Outsourcing HR

Zarządzanie Interim to czasowe udostępnienie środków i umiejętności na zasadach outsourcingu. W zarządzaniu zasobami ludzkimi taki rodzaj usługi jest wprowadzeniem krótko lub długoterminowym w strukturę Twojej firmy stanowiska Dyrektora Personalnego lub Managera HR. Pomożemy Ci w ten sposób w zarządzaniu procesami kadrowymi w okresie przejściowym, kryzysu, zmian w organizacji lub po prostu w udoskonaleniu procesów. W ofercie posiadamy pełną paletę usług z zakresu outsourcingu HR.

Właściwie pokierowanie personelu to często kluczowy aspekt wpływający nie tylko na wzrost zysku przedsiębiorstwa, ale również na dobrą atmosferę w Twoim zespole. Dyrektor personalny, czy też HR Manager to z jednej strony kluczowe, a z drugiej bardzo drogie w utrzymaniu stanowiska pracy. W związku z tym proponujemy rozwiązanie polegające na leasingu takiej osoby w pełnym lub częściowym wymiarze czasu pracy. Taka usługa pozwala zaoszczędzić koszty a jednocześnie rozwiązać problemy w firmie.

 

HR Interim pozwala na:

 • Optymalizację płac w Twojej firmie
 • Stworzenie procedur i struktury organizacyjnej
 • Stworzeniu budżetu personalnego
 • Zaplanowanie rozwoju personelu
 • Kontrolę pracowników przebywających na zwolnieniu lekarskim
 • Przejęcie roli podczas ewentualnych zwolnień

 

45

Korzyści:

 • Skuteczność i niezawodność, każdy z ekspertów posiada różnorodne doświadczenie praktyczne oraz teoretyczne w dziedzinie ZZL.
 • Bezpośredni przekaz, dzięki stałej współpracy z pracownikami ,przetwarzanie zgromadzonych danych i przekazywanie gotowych rozwiązań i niezależnych ocen dla każdej z badanych sytuacji przekazywana jest od razu.
 • Optymalizacja kosztów związanych z  ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym, kosztów socjalnych, kosztów związanych z rekrutacją, kosztami ewentualnego outaplacement’u.
 • Zaletą globalnej pracy HR Interim Managementa w kilku przedsiębiorstwach  jest  posiadanie większej swobody działania i nie popadania w rutynę.

48

Specyfika:

 • Ograniczony czas trwania kontraktu wymaga od eksperta  bardzo dobrego zarządzania projektami i czasem, dzięki tej umiejętności skutecznie radzi sobie z wielkością zadań i ich różnorodnością
 • HR Interim Management to doświadczeni eksperci. Doświadczenie edukacyjne ukierunkowane jest na ZZL a wcześniejsza praca na stanowiskach Menedżerów czy Dyrektorów Personalnych dostarczyła niezbędnego doświadczenia praktycznego.
 • Nasi eksperci zachowują stały kontakt z HR-em, przy natężeniu i wymiarze czasu pracy dopasowanym do ich osobowości i dynamiczności. Taki rodzaj pracy daje im większą swobodę działania, wiedzę o różnych środowiskach pracy, sposobach zarządzania i strukturach organizacyjnych, mają możliwości zdobywania doświadczenia w różnych branżach i firmach jednocześnie

45

Etapy:

Dobre dopasowanie rozwiązań przez naszego eksperta do potrzeb przedsiębiorstwa wymaga szybkiej analizy i oceny. Pomimo, iż tworzymy indywidualną ofertę dla każdego klienta, chcielibyśmy przybliżyć Ci ogólne ramy, które będą wypadkową dla przebiegu procesu w Twojej firmie:

 1. Określenie wielkości przedsiębiorstwa
 2. Diagnoza potrzeb i sytuacji firmy
 3. Wykonanie wstępnego planu działania
 4. Dobór HR Interim Managementa
 5. Wdrażanie rozwiązań i działań
 6. Wstępne prognozy postępów
 7. Doradztwo i plan dalszego rozwoju firmy
 8. Zakończenie procesu

 

3 Oferowana przez nas usługa to również adaptacja do nowych sytuacji w HR, szybkie pojęcie organizacji wewnętrznej firmy oraz zdolność formowania zdefiniowanych relacji i swojej pozycji. Cechą charakterystyczną jest też zręczne diagnozowanie i definiowanie najważniejszych priorytetów oraz ich wdrażanie i egzekwowanie. HR interim wprowadza nowy pogląd na sytuacje w firmie. Jako osoba z zewnątrz nasz specjalista nie jest przyzwyczajony do rutynowych rozwiązań panujących w Twojej firmie. Dystans emocjonalny oraz krótkie relacje pomagają dokonać chłodnej oceny sytuacji przez co łatwiej przedstawia się trudne tematy. W końcowym efekcie daje to większą skuteczność.

 

                                                                                                    Chcesz zyskać wsparcie z zakresu zarządzania HR?

skontaktuj się z nami