Ładowanie Szkolenia

Branża:
Prawo pracy

Cena:
599 zł/os.
zniżka dla drugiej osoby, stałych klientów i członków OKAP
499 zł/os.
*ceny brutto

Czas trwania
1 dzień

Kontakt:
tel.: + 48 881 960 440, +48 788 112 911
szkolenia@projektancikariery.pl

Miejsce szkolenia:
Centrum Biznesu
ul. Wrocławska 133, 45-837 Opole

Termin:
2017-05-18 / w godz. 9.00 - 16.00


Szkolenia

Zmiany przepisów od 1 czerwca 2017 dla agencji pracy oraz firm zatrudniających cudzoziemców

Cel szkolenia

Nabycie wiedzy i umiejętności poruszania się w przepisach dotyczących zatrudniania obcokrajowców. 

Cel

Profil Uczestników

 • agencje zatrudnienia
 • firmy zatrudniające obcokrajowców
 • kadra kierownicza i pracownicy działów kadr, płac i księgowości
Profil

Korzyści dla uczestników

 • uzyskanie i uaktualnienie wiedzy na temat zatrudniania obcokrajowców w związku ze zmianami w przepisach
Korzyści

Profil trenera

Dawid Seifert – właściciel agencji zatrudnienia, która zajmuje się leasingiem pracowniczym osób z Ukrainy. Jest członkiem komisji ds. spraw swobodnego przepływu osób w UE przy Komisji Europejskiej w Brukseli, Prezesem Ogólnopolskiego Konwentu Agencji Pracy, związany z międzynarodowym rynkiem pracy od roku 2000. Prowadził jako menadżer i prokurent na rzecz holenderskiej grupy kapitałowej projekty rekrutacyjne dla klientów z Holandii, Belgii oraz Niemiec na ponad 10 000 osób. Specjalizuje się w tematyce prawa pracy, pracy tymczasowej, transgranicznego świadczenia usług i delegowania pracowników oraz zatrudniania cudzoziemców.

Marta Zięba-Szklarska – Interim Manager w obszarze Doradztwa i Rozwoju Biznesu – Księgowość, Podatki, Kadry i Płace, Współpraca z osobami Niepełnosprawnymi, Planowanie Finansowe oraz Prawo i Administracja. Ekspert w zakresie Transgranicznego Zatrudnienia – delegowanie pracowników z Polski do innych krajów oraz legalizacja zatrudnienia cudzoziemców w Polsce. Współpracuje z firmami na terenie Polski, krajów UE oraz Stanów Zjednoczonych, Rosji, Nepalu, Indii i Kambodży. Aktualnie prowadzi własną Firmę Consultingową, Jest Dyrektorem ds. Rozwoju w European Federation of Financial Professionals Poland. 

Profil trenera

Metody prowadzenia szkolenia

 • wykład
 • prezentacja
 • ćwiczenia
 • case study
Metody

PLAN SZKOLENIA

 

MODUŁ I. Nowe Regulacje od 2017 r. – zmiany dla Agencji Pracy Tymczasowej

 • projekt ustawy o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych – zmiany pojęcia pracy tymczasowej i pracy „tego samego rodzaju”
 • obowiązki informacyjne pracodawca użytkownik vs agencja – wynagrodzenia etc.
 • prowadzenie ewidencji pracowników APT – jakie dane ma zawierać?
 • zaświadczenia o okresie wykonywania pracy (umowa cywilnoprawna) – nowy wymóg
 • ograniczenie kierowania pracowników do jednego pracodawcy użytkownika do okresu 18 miesięcy: rozwiązania, data wejścia przepisów, liczenie okresu 36 miesięcy, pozorność outsourcingu i sankcje
 • praca tymczasowa na zastępstwo na okres nieprzerwanie 36 miesięcy – kiedy możliwa?
 • komunikacja pracodawca i agencja w sprawie ustalania historii zatrudnienia pracowników – nowe wymogi
 • informowania pracowników APT o kontakcie do agencji – nowy wymóg
 • informowanie pracowników APT o wejściu ustawy – nowy wymóg
 • stosowanie umów cywilnoprawnych w kontekście zrównania ich w obowiązkach z umowami o pracę tymczasową
 • odpowiedzialność agencji i nowe sankcje do 100 tys. zł
 • udostepnienia publicznym służbom danych finansowych APT
 • tłumaczenie umów dla obcokrajowców – nowe wymogi
 • sankcje dla pracodawcy użytkownika – nowe wymogi
 • cykliczne kontrole odprowadzania składek do ZUS – nowe wymogi
 • sankcje dla pomiotów zagranicznych świadczących pracę w Polsce – nowe wymogi
 • przepisy – okresy przejściowe i data wejścia nowych przepisów
 • nowe certyfikaty dla różnych typów agencji – 2 typy certyfikatów – obowiązek zmiany do 31.08.2017

 

CASE STUDY

 • ustalanie wymiaru urlopu dla pracowników tymczasowych oraz ekwiwalentu urlopowego – nowe zasady ich wyliczania, nabywanie prawa do urlopu – zasady
 • nabywanie prawa do urlopu przy okresach pracy poniżej 30 dni
 • stosowanie umów cywilnoprawnych w kontekście zrównania ich w obowiązkach z umowami o prace tymczasową

 

MODUŁ II. Regulacje od 2017 r. – ustawa o promocji zatrudnienia  

 • wjazd cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wiz oraz
  w ruchu bezwizowym – wydawanie zaproszeń na przyjazd cudzoziemców do Polski
 • wpływ wdrożenia dyrektywy 2014/36 na przepisy w Polsce od 1.10.2016
 • praca krótkoterminowa zamiast oświadczeń – zasady
 • praca sezonowa dla 3 sektorów gospodarki
 • kryteria dla firm – kto nie będzie mógł zapraszać pracowników? zasady i ograniczenia
 • procedura występowania o pracowników, weryfikacja ich kwalifikacji, nowe zasady, eliminacja nadużyć
 • umowy cywilnoprawne vs umowy o pracę – ograniczenia oraz preferowane rozwiązania dla pracodawców w ustawie
 • nadużycia w wydawaniu oświadczeni vs nowe regulacje – obowiązki informacyjne i obieg dokumentów w pracy sezonowej i pracy krótkoterminowej
 • możliwe powody odmów wydawania pozwoleń na pracę krótkoterminową i sezonową
 • jakie województwo wybrać do prowadzenia działalności?
 • miejsce zamieszkania, a meldunek obcokrajowca – zasady i praktyka w 2016 i 2017
 • podatek dochodowy obcokrajowcy – rezydencja podatkowa, obowiązek zaliczek na podatek w umowach cywilnoprawnych i umowach o pracę

 

Program szkolenia chroniony jest prawami autorskimi i nie może być wykorzystany ani rozpowszechniany bez zgody firmy Projektanci Kariery.

Oferty szkoleń