Większe zniżki dla studentów

Od 01.01.2011 roku wejdą w życie nowe zasady, według których studenci będą podróżować środkami publicznego transportu korzystając z 51-procentowej zniżki na bilety komunikacyjne. Studenci do 26 roku życia, będą mogli skorzystać z dodatkowej 51-procentowej ulgi na bilety komunikacyjne. Zniżka będzie dotyczyć przejazdów środkami komunikacji publicznej, w tym także kolejowej oraz przysługiwać im będzie uprawnienie do […]

czytaj dalej


Tobie też grożą konsekwencje za pracę na czarno

Jeżeli pracownik w chwili podjęcia pracy, był zarejestrowany jako osoba bezrobotna i po przyjęciu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, nie powiadomił w terminie siedmiu dni od momentu zatrudnienia swojego powiatowego urzędu pracy – podlega karze grzywny od 500 zł do 5 tys. zł. Na tym jednak nie koniec, gdyż inspektor pracy zawiadamia też urząd kontroli […]

czytaj dalej


Nowe zasady ustalania wymiaru czasu pracy w 2011 roku

Od 1 stycznia 2011 roku zmienią się prawdopodobnie zasady ustalania wymiaru czasu pracy, co oznacza min. że nie każde święto będzie obniżało wymiar czasu pracy. Ponadto od przyszłego roku ustawodawca wprowadzi kolejny dzień wolny od pracy, którym będzie Święto Trzech Króli – 6 stycznia. Czas, w którym pracownik jest do dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy […]

czytaj dalej


W październiku łatwiej o zatrudnienie

W zeszłym miesiącu liczba osób zarejestrowanych w urzędach pracy na Opolszczyźnie zmniejszyła się o 1058. Zgodnie z comiesięcznymi raportami Obserwatorium Rynku Pracy ostatniego października tego roku w województwie opolskim było zarejestrowanych 44399 bezrobotnych a stopa bezrobotnych wynosiła 12,1 %. Po mino niezmiennie najwyższego bezrobocia w powiecie brzeskim kształtującym się na poziomie 17,4 %, liczba bezrobotnych  […]

czytaj dalej


Zmiany dotyczące urlopu na żądanie

Organizacje zrzeszające pracodawców proponują zmianę przepisów Kodeksu Pracy i skrócenie wymiaru urlopu na żądanie z czterech do dwóch dni w roku oraz informowanie pracodawcy o chęci wzięcia wolnego na żądanie pracownik musiałby zgłosić przełożonemu najpóźniej na godzinę przed rozpoczęciem pracy. Zaostrzenie tych przepisów ma szczególne znaczenie dla małych przedsiębiorstw, gdzie jedyny specjalista, np. psycholog przeprowadzający […]

czytaj dalej


Bezrobocie znów rośnie na Opolszczyźnie

Końcem września 2010 roku w powiatowych urzędach pracy zarejestrowanych było 45 457 osób. W stosunku do końca sierpnia 2010 roku liczba bezrobotnych wzrosła o 785 osób, czyli o  1,8%. We wrześniu 2010 roku, odnotowano wzrost stopy bezrobocia.  Aktualnie jej wartość osiągnęła szacunkowy poziom 12,1% . W porównaniu do sytuacji z analogicznego okresu 2009 roku (wrzesień 2009) notuje […]

czytaj dalej


Nasze wynagrodzenia wzrosły

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2010 roku spadło o 0,1% względem poprzedniego miesiąca, ale w ujęciu rocznym zwiększyło się o 3,7% i wyniosło  w sumie 3403,68. Średnie zatrudnienie w przedsiębiorstwach we wrześniu 2010 roku zwiększyło się o 0,2% w stosunku do poprzedniego miesiąca, z kolei w ujęciu rocznym wzrosło o 1,8% i wyniosło […]

czytaj dalej


Umiejętności warto potwierdzać świadectwem lub certyfikatem

Ukazanie pracodawcy certyfikatu dokumentującego nasze umiejętności jest dziś na wagę złota. Niestety powiedzenie „jestem złotą rączką” już nie wystarcza… Podjęcie pracy np. w: firmie transportowej lub budowlanej raczej nie jest możliwe bez odpowiednich uprawnień, które nie są potwierdzone odpowiednimi dokumentami. Firmy nie pozwalają już sobie na tego typu ryzyko ponieważ mogą w przeciwnym razie ponieść […]

czytaj dalej