Ładowanie Szkolenia

Branża:
zawodowe/IT

Cena:
0 zł

Czas trwania ok. 150 h

Kontakt:
tel.: + 48 735 206 973
biuroopole@f-rr.org

Miejsce szkolenia:
woj. opolskie


Szkolenia

Bezpłatne szkolenia zawodowe ze stypendium szkoleniowym

Cel szkolenia

Podniesienie kompetencji i kwalifikacji uczestników projektu. 

Cel

Profil Uczestników

 • Osoby powyżej 30 roku życia
 • Osoby niepracujące
 • Mieszkańcy powiatów: prudnickiego, brzeskiego, nyskiego, głubczyckiego lub namysłowskiego
 • Preferowane są osoby:
  • powyżej 50 roku życia
  • długotrwale bezrobotne
  •  z niepełnosprawnościami
  • o niskich kwalifikacjach
  • posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia
  • migranci powrotni i imigranci
Profil

Korzyści dla uczestników

 • bezpłatny udział w szkoleniu
 • stypendium szkoleniowe w wysokości 997,40 zł za 150 h szkolenia
 • materiały szkoleniowe oraz certyfikat
 • bezpłatny udział w innych formach wsparcia w ramach projektu: doradztwo zawodowe i psychologiczne, pośrednictwo pracy oraz staże zawodowe
Korzyści

PLAN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

 

MODUŁ I. Poradnictwo psychologiczne (2 h)

MODUŁ II. Poradnictwo zawodowe (8 h)

MODUŁ III. Szkolenie zawodowe  (ok. 150 h)

MODUŁ IV. Pośrednictwo pracy (ok. 10 h)

MODUŁ V. Płatny staż zawodowy (3 miesiące) 

 

 

3 logo UE

 

Więcej informacji  o projekcie

 

Oferty szkoleń

Zarządzanie 3.0 z elementami przywództwa sytuacyjnego i zastosowaniem metodyk Agile

(Płatne)

Przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO

(Płatne)

Profesjonalna obsługa trudnego klienta

(Płatne)

Przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO

(Płatne)

EKO-przedsiębiorstwo – wymagania i zastosowanie obowiązków z zakresu ochrony środowiska

(Płatne)

Dlaczego warto skorzystać z agencji zatrudnienia i czy opłaca się zatrudniać obcokrajowców – regulacje prawne i praktyka

(Płatne)

Jak skutecznie pokonać stres i kontrolować swoje emocje, czyli jak być szczęśliwym w stresującym świecie

(Płatne)

Zarządzanie emocjami

- opolskie (Płatne)

Zarządzanie czasem w organizacji

- opolskie (Płatne)

Efektywna komunikacja w zespole medycznym

(Płatne)

Profesjonalna obsługa pacjenta

(Płatne)

Odpowiedzialność prawna personelu medycznego z uwzględnieniem aspektów karnych i cywilnych oraz kompetencje w zakresie mitygacji i minimalizacji ryzyk prawnych i reputacyjnych

(Płatne)

Telemedycyna – aspekty i umiejętności praktyczne

(Płatne)

Zasady prowadzenia oraz audytowanie dokumentacji medycznej

(Płatne)

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością według nowej normy ISO 9001:2015

(Płatne)

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania BHP według normy OHSAS 18001:2007 / PN-N 18001:2004

(Płatne)

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego według nowej normy ISO 14001:2015

(Płatne)

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji według normy ISO/IEC 27001:2013

(Płatne)

Pełnomocnik systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001:2015

(Płatne)

Wymagania systemu zarządzania jakością według nowej normy ISO 9001:2015

(Płatne)