangażowanie
  • polityka
  • role, odpowiedzialności i uprawnienia
 • planowanie
  • działania dotyczące ryzyk i szans
  • cele bezpieczeństwa informacji i planowanie ich realizacji
 • wsparcie
  • zasoby
  • kompetencje
  • świadomość
  • komunikacja
  • udokumentowane informacje
 • działania operacyjne
  • planowanie i kontrola nad działaniami operacyjnymi
  • szacowanie i postępowanie z ryzykiem w bezpieczeństwie informacji
 • ocena wydajności
  • monitorowanie, pomiary, analiza i ocena
  • zadowolenie klienta
  • audit wewnętrzny
  • przegląd zarządzania
 • doskonalenie
  • niezgodności i działania korygujące
  • ciągłe doskonalenie

 

DZIEŃ II

MODUŁ I. Wstęp do przeprowadzania auditów wewnętrznych wg normy ISO 19011:2012

 • audit wewnętrzny z uwzględnieniem modelu PDCA
 • terminologia ISO 19011
 • rodzaje audytów
 • obowiązki auditora, zespołu auditorów

 

MODUŁ II. Techniki auditowania

 • zachowanie auditora
 • sposób zadawania pytań
 • 6 zasad audytowania

 

MODUŁ III. Planowanie i przygotowanie auditu pierwszej strony

 • program auditu wewnętrznego
 • przygotowania do auditu
 • plan auditu
 • sporządzanie i zasady korzystania z list kontrolnych

 

MODUŁ IV. Przebieg auditu wewnętrznego

 • spotkanie otwierające audit systemu zarządzania
 • przeprowadzenie wywiadów i gromadzenie dowodów z auditu systemu zarządzania
 • wytyczne do prezentowania wyników z auditu systemu zarządzania
 • kwalifikacja spostrzeżeń i niezgodności
 • spotkanie zamykające audit systemu zarządzania
 • raport niezgodności
 • najczęstsze trudności podczas auditowania
 • przygotowanie i dystrybucja raportu z auditu systemu zarządzania
 • podsumowanie i wskazówki przydatne do przeprowadzenia auditu systemu zarządzania

 

MODUŁ V. Podsumowanie informacji o normie i technikach prowadzenia auditu wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji

 

Program szkolenia chroniony jest prawami autorskimi i nie może być wykorzystany ani rozpowszechniany bez zgody firmy Projektanci Kariery.

Oferty szkoleń