Ładowanie Szkolenia

Branża:
ISO, Zarządzanie

Cena:
do uzgodnienia

Czas trwania 2 dni

Kontakt:
tel.: +48 694 660 312
szkolenia@projektancikariery.pl

Miejsce szkolenia:
do uzgodnienia


Szkolenia

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania BHP według normy OHSAS 18001:2007 / PN-N 18001:2004

Cel szkolenia

 • zrozumienie idei stosowania systemów zarządzania oraz płynące z nich korzyści dla firmy
 • zaznajomienie się z wymaganiami nowej normy OHSAS 18001 pod kątem jej praktycznego zastosowania w organizacji
 • poznanie technik auditowania systemu zarządzania według normy ISO 19011
  i tworzenia potrzebnych zapisów z auditu
Cel

Profil Uczestników

 • osoby chcące poznać normę OHSAS 18001 nie  w teorii, a w praktyce
 • osoby zainteresowane uzyskaniem lub rozszerzeniem swoich kompetencji w zakresie auditowania wewnętrznego systemu zarządzania
 • wszystkie osoby chcące wzbogacić swoją wiedzę w zakresie prowadzenia auditów
Profil

Korzyści dla uczestników

 • poznanie/ rozwinięcie umiejętności z zakresu auditowania systemu BHP
 • kwalifikacje do prowadzenia oceny skuteczności wdrożenia OHSAS 18001 w firmie – auditu wewnętrznego
 • wiele ćwiczeń umożliwiających zrozumienie OHSAS 18001 i auditowania w praktyce
Korzyści

Profil trenera

Posiada kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń oraz we wdrażaniu systemów zarządzania: jakością, środowiskowego oraz BHP zgodnie z normami ISO i OHSAS.  Absolwentka AGH, specjalizująca się w systemowym zarządzaniu środowiskiem. Prowadziła projekty doradcze, szkoleniowe  i audity dla m. in. Cemex Polska sp. z o. o., Track Tec SA, PSE S.A., PGE S.A.

Profil trenera

Metody prowadzenia szkolenia

 • wykłady
 • ćwiczenia – OHSAS 18001 i auditowanie wewnętrzne w praktyce
 • case study
Metody

PLAN SZKOLENIA

 

DZIEŃ I

MODUŁ I. Systemy zarządzania w organizacji

 • rodzaje i idea systemów zarządzania
 • korzyści z posiadania systemów zarządzania w organizacji
 • model PDCA jako baza dla systemów zarządzania

 

MODUŁ II. OHSAS 18001 i PN-N 18001

 • podobieństwa i różnice między obydwoma normami
 • kto powinien wdrożyć SZBHP wg OHSAS, a kto wg PN-N 18001?

 

MODUŁ III. Dokumentacja systemu zarządzania BHP

 • struktura dokumentacji wymaganej PN-N/OHSAS 18001
 • polityka BHP jako deklaracja firmy
 • cele odnoszące się do polepszenia BHP
 • wymagane do ustanowienia procedury

MODUŁ IV. OHSAS 18001

 •  analiza ryzyka zawodowego i sposób jego kontrolowania
 • wymagania prawne dotyczące BHP
 •  udział pracowników w prowadzeniu systemu zarządzania BHP
 • obowiązki najwyższego kierownictwa
 • awarie wpływające na BHP
 • badanie wypadków przy pracy
 • monitorowanie systemu zarządzania
 • audit wewnętrzny systemu zarządzania BHP z punktu widzenia osoby auditowanej
 • przegląd zarządzania, czyli możliwość doskonalenia działań firmy

 

DZIEŃ II

MODUŁ I. Audit wewnętrzny według wymagań normy ISO 19011:2012

 • audit wewnętrzny z uwzględnieniem modelu PDCA
 • terminologia ISO 19011
 • rodzaje audytów
 • obowiązki auditora, zespołu auditorów

 

MODUŁ II. Techniki auditowania

 • zachowanie auditora
 • sposób zadawania pytań
 • 6 zasad audytowania

 

MODUŁ III. Planowanie i przygotowanie auditu pierwszej strony

 • program auditu wewnętrznego
 • przygotowania do auditu
 • plan auditu
 • sporządzanie i zasady korzystania z list kontrolnych

 

MODUŁ IV. Przebieg auditu wewnętrznego

 • spotkanie otwierające audit systemu zarządzania
 • przeprowadzenie wywiadów i gromadzenie dowodów z auditu systemu zarządzania
 • wytyczne do prezentowania wyników z auditu systemu zarządzania
 • kwalifikacja spostrzeżeń i niezgodności
 • spotkanie zamykające audit systemu zarządzania
 • raport niezgodności
 • najczęstsze trudności podczas auditowania
 • przygotowanie i dystrybucja raportu z auditu systemu zarządzania
 • podsumowanie i wskazówki przydatne do przeprowadzenia auditu systemu zarządzania

Oferty szkoleń