Ładowanie Szkolenia

Branża:
Medyczna

Cena:
do uzgodnienia

Czas trwania 2 dni

Kontakt:
tel.: +48 694 660 312
szkolenia@projektancikariery.pl

Miejsce szkolenia:
do uzgodnienia


Szkolenia

Telemedycyna – aspekty i umiejętności praktyczne

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przygotowanie lekarzy do świadczenia usług medycznych na odległość w sposób bezpieczny medycznie i prawnie na podstawie Zarządzenia nr 63/2015/DSOZ prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 30 września 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie.

Cel

Profil Uczestników

 • lekarze
 • ratownicy medyczni
 • Położne
 • Personel administracyjny szpitala/placówki medycznej
Profil

Korzyści dla uczestników

 • zapoznanie się z najnowszymi trendami w zdalnym leczeniu oraz uwarunkowaniami prawnymi
 • gwarancja nabycia konkretnej „twardej” wiedzy i umiejętności
Korzyści

Profil trenera

Trener z doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń dla jednostek medycznych.

Profil trenera

Metody prowadzenia szkolenia

 • wykład
 • prezentacja
 • grupowa analiza przypadku (case study)
 • indywidualna analiza studium przypadku
 • symulacje
 • coaching zespołowy i w zespole
 • zadania praktyczne w podgrupach
 • zadania praktyczne indywidualne
 • dyskusje: moderowane, panelowe
 • inscenizacja i mini wykłady
 • analizy i zadania symulacyjne na podstawie przedstawionych danych
 • techniki twórczego myślenia
 • kwestionariusze, testy
Metody

PLAN SZKOLENIA

 

DZIEŃ I

MODUŁ I. Mobilne aplikacje dla osób starszych i osób z przewlekłymi chorobami

 

MODUŁ II. Multidyscyplinarność telemedycyny

 

MODUŁ III. Usługi zwiększania bezpieczeństwa danych w służbie zdrowia

 

MODUŁ IV. Rozwój szerokopasmowych sieci jako warunek dostępu do usług telemedycznych

 

MODUŁ V. Możliwości strukturalnego ograniczenia kosztów

 

MODUŁ VI. Skala wymagań i potrzeb telemedycznych

 

MODUŁ VII. Uwarunkowania prawne telemedycyny – telekonsylia kardiologiczne i geriatryczne

 

DZIEŃ II

MODUŁ I. Przegląd dostępnych na rynku światowym i polskim rozwiązań telemedycznych

 

MODUŁ II. Praktyczne szkolenie z obsługi urządzeń telemedycznych

 

MODUŁ III. Podsumowanie szkolenia

 

MODUŁ IV. Egzamin

 

Program szkolenia chroniony jest prawami autorskimi i nie może być wykorzystany ani rozpowszechniany bez zgody firmy Projektanci Kariery.

 

Oferty szkoleń