Ładowanie Szkolenia

Branża:
Medyczna

Cena:
do uzgodnienia

Czas trwania 1 dzień

Kontakt:
tel.: +48 694 660 312
szkolenia@projektancikariery.pl

Miejsce szkolenia:
do uzgodnienia


Szkolenia

Odpowiedzialność prawna personelu medycznego z uwzględnieniem aspektów karnych i cywilnych oraz kompetencje w zakresie mitygacji i minimalizacji ryzyk prawnych i reputacyjnych

Cel szkolenia

 • nabycie świadomości, kompetencji oraz umiejętności diagnozy ryzyk prawnych i reputacyjnych związanych z pracą w służbie zdrowia i świadczeniem usług medycznych
 • nabycie umiejętności mitygacji ryzyzk prawnych i reputacyjnych poprzez rozwinięcie umiejętności komunikacyjnych, w tym asertywnych zachowań w kontakcie z pacjentem/ klientem
 • nabycie kompetencji minimalizacji ryzyk prawnych poprzez poznanie typów osobowości pacjentów
Cel

Profil Uczestników

 • lekarze
 • pielęgniarki
 • ratownicy medyczni
 • położne
 • personel administracyjny szpitala/ placówki medycznej
Profil

Korzyści dla uczestników

 • zapoznanie się z fundamentalnymi zasadami komunikacji międzyludzkiej
 • rozwinięcie umiejętności zachowań asertywnych
 • poznanie typów osobowości i typów klientów
 • nauczenie się kontrolowania emocji i panowania nad stresem
Korzyści

Profil trenera

Trener z doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń dla  jednostek medycznych.

Profil trenera

Metody prowadzenia szkolenia

 • wykład i prezentacja
 • grupowa analiza przypadku (case study)
 • indywidualna analiza studium przypadku
 • symulacje
 • coaching zespołowy i w zespole
 • zadania praktyczne w podgrupach
 • zadania praktyczne indywidualne
 • dyskusje: moderowane, panelowe
 • inscenizacja i mini wykłady
 • techniki twórczego myślenia
 • kwestionariusze, testy
Metody

PLAN SZKOLENIA

 

MODUŁ I. Znaczenie jakości obsługi klienta/pacjenta  – korzyści dla firmy i pracownika

 • zdefiniowanie trudności w zaspakajaniu oczekiwań pacjentów/klientów
  a realiami pracy
 • podstawowe potrzeby i wymagania pacjenta oraz motywy psychologiczne, jakimi kieruje się pacjent wybierając placówkę medyczną
 • pierwsze wrażenie:
 • kreowanie pozytywnego wizerunku placówki medycznej i personelu medycznego
 • umiejętność wywierania dobrego wrażenia (zachowanie, ubiór, wygląd, postawa)
 • budowanie zaufania czyli jak nawiązać dobry kontakt (podejście do tematu z dwóch stron – od strony pacjenta i służby zdrowia)
 • zasady empatycznej obsługi pacjenta: znaczenie emocji w precyzyjnej, dostrojenie i prowadzenie w rozmowie

 

MODUŁ II. Efektywna komunikacja i sztuka prowadzenia rozmów

 • aktywne słuchanie i rozpoznawanie potrzeb pacjentów
 • empatia – jak lepiej zrozumieć pacjenta i komunikować się z nim dzięki technikom asertywnym (umiejętności interpersonalne w kierowaniu rozmową)
 • budowanie precyzyjnych komunikatów oraz parafraza jako jedna z technik unikania konfliktów rozmów telefonicznych – eliminacja ryzyk prawnych występujących w rozmowie telefonicznej
 • test grzeczności i profesjonalizmu telefonicznego dla pracowników rejestracji

 

MODUŁ III. Nasze indywidualne style komunikowania się w aspekcie ryzyk prawnych

 • asertywny komunikat jako sposób na unikanie nieporozumień i ryzyk prawnych
 • asertywna obrona przed krytyką i agresywnym zachowaniem
 • przekazywanie trudnych informacji
 • asertywność w kontaktach z pacjentem
 • przekonujący język ciała
 • ćwiczenie postawy, głosu, gestów i min
 • przećwiczenie asertywnych komunikatów ułatwiających porozumiewanie się z pacjentem/klientem

 

MODUŁ IV. Źródła powstawania konfliktów w kontakcie z pacjentem/klientem

 • zdefiniowanie przyczyn konfliktów – analiza przykładowych skarg pacjentów oraz wykorzystanie doświadczeń uczestników
 • praktyczne wypracowanie schematów postępowania
 • rozpoznanie własnego preferowanego stylu rozwiązywania konfliktów (test)

 

MODUŁ V. Egzamin

Oferty szkoleń