Ładowanie Szkolenia

Branża:
zawodowe/IT

Cena:
0 zł

Czas trwania ok. 150 h

Kontakt:
tel.: +48 694 660 312
biuroopole@f-rr.org

Miejsce szkolenia:
woj. opolskie


Szkolenia

Bezpłatne szkolenia zawodowe ze stypendium szkoleniowym

Cel szkolenia

Podniesienie kompetencji i kwalifikacji uczestników projektu. 

Cel

Profil Uczestników

 • Osoby powyżej 30 roku życia
 • Osoby niepracujące
 • Mieszkańcy powiatów: prudnickiego, brzeskiego, nyskiego, głubczyckiego lub namysłowskiego
 • Preferowane są osoby:
  • powyżej 50 roku życia
  • długotrwale bezrobotne
  •  z niepełnosprawnościami
  • o niskich kwalifikacjach
  • posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia
  • migranci powrotni i imigranci
Profil

Korzyści dla uczestników

 • bezpłatny udział w szkoleniu
 • stypendium szkoleniowe w wysokości 997,40 zł za 150 h szkolenia
 • materiały szkoleniowe oraz certyfikat
 • bezpłatny udział w innych formach wsparcia w ramach projektu: doradztwo zawodowe i psychologiczne, pośrednictwo pracy oraz staże zawodowe
Korzyści

PLAN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

 

MODUŁ I. Poradnictwo psychologiczne (2 h)

MODUŁ II. Poradnictwo zawodowe (8 h)

MODUŁ III. Szkolenie zawodowe  (ok. 150 h)

MODUŁ IV. Pośrednictwo pracy (ok. 10 h)

MODUŁ V. Płatny staż zawodowy (3 miesiące) 

 

 

3 logo UE

 

Więcej informacji  o projekcie

 

Oferty szkoleń