Jesteśmy członkiem i współzałożycielem Ogólnopolskiego Konwentu Agencji Pracy. Związek jest organizacją non-profit zrzeszającą podmioty związane z rynkiem pracy, które oferują najwyższą jakość świadczonych usług w trosce o dobro stron stosunku pracy, jak i o podnoszenie standardów w branży. OKAP regularnie współpracuje z ekspertami i przedsiębiorstwami, które służą pomocą w sprawach finansowych, podatkowych i ubezpieczeniowych.

okap

Prezesem OKAP jest Dawid Seifert, Dyrektor Generalny Projektantów Kariery.

Zawodowo Dawid związany jest również z Komisją Rewizyjną Inicjatywy Mobilności Pracy, która łączy wiedzę i doświadczenie naukowców, ludzi biznesu i administracji tworząc forum merytorycznego dialogu w dziedzinie delegowania pracowników w ramach swobody świadczenia usług.Dawid jest też vice prezesem Fundacji Rozwój Regionów, która wspiera rozwój gospodarki i nauki oraz inicjuje trwałe relacje i powiązania pomiędzy partnerami społecznymi i gospodarczymi.