Ładowanie Szkolenia

Branża:
Kompetencje miękkie

Cena:
do ustalenia

Czas trwania:
2 dni

Kontakt:
tel.: 694 660 312, 664 303 029
szkolenia@projektancikariery.pl

Miejsce szkolenia:
Opole

Termin:
od 2018-09-13
do 2018-09-14
/ w godz. 9:00-16:00


Szkolenia

Trening współpracy zawodowej

Cel szkolenia

 • Lepsze poznanie się
 • Diagnoza stanu współpracy w zespole – określenie dysfunkcji
 • Wzmocnienie współpracy w zespole, na bazie zaufania i zaangażowania a także rozwój odpowiedzialności i nastawienia na rezultaty
 • Podniesienie efektywności zespołu
Cel

Profil Uczestników

 • Pracownicy i menedżerowie należący do tych samych zespołów funkcjonalnych lub projektowych
Profil

Korzyści dla uczestników

 • Poprawa współpracy w zespole, satysfakcji w pracy w nim, inicjatywy, proaktywności i rezultatów zespołu (efektywności)
  w dłuższej perspektywie
 • Nastawienie na dzielenie się wiedzą
  w zespole
 • Przejmowanie odpowiedzialności przez zespół za realizację celów biznesowych firmy
 • Wzrost zaangażowania pracowników
  i szybkości rozwiązywania problemów.
 • Ustalenie przyczyn po stronie ludzkiej ograniczających możliwości rozwoju firmy.
Korzyści

Profil trenera

Jolanta Filipczyk – Sikora

Certyfikowany menedżer projektów HR i trener i psycholog biznesu. Coach ACC w standardzie ICF (International Coaching Federation). Dyrektor zarządzająca w firmie consultingowej, zajmującej się systemowymi rozwiązaniami HR-owymi dla biznesu, szkoleniami i coachingiem. Posiada 16 letnie doświadczenie w obszarze HR. Wykładowca kilku uczelni wyższych, m.in. Uniwersytetu Śląskiego. Autorka kilku publikacji z zakresu ZZL, głównie zaś coachingu.

Profil trenera

Metody prowadzenia szkolenia

 • Gry i ćwiczenia
 • Warsztat
 • Element coachingu grupowego
 • Test stylu rozwiązywania sytuacji trudnych
 • Dyskusja
 • Prace grupowe, ćwiczenia wykonaniowe
 • Role play
Metody

PLAN SZKOLENIA:

W ramach przygotowania do szkolenia pre-work tj. wypełnienie testu osobowości on- line. Jeśli nie ma takiej możliwości wypełnienie testu na szkoleniu.

 

MODUŁ I:  Co  przeszkadza zespołom w osiąganiu efektywności.

5 dysfunkcji w pracy zespołowej.

 • Pięć najważniejszych dysfunkcji w pracy zespołowej :
  • brak zaufania
  • strach przed konfliktem
  • brak zaangażowania
  • unikanie odpowiedzialności
  • brak przywiązywania wagi do rezultatów
 • Odpowiedź na dwa najważniejsze pytania przez zespół
 • Analiza zespołu – diagnostyka 5 dysfunkcji w zespole

                                                                                                                                

MODUŁ II: Radzenie sobie z brakiem zaufania i strachem przed konfliktem czyli poznajmy się i ustalmy zasady

 • Brak zaufania vs. Budowanie zaufania
  • Ćwiczenia integracyjne i budujące zaufanie
 • Obawa przed konfliktem vs Doskonalenie zarządzania konfliktem
  • Jak reagujemy na konflikty? Diagnoza własnego sposobu rozwiązywania sytuacji konfliktowych z zastosowaniem testu T. Kilmana
  • Model rozwiązywania konfliktów P. Lencioniego: 4 rodzaje przeszkód utrudniających rozwiązywanie problemów tj. informacyjne,  środowiskowe, związane z relacjami i indywidualne
  • Sesja coachingu grupowego: jak radzić sobie z konfliktami w naszym zespole?
  • Określanie zasad  konfliktu

 

MODUŁ III. Przeciwdziałanie pozostałym dysfunkcjom

 

 • Brak zaangażowania vs. Kreowanie zaangażowania
  • – ćwiczenie eliminowania rozbieżności
  • – Kaskadowa komunikacja
  • – Precyzowanie zasad panujących w zespole i w firmie / przywołanie zasad firmowych
 • Unikanie odpowiedzialności vs. Przyjmowanie odpowiedzialności
  • Sesje feedbackowe koncentrujące się na zwiększaniu odpowiedzialności i efektów
 • Brak dbałości o wyniki vs. Koncentracja na rezultatach
  • opracowanie tablicy wyników
 • Mogące pojawić się problemy i sposoby ich rozwiązywania
 • Ustalanie planu działania i wprowadzania zmian

 

 

MODUŁ V: Follow – up miesiąc od szkolenia – godzinna sesja coachingu zespołowego.

 

Program szkolenia chroniony jest prawami autorskimi i nie może być wykorzystany ani rozpowszechniany bez zgody firmy Projektanci Kariery

Oferty szkoleń

Zarządzanie projektami z wykorzystaniem Agile i metodyk zwinnych

2018.08.20 (Płatne)

Efektywna Komunikacja

2018.09.12 (Płatne)

Trening współpracy zawodowej

2018.09.13 (Płatne)

Dlaczego warto skorzystać z agencji zatrudnienia i czy opłaca się zatrudniać obcokrajowców – regulacje prawne i praktyka

(Płatne)

Jak skutecznie pokonać stres i kontrolować swoje emocje, czyli jak być szczęśliwym w stresującym świecie

(Płatne)

Zarządzanie emocjami

- opolskie (Płatne)

Zarządzanie czasem w organizacji

- opolskie (Płatne)

Efektywna komunikacja w zespole medycznym

(Płatne)

Profesjonalna obsługa pacjenta

(Płatne)

Odpowiedzialność prawna personelu medycznego z uwzględnieniem aspektów karnych i cywilnych oraz kompetencje w zakresie mitygacji i minimalizacji ryzyk prawnych i reputacyjnych

(Płatne)

Telemedycyna – aspekty i umiejętności praktyczne

(Płatne)

Zasady prowadzenia oraz audytowanie dokumentacji medycznej

(Płatne)

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością według nowej normy ISO 9001:2015

(Płatne)

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania BHP według normy OHSAS 18001:2007 / PN-N 18001:2004

(Płatne)

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego według nowej normy ISO 14001:2015

(Płatne)

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji według normy ISO/IEC 27001:2013

(Płatne)

Pełnomocnik systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001:2015

(Płatne)

Wymagania systemu zarządzania jakością według nowej normy ISO 9001:2015

(Płatne)