Ładowanie Szkolenia

Branża:
Agencje zatrudnienia

Cena:
160 zł netto

Czas trwania
1 dzień (3 h)

Kontakt:
tel.: +48 782 106 874
szkolenia@projektancikariery.pl

Miejsce szkolenia:
Szkolenie on-line

Termin:
2020-05-15 / w godz. 10:00-13:00


Szkolenia

Agencje Zatrudnienia w obecnych realiach gospodarczych – ryzyka prawne na podstawie studium przypadków

Cel szkolenia

 • wsparcie agencji zatrudnienia w dobie pandemii
 • przekazanie praktycznych porad i informacji w zakresie jak ochronić swój biznes
 • wskazanie zagrożeń, jakie niesie za sobą prowadzenie agencji zatrudnienia w obecnych realiach gospodarczych  
Cel

Profil Uczestników

 • przedsiębiorcy prowadzący AZ
 • kadra zarządzająca AZ
Profil

Korzyści dla uczestników

 • zdobycie praktycznych informacji i wiedzy o tym jak przetrwać ten trudny czas
Korzyści

Profil trenera

Jakub Szkutnik – adwokat specjalizujący się w konstruowaniu standardów i procedur w zakresie danych osobowych. Świadczy usługi m.in. na rzecz branży medycznej, farmaceutycznej, IT i agencji pracy. Przeprowadził ponad 100 audytów i wdrożeń dokumentacji i procedur związanych z danymi osobowymi dla klientów kancelarii. Autor publikacji i prelegent licznych szkoleń na temat ochrony danych osobowych.

Profil trenera

Metody prowadzenia szkolenia

 • wykład połączony z dyskusją
Metody

PLAN SZKOLENIA

 

MODUŁ I. Wprowadzenie do tematyki

 • Agencja Zatrudnienia w obecnych realiach prawnych

 

MODUŁ II. Ochrona przed wierzycielami

 • prawne możliwości zmiany nierentownych umów
 • prawne możliwości rezygnacji z nierentownych umów
 • odpowiedzialność odszkodowawcza za bezprawne zerwanie umowy
 • sposoby ochrony przed wierzycielami – ryzyka prawne

 

MODUŁ III. Odpowiedzialność zarządu / wspólników za zobowiązania przedsiębiorcy

 • zasady odpowiedzialności za zobowiązania cywilnoprawne
 • zasady odpowiedzialności za zobowiązania publicznoprawne
 • zasady odpowiedzialności karnej za szkodę spowodowaną wierzycielom

 

MODUŁ IV. Odpowiedzialność zarządców / managerów przedsiębiorstw

 •  odpowiedzialność cywilna względem kontrahentów
 • odpowiedzialność cywilna względem przedsiębiorcy/właściciela spółki
 • zasady odpowiedzialności karnej za szkodę spowodowaną wierzycielom

 

MODUŁ V. Upadłość Agencji Zatrudnienia

 • przesłanki zgłoszenia wniosku o upadłość
 • odpowiedzialność za niezgłoszenie wniosku o upadłość

Oferty szkoleń