Dyrektor Generalny Projektantów Kariery – Dawid Seifert jest również vice prezesem oraz współzałożycielem Fundacji Rozwoju Regionów. Fundacja została ustanowiona dla realizacji celów społecznych oraz gospodarczo użytecznych, poprzez wspieranie rozwoju gospodarki i nauki oraz inicjowanie trwałych relacji i powiązań pomiędzy partnerami społecznymi i gospodarczymi, w celu uzyskania wartości dodanej, wynikającej ze współpracy. Głównym celem Fundacji Rozwoju Regionów jest pomoc w rozwoju zawodowym dla jak największej liczby osób.

43

Nasz kraj powinien się rozwijać o wiele szybciej i jest to ostatni moment na integrację sektorów edukacji i pracy w Polsce. Jest źle, dużo osób wyjechało za pracą na zachód, szkoły kształcą na kierunkach nieadekwatnych do zapotrzebowania na rynku pracy. Pracodawcy stawiają dziś na doświadczenie, którego z kolei młodym ludziom zawsze będzie brakować. Jest wiele sposobów, aby poradzić sobie z zaistniałą sytuacją, możemy przeciwdziałać katastrofie demograficznej, która nas czeka.

42

PK_FRR Idea Fundacji Rozwoju Regionów nawiązuje do kluczowych fundamentów odnoszących się do wspierania powiązań pomiędzy partnerami z sektora biznesowego i społecznego, tworzenia klastrów, w celu pobudzenia rozwoju regionów oraz dążenia do wzrostu potencjału poszczególnych partnerów fundacji.

 

Zadaniem Fundacji jest budowanie przestrzeni dialogu, dającego możliwość wprowadzania konstruktywnych rozwiązań biznesowych pomiędzy podmiotami partnerskimi.

 

Projekt stażowy 8.2

Projekt stażowy 9.1.2

 

facebooklinkedin